سکس با دختردایی بعد از چندسال

0 views
0%

سلام این خاطره برمیگرده به یکی دو سال پیش وقتی که من بیست و پنج سالم بود البته اصل جریان مال چندین سال پیشه وقتی که بچه بودم من یه دختر دایی دارم به اسم ملیحه که تقریبا هم سن خودمه وخیلی هم شهوتیه از بچگی ما عادت داشیم هرجای خلوتی که گیر می آوردیم همدیگرو دستمالی میکردیم تا سر یه جریانی بابام با داییم میونه شون شکرآب که چه عرض کنم نیشکرستان آب شد یه چند سالی باهم قهر بودن طبق رسم ما ایرونی ها من وملیحه هم از هم خبر نداشتیم اونم ازدواج کردو الانم دوتا بچه داره خلاصه این ملی خانم یه چیزی شده بود که آدم با دیدنش حالش خراب میشد هیکل بیست گوشتی خوش برو رو که تا نبینینش باورتون نمیشه خلاصه بعد از چند سال بزرگترهای فامیل بابامو داییم رو با هم آشتی دادن منم کلا از فکر ملی بیرون اومده بودم چون حسابی سرم شلوغ شده بود راستی یادم نبود من اسمم اشکان الان شاغلم تو یکی از ارگانهای دولتی اهل یکی از شهرستانهای کوچیک غرب کشورقدم 197 وزنمم 97 کیلو قیافه م هم بد نیست بریم سر اصل مطلب یه چند وقتی میشد که با خانواده دایم گرم گرفته بودیم منم توی این چند وقت خیلی مزاحم تلفنی داشتم یعنی همه اش هم یه نفر بود که باشماره های مختلف زنگ میزدو حرف نمیزد منم به عالم وآدم شک کرده بودم خلاصه یه بار نزدیک ساعت دو که من حموم بودم موبایلم زنگ خوردالبته من هرجا برم گوشیم هم باهامه اونروزم گذاشته بودم تو رختکن اومدم جواب دادم دیدم دوباره حرف نمیزنه منم بهش الکی بهش گفتم خوب میشناسمت چرا حرف نمیزنی اونم قط کرد خلاصه اومدم بیرون بعداز تقریبا نیم ساعت اس داد که تو رو خدا به کسی نگی من اشتباه کردم و از این حرفا من داشتم یه دستی میزدم گفتم باشه بی خیال حالا چه خبر چیکار میکنی چی شد خواستی منو اذیت کنی اونم فوری لو داد که اونشب وقتی شما خونه بابام دعوت بودین قرار بود منم بیام که مادر شوهرم زنگ زدکه شام درست کردم باید بیاین منم فقط خواستم اذیت کنم منم دوزاریم افتاد خلاصه بعد از چند روز دوباره شروع کرد به اس سکسی دان منم باهاش راه اومدم یه چند وقتی ادامه داشت تا یه روز صب که من سر کار بودم زنگ زددیدم صداش یه جوریه ازش پرسیدم چی شده مث اینکه ناراحتی که یهو بغضش ترکید شرو کرد درد دل کردن که این شوهرم خیلی سرده تو که منو خوب میشناسی چقد سکس دوس دارم و ازاین حرفا ولی بلعکس شوهرم ما هی یکی دودفه بیشتر سکس نمیکنه اونم بیشتر از چند دقیقه نیست منم تا تونستم دلداریش دادم که این چیزا توی زندگی خیلیا پیش میاد شوهرتو مجبور کن بره دکتر خلاصه یک ساعت تمام کس شر گفتم اونم فقط حرف خودشو میزد منم فهمیدم داره فیلم بازی می کنه با من باشه چند مدت از این قضیه گذشت تا اینکه یه بار بعدازظهر بهم زنگ زدکه امشب مهمون داریم میشه برام بری خرید منم گفتم هرچی میخوای اس کن تابرات بگیرم اونم کلی سفارش داد منم رفتم خریدم بردم در خونه شوش زنگ زدم گفت دستم بنده بیار بالامنم از همه جا بی خبر رفتم بالا دیدم حسابی خودشو برام ساخته منم تا دیدمش اول خواستم برم بیرون ولی خدایی پاهام باهام یار نبود اونم اومد منو بغل کرد منم دیگه دسته خودم نبود افتادم به جونش گفتم که قدم بلنده به خاطر همین بیچاره بهم آویزون شده بود خلاصه منم خوابوندمش زمین وشروع کردم به لب گرفتن ویواش یواش لباساشو در آوردم اون هیکل خوشکلش نمایان شد اونم باهیجان تمام لبلسای منو در اورد و شروع کرد به ساک زدن همه اش می گفت جون همونی که عمریه دارم براش له له میزنم الان تودستمه منم اصلا از کس لیسی خوشم نمیاد بلندش کردم بردش رو تخت تا دسته جازدم براش ولی دوتا بچه زاییده و کسش هنوز تنگ بود ازش پرسیم گفت هردوتاشو سزارین کرده خلاصه یه نیم ساعتی کردیمش و چند سال پشیمونی برامون داشت از اونجا اومدم بیرون و دیگه جواب تلفنش رو هم دیگه ندادم هرکی هم میگه دروغه فوش نده آدرس بده بیام بهش ثابت کنم خوش باشید وسلامت هرجا که هستین نوشته

Date: August 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.