سکس اولم با مهشید

0 بازدید
0%

سلام من میلادم17سالمه قد 188وزن 70صیغه سری مکمل های ورزشی بدن ماینکنی دارم که به قول رفیقام دختر کشه و اما داستانم آخرای اول دبیرستان بودم که وقتی یه روز داشتم از مدرسه برمیگشتم چشم به یه دختر خورد که داشت چند متر جلوتر راه میرفت رفیقام شیرم کردن گفتن برو شماره بده اون رفت توایستگاه اتوبوس نشست منم ازخداخواسته رفتم پیشش نشستم الکی بهش گفتم ساعت چنده گفت پنج و نیم گفتم چقد گرون پسرونشم داری خندید و شمارمو بهش دادم و رفت شب ساعت 10زنگ زدو گفت فرداساعت12بیاسرفلان خیابون باهم تایه جایی بریم رفتم و رفاقتمون شکل گرفت و چند ماه باهم بودیم راستیتش من اونموقع اصلا فکر سکس بااون به ذهنم نمیرسید چون دیگه تابستون شده بود و کم همدیگرو میدیدیم باهم یه جور ردیف کردیم که رشتمون جوری باشه که مدرسمون به هم نزدیک بشه خلاصه من رفتم مکانیک اون گرافیک چون راه مدرسمون به خونمون دور بود بااتوبوس میرفتیم و تو اتوبوس همیشه باهم بودیم یه روز تو ماه آذر بود بااون رفتم توی یه پارک نشستیم دست بر قضا یه دختر پسر بیست و خورده ای ساله رو نیمکت اونطرف نشسته بودن پسره آروم و خیلی تابلو پای دختررو میمالوند به مهشید دوس دخترم گفتم نگاشون کن نگاه کرد دیدیم پسره دستش دورگردن دخترس و داره با دست راستش پستون دختررو فشار میده یکم خندیدیم بعد مهشید گفت توام از این کارا بلدی گفتم معلومه که آره نکنه میخوای مثل اینا تو پارک شروع کنیم تابلو بازی گفت اینجا نه ولی اگه خونه هامون خالی شد یه کارایی صورت بدیم تا چند هفته تو اس ام اسامون فقط از سکس حرف میزدیم خلاصه یه روز اس داد گفت خونه عمم خالی رفته تبریز ساعت 4غروب بیا آدرسو داد و رفتم پشت در وایساده بود قلبم داشت میومد تو شرتم که نکنه کسی مارو ببینه خلاصه رفتم تو چون وقت کم داشتیم مهشید بعد یه دیقه گفت شروع کنیم گفتم بکنیم خندید و تمام لباساشو درآورد برا اولین بار تو زندگیم یه دختر لخت میدیدم مثل کنه بغلش کردم و گفت وقت نداریم سریع لخت شو داشتم لخت میشدم که رفت رو مبل ولو شد منم افتادم روش نزدیک دودیقه لب همو میخوردیم پستونشو گرفتم تو مشتم نسبت به سنش تقریبا درشت بود برااولین بار بود که پستون کسی رو فشار میدادم آخ که چه حسی داشت نوکشو میخوردم هردو حال میکردیم بعد کیرم و دادم دستش یکم مکس کرد و گذاشت تو دهنش مجردانمیتونن فک کنن که چه حالی میداد گفتم بسه داره آبم میاد ول کرد و یه گاز کوچیک از کیرم گرفت بلند شدم کسشو نگاه کردم یه جوری بود خیلی شبیه کس زنا که تو عکساس نبود خواستم براش بخورم گفت وقت نداریم بزار دیگه نشستم رو مبل اونم اومد راحت با کون توپولیش نشست رو کیرم و کیرم تا ته رفت تو کونش داد زدم داشت همون بار اول آبم بیاد چون بار اولم بود خیلی داغ بود درحالی کیرم تو کونش بود نشسته بود رو پام تکون نخورد تا آبم نیاد بهش گفتم تو دردت نیومد گفت این واسه تو داستاناس که دختراکلاس میزارن آخ و اوخ میکنن گفت من بعضی موقع ها خیار و تا ته میکنم تو خودم دیگه دردش عادی شده گفتم آها و کیرم آروم شده بود یکم بالا پایینش کردم حال میکرد چون سکس اولم بود سریع آبم اومد ریختم تو کونش یاد اون لحظه میفتم ناموسا آبم میاد بلند شد سوراخش اندازه سکه 25تومنی وا شده بود رفتیم خودمونو تمیز کردیم مثل برق پوشیدیم و زدیم بیرون شب اس میداد و راجب اونروزمون میگفت بعد اون روز و زمان مجردیش چند بار دیگه باهم سکس داشتیم اون چون خوشگل بود بعد عید شوهر پیدا کرد و رفت تبریز تو این سه چهار ماه بعد عروسیش من چندتاسکس دیگه داشتم که اگه خواستید براتون مینویسم ببخشیداگه سکسش کم بود من فقط راستشو مینویسم از دروغ بدم میاد وگرنه میتونستم کلی دروغ سر هم کنم اگه خوشتون اومده پیام خصوصی بدید به تابازم سکسای دیگمو بنویسم البته الان دیگه زیر 8دیقه آبم نمیاد نظر یادتون نره نوشته میلاد

Date: آگوست 8, 2018