زیر خوابیدن

0 views
0%

سلام داستان واقعیست بعضی افراد هستن که خوی دختر بودن و یا بلعکس خوی پسر بودن دارن اما من در بچگی همش دنبال این بودم کونمو بمالم انگشت کنم و یا شایدم از حشر باشد نمیدانم ولی اولین فیلم پورنو دیدم نظرم این بود که جای زنه باشم تا مرده خب بعضیا اینجورین توهین ممنوع این مشکلات از بدن شخصی که این حرفارو میزنه کاملا معلومه دوران کودکی که هیچی ولی از سن 19 سالگی اولین رابطه از سوراخ شروع شد در چت روم ها گشتم کسیو پیدا کردم از خیلی افراد که گفتن هستن و یکی بالاخره پیدا شد سعیم بر این بود یک آشنا نباشد و 2 اینکه بعدا هم طرفو نبینم پس اگه من مثلا تهران بودم شخص کرج اگر کرج بودم شخص تهران رفتم خونه شخص کارایی که برای آماده کردن قبل دادن هست که باید آماده شه برای دادن خالی کردن ب اصطلاح گفته میشه ولی کسی الان تو چت روم اینا رفتین اتفاقی افتاد از من نیس چون ب هر کس نمیشه اعتماد کرد رفتم گفت سریع فقط وقت کمه از دستشویی اومدم بیرون کسی مراحل شو قبل دادن خواست تو خصوصی بگه براش بزارم یه لباس زنونه گذاشته بود که بپوشم منم دفعه اولم از سوراخ بود و اینا قبول کردم اومدم در بغلش مالیدو بهمون حالت ایستاده که بودیم نشستم رو زانو شروع کردم به ساک زدن سایز کیرشم نصف سایز مال خودم بود یه بند انگشت ولی دفعه اولم بودو شوق داشتم دفعه اول از سوراخ بعد شروع به ساک زدن کردم بعد قمبل کردم و چند پوزیشن مختلف زد تومو اخرشم ابش که اومد ریخت تو دستشو پایان این کار دیگه ندادم تا 5 ماه بعد که با یکی ب اسم حرفه ای آشنا شدم و واقعا هم حرفه ای بود بعضیا میگن گی ولی من میگم فقط زیر میخابیدم و میدادم چون حس دخترونه داشتم این شخص نگرشو من نسبت ب دادن عوض کرد سایزش 14 بود باز بعد آماده کردن از دستشویی اومدم بیرون شروع ب مالیدن کرد بعد دراز کشید گفت بخورش وتا ته حلقت ببر بعد کلی خوردن بصورت سگی آروم اروم کرد تو و بعد تلمبه زدن گفت به همین شکل دراز بکش رو زمین به صورت دمر و شروع به تلمبه زدن کرد بعد حرکت زن و شهوری و بعدش ایستاده کرد و یه سری ساک البته کاندومو در اورد وبعد همیه خوردنو اینا گفت به صورت دمر بخاب کرد توام تلمبه تلمبه تلمبهتلمبه تلمبهتلمبه تلمبهتلمبه تلمبه تا آبش اومدو ریخت توام البته کاندوم بود نه که توش بعدشم دراز کشیدم جق بزنم ابم بیاد کیرشو میکرد دهنم از اون 2نفر بگذریم میرسیم به نفر اوم که در دفتر کارش بود رفتم اونجا نسبتا کلفت بودو یه نم کرد ابش اومد خابید دیگه پانشد کسی میتونست هنگام اومدن ابش در پشتم بریزه که کاندوم داشته باشه اب کسیم نمیخوردم نفر چهاروم که شخصی با کلاس و تروتمیزو باشخصیت بود تا اومد بکنه مهمون اومد خونشون و من رفتم ولی از نفر 3 و 4 پول میگرفتم نفر پنجم که رابطه ی ما 6و7 ماه طول کشید خیلی مناسب بود به دلیل مکان خوب خودش مهربون سایز مناسب و این قسمت فقط در رابطه شخص پنجم و چندیدن رابطه ای که بود میگم اولین بار که بایکم اظطراب رفتم خونشونو شروع ب دادن کردم همینطوری از دستشویی اومدم بیرون شروع به مالیدن کردو زد توام و بیشترم به صورت دمر میکرد توام و تلمبه میزد دوست داشتم مرتب زیرش بخابم چون خیلی خوب میکرد و تلمبه میزد چون خیلی خوب میکرد همه پوزیشنا بود ولی بیشتر دمر میخابیدم و به صورت دمر میخابید روم و میکرد چند باری همینجوری بود توواین 7 ما 11 بار زیرش خوابیدم ولی یه بارم که شده ابشو نخوردم و تو صورتم نریختم بعد یه سری رفتم خونشون لخت شدم بعد از دستشویی که اومدم بیرون داشتم براش ساک میزدم که یهو یکی از اطاق لخت اومد بیرون گفت پسر عمومه نمیخایی بگم بره اگه میخایی باشه منم هیچی نگفتم شروع کردم ساک زدن اومد اومد نشست کنارش که بعد اون ماله اونو بخورم گفتم اول یکیتون بکنه اون یکی ببینه بعد اون یکی بکنه اون یکی ببینه بعد دوتایی اول این کردو دمر خوابیدم گفتم ابت اومد بکش بیرون گفت باشه آبش اومد ریخت لایه سوراخم دمر خیلی دوست دارم کونم چون قمبله کمرم باریک فاعلم ازاین پوزیشن خوشش میاد ولی هیچی اون لحظه نمیشد این میکرد داشت تلمبه میزد اون یکی نگاه میکرد بعد اون یکی اومد شروع کرد ب کردن اینم اخرش دمر کرد اونم تلمبه میزد اون نگاه میکرد خیلی حال میداد دلی این کیرش کلفت تر بود اینم دمر کرد ابش اومد کشید بیرون ریخت رو دستمال بعد 2تایی اومدن برا جفتشونو ساک زدم ولی اولی بار مزه ابو حس کردم اون موقع بود چون ابشون اومده بود بعدشم میک میزدم مزش زیر زبونم میومد دیگه یکی میکرد پشتم یکی دهنم یکی دهنم یکی پشتم تو انواع پوزیشنا ولی بازم در اخر دمر خوابیدم یکی دهنم کرد کرد ابشون اومد بعد انیکی اومد کرد بازم دمر بعد نشستن کنار منم دراز کشیدم تا ابم بیاد انام میمالیدن بدنمو ابم اومد بعد این داستان 3 بار دیگه خودش تنها بود دادم بهش بعد دیگه زن گرفت گفت بیا گفتم ن نفر ششم د ر قسمت بعد نفر ششم یکم نزدیک تر بود بهم از بقیه ولی چون 2 نفره تجربه کرده بودم بازم میخاستم نفر 6 همزمان با نفر 7و8 میگم من اگه شرایطشو داشتم 99 99 درصد تغیر جنسیت میدادم نفر ششم بود تو هفته 2 هفته یه بار میرفتم پیشش و نفر 7و8 2تا رفیق بودن من از 19 سالگی شروع کردم الان 20 ماه دیگه 21 میشم نفر ششم چیز جالبی نداشت مثل بقیه فقط خوراکش لباس زنونه بود و سکس خشن که هی بکنه نفر 7و8 هم باهم میکردن یکشیون پول میداد البته این پول فقط برای کرایه راه بودو بس یکشون مکان ولی میکردن قبلشم بدنمو روغنی میکردن لیاس زنونه میدادن رو پشت بوم میکردن جلو اینه میکردن تو حموم میکردن نفر ششم معمولی بود میرفتم زیرش میومدم برا ارضا ولی 7و8 انواع اقسام میکردن مثلا روغن زده بودن بهم تو حموم میکردن اساس اصن یه چی بود دیونه میشدم چون تو بقل جفتشون بودم میمالیدن منم داشتم کیرشونو تا ته حلقم میکردم این میگفت ماه منو بخور اون میگفت بیا اینو بخور ولی یه بار گفتن سکس خشن گفتم باشه دستمو بستن به تخت دمر میکردن اخرش این میکرد اون میکرد اخرش حس کردم یکیشون ابشو ریخت تو کونم ولی خالی کردم سریع ولی بازم ازمایش دادم اکی بود 7و8 کلا 4 بار رفتم زیرشون این که ابشو ریخت توام تو حموم کردن جلو اینه کردن ولی این سری اصلا یه سکسی بود بد خراب بود بد یعنی اصلا یه چی اساسی بود با کاندوم بود ابشون میومد میریختن توام با کاندوم بعد میرفتیم فیلم میدیم اخر فیلم لخت تو بغلشون بودم وسط فیلم البته یکشیون میگفت بخور منم ساک میزدم بعد یکی همونجا میگفت خم شو میکرد توام میشستیم البته برای خالی کردن داخل باسن راهی هست مناسب بعد ادامه فیلم مثلا بعد سکس یه فیلم ببینیم دوباره 1ساعت دیگه بکنن ولی فیلمه حشری میکرد چون بدنم خوبه کونم طاقچه ای نرم یه نمه سینه دارم لاغرم وکمرباریک بدنم عالی زنونس کم مو بعد فیلم یه سری دیگه کردن برای اولین بار بعد تلمبه زدن از کونم در میاورد کاندومو در میاورد میکرد دهنم ساک بزنم تا ابش بیاد بعد تف کنم بیرون بعد نشست اون یکی هم به این شکل دیگع هیچ حدو مرزی نداشتم تا دیگه حرفه ای بود تا اینجا حرفه ای تر شد ولی از رفتار و اخلاقم کسی متوجه داستانی نمیشد ولی در کل تا اینجاش خوش گذشت بعد اینا 1 ماه ندادم تا باز گفتم خب ندم فعلا ولش سرم درگیر کاری بود تا دوباره خواستم این سری با 1 نفر جدید سن 38 ساله و 1 نفر 24 ساله و 2نفر 28 29 ساله شروع کردم که در هفته 7 روزشو 4 و3 روزشو زیر اینا بودم تا 2ماه که خطمو خاموش کردم دوباره با یه سری دیگه شروع کنم چون یهو میری زیر یارو یهو 10 نفر میشن و بعدشم تغیر خوبه همیشه 38 سالهه یه مردی بود با سایز معمولی ولی دوست داشت براش ساک بزنم تا ابش بیاد منم میکردم چون دیگه هیچ محدودیتی برام وجود نداشت 24 ساله خوب بود چون همیشه مکان داشت ولی همیشه یه ساپورت داشت تنم میکرد میکرد هدرکدومه اینا 2و3 بار زیرشون بودم اون 2نفر خوب بودن بع دلیل 2نفر بودنشون اونا یه کی دیگه مثل منو پیدا کرن شد 4 نفره یعنی ضربدری میکردنمون روهم میخابیدیم تلمبه میزدن ابشونو میخورودیم همو میکالیدیم همم جلوشون میکردمو دداستان از اینجا شروع شد که بعد 2بار زیرشون خابیدن که مثل بقیه بود چیز خاصی نداره زنگ زد گه یکی هست 20 سالشه هم سنین میای باهم بدین بهمون گفتم باشه رفتیم خونشون بعد من رفتم دستشویی و بعد اون اومد رفت خوب که تمیز کردم کونامونو شروع کردیم به مالیدنو تو بغلشون بودن اول هرکدومشون یکیمونو برد تو اتاق یکی تو سالن شروع کرد ب کردن تا ابشون اومد و جاب جا شدن البته یه 10 دقیقه نشستم لخت روب روی همو حرف زدیم فیلم سکسی نگاه کردیمو بعد جاب جاشدیمو کردن اینسری بازم ابشون اومد این سری منو اون جلو اینا همو به صورت 2طرفه کردیمو یه نمه حال داد اینسری 4تایی رفتیم روتختو شروع کریم 2تایی ساک زدن براشون بعد داشتم ساک میزدم پاشد گفت همون حالت باش کرد توام اون یکیم ماهم همو میمالدیمو کیر همو میخوردیم اوناهم میکردن تو پوز های مختلف بعد یهو 2تایی یکیو میکردن اون گفت من میزارم ابتونو بریزین توام من گفتم نه تا کردن کردن ریختن تواش منم براشون ساک میزدم چند تا پوزیشن رفتیم جفتومنو کردن ابشون اومد اون برا منو ساک میزد منم برا اونو 69 تا ابش اومد خوردم تف کردم بیرون اون ابمو خورد بعد این داستان یه سری دیگه باز دادیم ولی 4تایی همزمان دیگه نرفتم پیششون چون نوشته

Date: June 16, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.