سکس با خواهر کون گنده ام

0 views
0%

سلام داستانی که براتون میگم مربوط به سکس باخواهرمه که خیلی مؤمنه و بسیار سکسی و داغه وای هروقت یاد کون گندش میافتم کیرم راس میشه راستی من ۱۹سالمه و خواهرم ازمن بزرگتره ازدواج کرده اما پیش زمینه سکس از جایی شروع شد که چند باری هی میومد رو پام مینشست یا جلو ساپورت نازک میپوشید تا اینکه یه روز ظهر اومد خونمون مامانم هم نبود خونه بعد از نهار بابام رفت تو اتاقش خوابید و ماهم رفتیم اون اتاق تا بخوابیم تابستونم بود خواهرم یه دامن پاش بودو یه بلوز استین کوتاه دراز کشیدیم وبچه هاش زود خوابیدن و خودشم چشاش بسته بود من احمقم فکر کردم خوابه نزدیکش شدم تا جایی باد نفساشون حس میکردم بوسش کردم و در گذاشتم رو سینه هاش وای عجب ممه هایی از هم روی بلوز می مالیدمشون تا یه دفه زد پشت دستم انگار اب یخ بریزن بالام لبشو گزیدو منم دستمو برداشتم منم خیره یه دو دقیقه که گذشت دوباره دستم و گذاشتم رو سینه هاش اما از زیر بلوز از رو سوتین ضربان قلبش خیلی بالا بود نفساش یه مدلی شده بود اما این دفعه دیگه نزد پشت دستم منم کم نمی اوردم و همونطور می مالیدمشون تا دستم و بردم زیر سوتینش وا چه ممه هایی داشتم نوک ممه هاشو میمالیدم که تکون خورد و چشاش و واکرد داشتم سکته میکردم که یه دفعه لباش و گذاشت رولبام بعد یه لب جانانه گفت داداش خوشگلم نمی خواد خجالت بکشی من در اختیارتم اینو گفت و منم گفتم به چشم بلوز شو دادم بالا یکمی شکمشو مالیدم حسابی حشری شده بود کم کم دستمو بردم پایین وای کسش یه ذره مو نداشت صاف صاف بود و حسابی داغ و پراب بخاطر شرایط محیطی نمیشد لخت شه دامنشو دادم بالا چشمتون روز بد نبینه همین که شورتشو در اوردم یه کس تپل سفید پر اب افتاد بیرون شلوارمو در اوردم کیرم راسته راست بود گذاشتم لای پای وااااااای داغ تر ازاونی که فکر میکردم بود خلاصه ابجی مست شده بود و میگفت بکن توم جرررم بده جوون باسر کیر چاک کسشو مالیدم و با یه فشار دادم توش البته ناگفته نماند که کیرم یکمی کلفته یه دفعه جیغ زد ایییییییی جررررررر خوردم منم که تقریبا مست بودم گفتم جووون هنوز اولشه شروع کردم تلمبه زدن کسش خیلی تنگ و داغ بود همین طور که تلمبه میزدم خودشو بهم چسبوند در حالیکه اه عمیقی کشید لرزید منم یهو ارضا شدمو وقت نشد کیرمو در بیارم همه ابمو ریختم توکسش وقتی یکمی گذشت تازه فهمیدیم چه گوهی خوردیم غیراز گناهی که مرتکب شده بودیم یه عدد ازمایش مثبت بارداری و دسته مونده بود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.