سعادت سکس و پشیمانی

0 views
0%

خیلی وقت ها بود که دوست داشتم سکسو تجربه کنم تو رفیقام از هر ده نفر دو نفر سکسو تجربه کرده بودن و وقتی تعریف میکردن آب از لبو لوچم اویزون میشد خلاصه ی روز ب احسان رفیقم که دختر تو مخاطباش زیاد داشت گفتم یکیو جور کن من مکان ردیف میکنم که تق طرفو بزنیم که احسانم زد تو راگوز بنده و گفت برو جغتو بزن مگه من کوسکش توام آقا حرفش رفت تو کونم و خیلی بم زور اومد برام سنگین بود رفیق چند سالم اینجوری بخواد بم بگه و با خودم گفتم کون لقش میرم ی کوس پولی میکنم منت کسیو نمیکشم یکم ایندر اوندر زدم آدرس یه خاله بهم دادن و وقت عمل فرا رسیده بود وقتی رسیدم سر کوچه کل تن و بدنم میلرزید از استرس داشتم میمردم از یه طرف ترس داشتم مریضی بگیرم از ی طرف مشتاق شده بودم حالا که همه چی ردیفه برم بکنم راحت شم رفتم زنگ زدم درک با تاخیر باز کردن و از پله ها آروم میرفتم بالا چون بار اولم بود هول کرده بودم زنگ درو زدم خاله که سانتالم کرده بود درو باز کرد انقد تابلو بودم ک فهمید بار اولمه و قیمتارو گفت منم یکی تو سن و سال خودم همون 19 خواستم که گفت 150 تومن و من اولش گفتم ب خودم جغ ب مراتب ارزونتره حاجی چرا واس ی کوس باید 150 بدیم بعد ک دیدم تابلوئه تا اونجا رفتم بگم نه کونمم بزارن پولمم ندن چی خلاصه اشاره کرد گفت برو تو اون اتاق و رفتم تو یه اتاق که نور زیادی نداشت و دوتا صندلی و ی خوش خواب داشت که روش ی ملحفه بود گمونم 20 30 نفر همونجا رو اون ملحفه سکس کرده بودن وقتی دست زدم نم داشت یکم ک گذشت جنده خانم تشریف اوردن و ما لرزشمون افتاد انگار اعتماد به نفس پیدا کرده بودم و وقتی شروع کردم حال و احوال یارو رید بهم گفت زود باش کار زیاد دارم اومد جلو منم سری رفتم رو سینه هاش ک مجال نداد دولا شد کمربندمو دراره انگار ن انگار که میخواستم سینه هاشو بگیرم بعد هم که ی کاندوم کشید رو کیرم و شروع کرد ساک زدن ک آبم ریخت درجا تو کاندوم اصن ی وعضی شد دیدم گفت خدافظ داشت میرفت اصن خشکم شده بود این همه پول داده بودم و حالا با ی ساک جنده خانم داشت میرفت کلی خواهشش کردم ک وایسه ولی گفت باید ب خودمم ی چیزی بدی ک منم الکی گفتم باشه راند دوم شروع شد و اینبار ریلکس تر بودم و تونستم به سینه هاش مسلط بشم رو همون کورست تیره رنگش سینه هاشو گرفتمو میمالوندم و گردنشو ماچ مالی میکردم طرف اصن حسی انگار نداشت و دریغ از یکمی اخو اوخ کیرم باز راست شده بود ک شورتشو دراوردم و رو صندلی نشت و گفت برام بخور حالم بهم خورد از بوی کوسش و یجوری فرار کردم از خوردنش باز کاندوم کشید واسم و من کیرمو گذاشتم لب کوسش چ لحظه عجیبی بود واسم و چقد تو مغزم چیزا مختلفی میومد با خودم میگفتم تموم شد بلاخره کوسم کردم تو این حالو هواها بودم ک دختره گفت بدو و من چپوندم توش تاااااازه صدای آخ شنیدم ازش گفت وحشی چته و من توجه نکردم و شروع کردم آروم عقب و جلو کردن پوزیشن جوری بود ک سینه هاش موقع تولمبه بالا پایین میشد من رفتم سمت گردنش که وقت خوردن گردن و ممه هاش همونجوری که تلمبه میزدم آبم اومد ولی با پروویی با همون کیر نیمه شل تو کاندوم باز تلمبه میزدم ک گفت درش بیار بهش چیزی ندادم سری پیچیدم به بازی به هرکی میرسیدم تعریف میکردم و کلی با قضیه حال میکردم ولی ای کاش اولین سکسم با یکی بودم ک بهم حس داشت خیلی پشیمونم چون عادت کردم به اینکه خودم ارضا بشم و حس طرف برام مهم نباشه شایدم دارم کوس میگم ولش کنید اصن سال پر سکسی داشته باشید نوشته

Date: July 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.