زهره زن جنده من در جشن گازکشها

0 views
0%

زهره تو شرکت گازکشا حسابدار بود یه بار از طرف گازکشا مهمونی دعوتمون کردن زهره گفت اونجا اومدی باز بمن گیر ندیا مجلس ازاده و مختلط گفتم چشم زهره شورت نپوشید و یه ساپورت دلفینی براق پاش کرد تومجلس فقط زن نادر صابکارش بود شقایق و زهره تو یه کاسه میشاشیدن زهره بجای اینکه پیش من بشینه بین نادرو شقایق نشست وکمی با هم خندیدند نادر زهره رو بدون اجازه من یه اتاق دیگه برد تا من مزاحم نباشم ولی من از لای در دیدم دستشو رو کون زهره گذاشت وگفت امشب اگه من رییس بشم تورو معاون خودم میکنم زهره با ذوق دست نادرو لای کوسش فشار داد شقایق چشمکی به زهره زد و گفت شوهرت میدونه شب امکان داره پیش شوهرم بمونی در ضمن میدونه بدون شورت اومدی و کیر همه گازکشا رو شق کردی زهره گفت اره میدونه شقی گفت چه مرد بیغیرتی داری و غش غش با زهره خندیدند زهره جلوی نادر گفت من عاشق کیر کوچیکم حالا مال هر کی میخواد باشه شقایق گفت کیر نادر کوچیکو نازکه 15 سانت با کله کلفت بنفش و خایه هایی بزرگ که آب فراوانی داره در حد 5 دیقه هم ارضا میشه زهره گفت اوهوم خوبه شقی گفت اگه دوس داری نادربکنت زهره گفت تو ناراحت نمیشی شقی گفت نه تازشم آبش چون نازاست تا دلت میخواد تو کوس و کونت خالی میکنه که برای جوانی صورت و کشیدگی پوست کونت خوبه نادرگفت من عاشق پاره کردن کون زنهام با این مشکلی نداری زهره گفت اگه کیرت نازک باشه با ژل کتیرا توش میره ولی نمیخوام گشاد شم نادر گفت شوهرتو در جریان کوس وکون دادنت بمن میزاری زهره گفت کوس و کون خودمه دوست دارم بتو یا هرکی بدم جرش بده به اون چه مرتیکه بیغیرت شقایق گفت مگه بیغیرته زهره گفت اره یبار با صابکار قبلیم تو ویلاشون بودیم و داشت منویکساعت از کوس و کون میکرد وقتی اومدیم بیرون دیدم شوهرم پشت در ویلا منتظرمه و کیرش تو شلوار راست کرده وبا صابکارم دست داد و ازش کلی برای گاییدن من تشکر کرد نادر گفت شک دارم نوجونیش کونی هم بوده باشه وسه تایی خندیدند بعد انتخابات که همه چیز مشخص شد و طبق گفته نادر پیش رفت نادر به زهره گفت من میرسونمتون و چشمکی به زهره زد زهره خندید شقایق به زهره گفت جنده منتظر کیر نادر باش تا جرت بده من جلو نشستم و زهره و شقی عقب زهره بمن گفت عزیزم نادر میخواد یه سری نکات در مورد طرز برخورد رو بمن بگه تا فردا سرکار کم نیارم اشکال نداره من برم خونش و تو تنها بمونی امشب من گفتم نه چه اشکال عزیزم منم فوتبال میزنم زهره و شقی چشمکی بهم حواله دادند و به خانه نادر رفتند من از پنجره همه چیزو دیدم زهره لباسو کند و سینه های سفتو 85 رو انداخت بیرون نادر داشت سینه میخورد و کوس رو از روی ساپورت میمالید زهره هوسی شد و کمربند نادرو باز کرد وای چی میدیدم کیر نادر نازکو بنفشو کوچیک بود زهره کیر 15 سانتی نادرو در اورد و شروع به ساک زدن کرد نادر عرق کرده بود و خایه هایش بو گرفته بود این بو زهره رو حشری تر کرد و تخمای نادرو میمکید که اه نادر بالا رفته بود نادر گفت تحمل ندارم و ساپورت زهره رو پایین کشید و شروع به خوردن کوس زهره کرد و انگشتشو در سوراخ کون زهره بازی میداد زهره رو کاناپه کج شد نادرسر کیرو تفی کرد و داخل کوس لغزاند زهره تکانی خورد و کیر در کوسش جای گرفت و تا خایه تو رفت نادر تا بحال کوس به این تنگی نکرده بود و از پشت داشت با سوراخ کون زهره ور میرفت نادر به زهره گفت برگرد از کون بزارم نادر 2 لاپه کونو از هم باز کرد و تفی به سوراخ کون زهره زد سر کیرشو روی سوراخ کون زهره تنظیم کرد وفشار داد سوراخ کون زهره تنگ بودو تو نمیرفت برای همین مشکل تو رفتو و دردش اومدو نادر با تموم هیکل روی زهره خوابید و زهره گفت جر خوردم و کیر تا خایه در کونش جا شد ونادر گفت بخور جنده خانوم نادر شکم بزرگی داشت و توی گودی کمر زهره افتاد و کیرش تا دسته تو کون میرفت جوری که من از پشت فقط خایه های بزرگ نادرو میدیدم ظاهرا زهره با کیر نادر خیلی حال کرده بود نادر سوراخ کون زهره رو لیس میزد کیرشو در کون زهره فرو میکرد در همین حین اب کیرشو با فشار تو کون زهره خالی کرد و همینطوری روی زهره خوابید تا کیرش بعد 5 دیقه تو کون زهره خوابید و کوچک شدو بیرون اومد من در تعجب بودم زهره چطور زیر کیر نادر حرفی از وزن زیادو غر زدن نمیکرد زهره بدون تمیز کردن کونش ساپورتو بالا کشید و اومد فرداش خونه نوشته نادر

Date: April 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.