سكس فقط به خاطر از دست ندادن عشقم

0 views
0%

سلام اسم من مريمه مشهدي هستم و اسم دوست پسرم سجاد من اونو خيلي دوست دارم راستش من با اون همكلاسي بوديم و حتي از موقعي كه ديدمش درست تا يه ماه منتظرش بودم تا اينكه خودش اومد جلو و پيشنهاد دوستي داد و من چون خيلي دوسش داشتم قبول كردم سرتونو درد نيارم اولاي دوستيمون خيلي خجالتي بوديم وقتي باهم قرار داشتيم نزديك 1 متر ازهم فاصله داشتيم جوري بود كه تا يه ماه اول حتي بهم دست هم نزديم ولي من از اين رابطه خسته شده بودم چون مث رابطه هاي تلفني شده بود و حتي من و اون تو كلاس اصلا باهم حرف نميزديم ك كسي از رابطه ما باخبر نشه يكروز به من زنگ زد و گفت ميخوام ببينمت منم كه از خدا خواسته رفتم راستش ما هم باهم همكلاسي بوديم و هم شانسي سجاد همسايه روبه رويي ما بود بام قرار گذاشت تو كوچه من كه رفتم دستشو دراز كرد و بم دست داد من دلم ميخواست رابطمون فقط دست و لب باشه به من گفت دوستم ماشينشو اورده بريم بشينيم توش منم گفتم نه بيا باشيم اون گفت نه هواسرده بريم سوار ماشينش شيم عقب بشينيم من قبول كردم دوستش اومد و من و اون رفتيم سوار ماشين شديم بعد سلام و احوال پرسي من با دوست سجاد بلافاصله دوست سجاد از ماشين بيرون اومد و مارو تنها گذاشت برگشتم ي نگاه به سجاد كردم اونم ي نگاه به من كرد بعد جفتمون خنديديم قرار بود چن تا از عكساي سكسي خودمو واسش بريزم تا اينكه عكسارو ديد قيافش داد ميزد شهوتي شده چشماش خمار شده بود براي شروع بم گفت لباي خوردني اي داري منم بش لبخند زدم سرشو اورد جلو لباشو گذاشت رو لبام و زبونشو تو دهنم ميچرخوند بعد يواش يواش به سينه هام رسيد بم گفت چه سينه هاي سكسي اي داري تحويل نگيريد شهوتي شده بود كس شر ميگفت شروع كرد ب مالش و خوردن وقتي حسابي با سينه و لبم حال كرد بم گفت تو ماشين كه نميتوني بم كون بدي منم بش گفتم مگه قراره بدم اونم گفت بله مگه ميشه رابطه ما بدون سكس اصا اين رابطه بدون سكس جريان نداره از دستش خيلي ناراحت شدم و رفتم خونه شب بم اس داد گفت ناراحت نشو منظوري نداشتم ولي خودت ميدوني كه پسرا تمام دنياشون سكسه پس بايد بام راه بياي خيلي مخالفت كردم ولي فايده نداش انقد دوسش داشتم كه حاضر بودم واسش هركاري بكنم بعد كه ديد خيلي مخالفت ميكنم ي جمله بم گفت كه دهنم بسته شد بم گفت پس ديگه خداحافظ براي هميشه وقتي تو با من راه نمياي منم با تو راه نميام دستو پامو گم كردم باخودم گفتم من اين همه منتظر اين بودم بعد بذارم ب همين راحتي بره و پيشنهاد سكسشو به زور و بدون اينكه ميلي داشته باشم قبول كردم اونم دقيقا فرداي همون روز ي خونه جور كرد و جفتمون كلاسمونو پيچونديم رفتيم داخل خونه و روي تخت دراز كشيديم اون رفت ي فيلم سكسي گذاشت كه من از صحنه هاش حالم بهم ميخورد ولي به رو خودم نيوردم كم كم از لبام شروع كرد سينه هامو خورد و بم پيشنهاد كرد كه براش ساك بزنم منم كه كلا حالم بهم ميخورد ولي به خاطر اينكه ازم زده نشه براش ساك زدم كاندومشو اماده كرد نميدونم ب ايدز داشتن خودش شك داشت يا به من و كيرشو اروم كرد تو كونم اصلا به داد زدن من توجهي نميكرد داشتم ميمردم ولي يكم حال داد اخرش ديگه جفتمون خسته شده بوديم همون جا رفتيم حموم چون بعدش كلاس داشتيم و باهم رفتيم تو ماشين بم گفت به خاطر كار امروزت كه اومدي ممنون خيلي روز خوبي بود قول ميدم تا اخر عمرت باهت باشم منم انقد خوشحال شدم باخودم گفتم اگه سوراخ كونم گشاد شد ولي عيبي نداره حداقلش باهم موند وقتي رفتيم داخل كلاس همه برگشتن به منو سجاد نگاه كردن و باهم پچ پچ ميكردن فك كنم يكي از دوستام كه خيلي دهن لقه قضيه رو فهميده به همه گفته بود ولي برام مهم نبود اما تجربه خوووووووووووبي بود الان نزديك 5 ماهه باهميم اخلاقش خيلي عوض شده مخصوصا غيرتش رو من خيلي بيشتر شده وابسته تر از قبل شديم و خيلي همو دوست داريم توجه دوختر خانومايي كه دوس پسرشونو خيلي دوست دارن اگه ميخواين از دستشون نديد حتما با اونا سكس داشته باشيم قربون همتون بوووووووووووووووووووووووووووووووووووس

Date: September 1, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.