زیارت مشهد و گاییده شدن کون خواهرم

0 views
0%

سلام خدمت بچه های شهوانی زود میرم سر اصل مطلب من یه خواهر دارم به پروین خواهرم همیشه حشریه و یه هیکل خیلی سکسی داره کون گنده سینه 75با یه کمر باریک و پوست سفید که کیر هر مردی رو شق میکنه داستان از آون جایی شروع شد که ما برای زیارت عازم مشهد شدیم به مشهد که رسیدیم پدرم مدرسه اجاره کرد چون معلمه قرار بود یک هفته اونجا بمونیم من طبق معمول همش تو کف کون خواهرم بودم شب شد و یه خانواده جدید برای اسکان اومد و کنار اتاق ما اتاق اجاره کرد یه پسر داشتن که هی خواهرمو دید میزد و من فکر نمیکردم که بتونه مخ خواهرمو بزنه فردا ظهر موقع ناهار بود که خواهرم به بهانه دستشویی رفت بیرون منم دنبالش رفتم و دیدم که پسره اسمش امیر بود به خواهرم شماره داد تا شب به شماره دادنش فک میکردم که دیدم خواهرم گفت من برم حمام و منم دنبالش رفتم و دیدم امیرم اومده بره حموم ساعت 2شب بود خلوت چون روز همه میرفتن حمام خواهرم شب میخواست بره که خلوته پشت ماشینمون قایم شدم و دیدم که خواهرم و امیر رفتن تو حموم منم رفتم پشت پنجره حموم که باز بود بله خواهرم و امیر داشتن لب میگرفتن و خواهرم میگفت امیر دوست دارم کونم رو چنان بکنی که نتونم راه برم که امیر گفت با کمال میل و هر دوشون لخت شدن و خواهر زانو زد و شروع کرد به ساک زدن و کیر امیر که خیلی کلفت بود رو میکرد تو دهن و آه آه میکرد که بعد 5دقیقه خواهرم بلد شد و کف حموم به حالت سگی وایساد و گفت حالا نوبت تو هس که امیر شروع کرد به خوردن کون خواهرم بعد از چند دقیقه خواهرم گفت میکنی یا برم که امیر کیرشو گذاشت در کون خواهرم و شروع کرد به فشار دادن که خواهرم میگفت بیشتر که امیر کیرشو تا ته تو کون خواهرم بود که چند باری اروم عقب جلو کرد تا کون خواهرم گشاد شد و شروع به تلمبه زدن کرد 10دقیقه ای داشت خواهرمو میکرد که گفت آبم داره میاد که خواهرم گفت بریز تو رو خدا بریز توم که امیرم تند تند تلمبه میزد که دیدم داره میلرزه و بعد از چند دقیقه کیرشو درآورد انگار تو کون خواهرم چشمه بود آب امیر میزد بیرون که خواهرمو بوس کرد گفت فردا هم میای که خواهرم گفت اره چرا که نه هردوشون حموم کردن و اومدن بیرون خواهر کج راه میرفت خلاصه تو یه این چند روزی که اونجا بودیم خواهرم روزی دو بار از کون گاییده میشد الان دو سال از آون قضیه میگذره و خواهرم یه جنده اوبنه ای شده ممنون که خوندین نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.