سکس با آیسان

0 views
0%

سلام من رضام این اولین داستانیه که مینویسم همشم واقعیته یه شب اخر شب با کارگرام تو کافم بودم حدود ساعت دو شب بود بچه ها داشتن کاراشونو میکردن و اماده میشدن برای فردا که بیرون کافه یه دختر دیدم که اون طرفا میپلکه یه ده دیقه ای زیر نظرش داشتم یهو رفیقم گفت برو یه تارفی بکن شاید اومد تو منم رفتم سراغش سلام کردم گفتم منتظر کسی هستید گفت اره گفتم خب خوبیت نداره این موقع شب بیرون منتظرش باشی میتونی بیای تو کافه تا بیاد یکم من من کرد من اومدم به سمت مغازه بعد چند دقیقه دیدم اومد نشست رو ب روم شروع کردم صحبت کردن باهاش یکم کسشعر گفتیم بعد شمارمو دادم بهش گفت زنگ میزنم گفتم باشه اومد بره گفتم اسمتو نگفتی گفت ایسان و رفت از اون شب چندوقت گذشت نه زنگ زد نه چیزی خلاصه من چندروزی رفتم مسافرت بعد که از مسافرت برگشتم یکی از بچه ها گفت اون دختر اونشبیه چند بار اومده کافه نبودی بعد چند روز دوباره سر کلش پیدا شد اوردنش تو و نشستیم طبقه بالای کافه سفارش داد و منم گفتم قلیونمو بیارن بچه ها کارگرم که رفت بی مقدمه دستش رفت رو کیرم و صفت فشارش داد منم که از خدا خواسته لبمو فوری چسبوندم تو لبشو شروع کردم لباشو خوردن تا اینکه دیدم صدای پا میاد زود خودمونو جمع و جور کردیم دیدم سفارشارو اورده به کارگرم گفتم مرسی و اینکه مشتری راه ندید بالا یه چشم گفتو رفت دوباره دستش رفت رو کیرم گفتم صبر کن یه لحظه پاشدم یه دستمال کاغذی گزاشتم جلوی دوربین و اومدم کنارش نشستم شروع کردم لب گرفتن و از روی مانتوش سینه هاشو مالیدن و اونم داشت کیر سیخ شدمو میمالید که کم کم تو همون حالت شروع کردم دکمه های مانتوشو باز کردن مانتوشو کامل باز کردم دستمو بردم زیر تاپش و شروع کردم سینه هاشو مالیدن اوف عجب سینه هایی نه زیاد کوچیک نه بزرک ۶۵ اینا بود سایزش که دیدم اونم کمربندم رو باز کرد و کیره منو در اورد از شلوارم یکم جا خورده بود اخه کیرم یکم زیادی بزرگه حدود ۲۶ سانته و کلفت یه بوس از سر کیرم کرد و کردش تو دهنش خیلی خوب ساک نمیزد ولی بدم نبود منم دستمو کرده بودم تو شلوارش داشتم کسشو میمالیدم همینطور که داشت ساک میزد یهو ول کرد گفت باید برم گفتم کجا گفت باید برم سر کار وگرنه اخراجم میکنن تو یه فروشگاه زنجیره ای کار میکرد ضد حال بدی خوردم گفتم حداقل تا تهش بخور یکم ناز کرد منم امون ندادم کیرمو تا جایی که میشد کردم تو دهنش و جلو عقب کردم پنج دیقه ای ابم اومد خالی کردم تو دهنش بهم گفت کسکش گفتم ساکت جنده پاشد دهن ایناشو تمیز کرد مانتو و مقنعه شو تننش کرد پاشد که بره گفتم کجا شمارتو بده شمارشو گرفتم و رفت تا شب همش تو فکرش بودم ساعت ۱۱ اینا بود دیدم زنگ زد که کجایی و از اینجور حرفا گفتم کافم پاشو بیا اینجا خونشون کوچه پشتی کافم بود مجردی با چهارتا دختر زندگی میکرد یکم ناز کرد خلاصه راضیش کردم که بیاد یقین داشتم که جندست و میخواد از من بکنه و حسابی حواسمو جمع کرده بودم رفتم بیرون چنتا کاندم و قرص تاخیری خریدم و زود برگشتم کافه و قرصارو با یه اسپرسو زدم به بدن و شروع کردم قلیون کشیدن دیگه همه مشتویامون تقریبا رفته بودن حدود ساعت ۱۲ بود سروکلش پیدا شد تیپ خوبی زده بود یه مانتوی لیمویی یه شلوار تنگ که کونش زده بود بیرون ازش و یه شال سفید بردمش بالا گفتم بشین میام بعد اینکه مشتریا رفتن کرکره رو دادم پایین بچه ها هم داشتن کاراشونو میکردن رفتم بالا اول روی دوربینو پوشوندم اومدم نشستم کنارش یکم کسشعر گفتیمو شنیدیم یکم هم اجیل خوردیم دیدم برقای پایین خاموش شد البته میدونستم نخوابیدن لاشیا همشون منتظر بودن یه اشاره کنم اونا هم بیان بکننش و کم کم مشغول شدم فوری لباساشو در اوردم دو تا مبلو به هم چسبوندم شد مثل تخت خواب و رفتم پایی یه پتو اوردم و دوتایی خوابیدیم رو مبل شروع کردم به لب گرفتن و کسشو مالیدن از روی شرتش اونم کیرمو گرفته بود و داشت بازی میکرد بعد چند دقیقه پاشدم نشستم رو سینش خودش فهمید منظورم چیه کیرمو از تو شرتم دراورد چنتا لیس زد بعد همشو کرد تو دهنش منم کامل مسلط بودم روش موهاشو جمع کرده بودم پشت سرش و داشتم تلمبه میزدم تو دهنش بعد ده دقیقه کیرمو از دهنش در اودم شرتشو کشیدم پایین یکم ناز میکرد یکی زدم تو صورت دیگه مقاومت نکرد جنده تو خیالاتش گفته بود خودمو میندازم بهش کور خونده بود کاندومو کشیدم رو کیرم با دست یکم کسشو مالیدم بعد کیرمو گزاشتم دمه کسش یکم با کیرم مالیدم رو کسش صداش در اومده بود جون کیر میخوام کیر کلفتتو میخوام منم نامردی نکردم یهو کیرمو تا اونجایی که میشد محکم تا ته زورم کردم تو کسش یهو یه جیغی زد منم توجه نکردم و شروع کردم به تلمبه زدن اول اروم بعد تندش کردم بعد چند دقیقه ابم اومد و همونجوی افتادم روش چند دقیقه گذشت کیرمو از تو کسش در اوردم با دستمال کسش و کیرمو پاک کردم و خوابیدم تو بقلش بعد چند دقیقه دیدم کیرم دوباره داره راست میشه و منم شروع کردم با سوراخ کونش ور رفتن انگشتمو کردم دهنش قشنگ که توفی شد کردم تو کونش بدنشو کشیدم رو خودم یه کاندوم برداشتم کشیدم رو کیرم همونجوری که روم بود کردم تو کسش و شروع کردم به تلمبه زدن بعد چند دقیقه بلندش کردم به حالت سگی چهار دستو پا روی مبل گزاشتمش یه توف زدم به کیرم و یه توفم انداختم دمه سوراخ کونش تااومدم سرشو بکنم تو گفت نه تو رو خدا نه کون نمیدم گفتم خفه شو وگرنه میدم همه اینایی که پایینن مثل سگ بکننت ساکت شد یه توف دیگه انداختم به سوراخ تنگ کونش و سر کیرمو گزاشتم دم سوراخش محکم با یه دست کپلشو گرفتم و شروع کردم فشار دادن کیرم مگه میرفت تو خیلی تنگ بود اونم داشت التماس میکرد و منم بیتوجه به اون داشتم کارمو میکردم کیرم تقریبا دو سومش رفته بود تو کون گندش چند لحظه که گذشت همونجوری خابوندمش پاهاشو بهم جفت کردم که تنگتر بشه و شروع کردم به تند تند تلمبه زدن گریش گرفته بود و هی التماس میکرد منم به کیرم هم نبود شهوت جلوی چشامو گرفته بود یه بیست دیقه ای تلمبه زدم و حس کردم ابم داره میاد شدتمو زیاد کردم و همه ابم توی کاندوم خالی شد و بیحال افتادم روش اونشب تا صبح چهار بار دیگه کردمش و چندباره دیگه هر بار یجوری خرش میکردم و میکردمش تا اینکه دید خواسته هاشو انجام نمیدم دیگه سیکتیر کرد رفت امیدوارم خوشتون اومده باشه و صفا کرده باشید اگه خوب نبود ببخشید دیگه نوشته

Date: September 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.