سکس با اکرم جون

0 views
0%

سلام من مسعود مستعار هستم و این خاطره مربوط به چند سال قبل که دانشجو بودم یه روز عصر تصمیم گرفتم برم و یه رم برا کامپیوترم بخرم تو بازار داداش دوستم مغازه داشت و دوستم پیشش کار میکرد رفتم تو بازار کامپیوتر و از چندتا مغازه دیگه هم قیمت گرفتم وارد یه مغازه شده که بپرسم یعنی داشتم با صاحب مغازه حرف میزدم یهو یکی اومد تو مغازه یه دختر قد بلند که تیپ و هیکلس آس نبود ولی قابل توجه بود این قدش بود که می آوردش تو چشم یه رم دسته دوم داشت که میخواست بفروشه پرسید خرید دارین و جواب گرفت و رفت بیرون من سریع حرفمو خلاصه کردم و دنبالش راه افتادم چند تا مغازه رفت و پرسید و اومد بیرون رفت تو خیابون به یه جای مناسب که رسید رفتم جلو و گفتم خانم ببخشین میشه چند لحظه وقتتونو بگیرم یه نگاهی بهم کرد و گفت بفرمایید خلاصه هر چه که اندوخته داشتم رو کردم تا بتونم مخشو بزنم فهمیدم از من 4 سال بزرگتره آدم راحتی بود با هم یه خورده راه رفتیم و زنگ زدم به دوستم که با ماشینش بیاد دنبالم اومد و اکرمو تا نزدیک خونشون رسوندیم چند روزی تلفنی با هم حرف زدیم چند روز بعد به سادگی قبول کرد بیاد خونه من خونه دانشجویی داشتم وقتی اومد مانتوشو در آورد و یه گوشه نشست و شروع کرد به حرف زدن که من اینطوری هستم و اون طوری هستم من که فقط تو فکر سکس بودم کنارش نشستم و یواش یواش شروع کردم به نوازش های شهوت آمیز هی میخواستم حرفشو تموم کنم که بریم سر اصل مطلب ولی ظاهرا اون خیلی حرفه ای بود بالاخره حرفش تموم شد و منم که دستم رو سینه هاش بود دشتمو بردم زیر پیراهنشو شروع کردم به مالوندن یه سینه کوچیک و نرم خلاصه مالوندن که تا حدودی به اوج رسید گفتم بریم تو اتاق آخه رخت خواب تو اتاق بود رفتیم اونجا و آروم آروم کلا لختش کردم وای که چه بدنی داشت معرکه خیلی گوشت نداشت ولی چون سکس بلد بود واقعا آدمو دیونه میکرد تا میتونستم سینه هاشو خوردم البته قبل از اینه بشینم کنارش رفته بودم تو اتاق و اسپری به کیرم زده بودم داشتم میمالیدم که انگشتمو گذاشته بودم رو سوراخ کسش و مالوندنش یهو متوجه شد که انگشتم داره میره تو سوراخش بدون اینکه دردش بیاد یا شاکی بشه پرسیدم میشه از جلو بکنم گفت آره منم که تا حالا فکر میکردم خانم پرده داره اصلا نپرسیدم چرا و چی آخه دوس داشت براش غیرتی باشم و همین که نگفتم چرا پرده نداری بعدا تبدیل شد براش به یه ناراحتی که چرا برات مهم نبود که پرده ندارم انگار دنیارو بهم داده بودن رفتم سراغ کسش که کمی خیس شده بود شروع کردم به لیسیدنش و حسابی داشت حال میکرد 69 شدیم و چند دقیقه ای همو خوردیم بعد از بالا تا پایین بدنشو لیسیدم داشت ذوق مرگ میشد از اونجایی که کاربلد بود اونم تموم سعیشو میکرد تا بهم حال بده حسابی هردو داغ کرده بودیم فورا یه کاندوم آوردم و کشیدم رو کیرم کیرم داشت می ترکید رفتم روش و کیرمو گذاشتم رو کسش ولی توش نکردم یه خوردن بالا پایین کسش حرکت دادم داشت میمرد آهی میکشید که هر انسانی رو دیونه میکرد آروم کردم تو کسش که خیس خیس شده بود چند تا تلمبه با احساس و آروم زدم و بغلش هم کردم و از هم لب میگرفتیم وای که چه حالی داشتم اون لحظه یه خورده که کردم گفت هر وقت خواستی ارضاء بشی بگو چهار دست و پا بشینم سگی بعد پاهاشو دادم بالا و همون طور میکردم تو کس نازش نمیدونین چه حالی میداد مدل های مختلف این کیرمو روانه کس داغش کردم وقتی میکردم دستمو انداخته بودم تو موهاش و موهاشو دست می کشیدم و گاهی هم سینه های کوچیکشو میخوردم بهبه چه سینه هایی یه نوک تقریبا برجسته داشت که حسابی تو دهن می اومد حدود یه ربعی گذشت که گفتم داره آبم میاد سریع سکس نشست و گفت که من فقط این طوری ارضاء میشم دوباره شروع کردم به تلمبه زدن و کمی که گذشت دیدم دگرگون شد و فهمیدم که داره ارضاء میشم وقتی به ارگاسم رسید منم سرعت تلمبه رو زیاد کردم کیرم داشت اون تو از گرما آتیش میگرفت با صدای آه مردونه ارضا شدم و آبمو تو کاندوم خالی کردم و حسابی بغلش کردم و فشارش میدادم کلی با این حرکتم حال کرد چند دقیقه ای همون طور روش بودم و بعد کنارش دراز کشیدم و شروع کردم به نوازش و خوردن نوک پستون نازش بعد پا شدیم و رفتیم حموم و بعد رفت چند دفعه دیگه هم اومد پیشم و حسابی کردمش بعد از یه مدت کوتاه از هم جدا شدیم نوشته

Date: September 25, 2018


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.