سکس با راضیه کارگرمون

0 views
0%

سلام من مجیدم 30ساله از بابل وقتی که هنوز مجرد بودم این اتفاق برام افتاد یروز که خیلی بیحوصله بودم گفتم برم بابلسر پیش یکی از دوستام توی راه یکی رو دیدم که به نظرم آشنا آمد وقتی نزدیکتر شدم سریع شناختم کسی بود که هرماه 2بار واسه تمیزکاری منزل ما میومد سوارش کردم چون هم مسیر بودیم توی راه چندبار تلفنش زنگ زد دیدم جواب نمیده گفتم شاید حضورمن براش سخته اسمش راضیه بود زن خوش اندام و خوش قیافه ای بود گفتم راضیه خانم اگه بخواید چند دقیقه پیاده میشم تا شما جواب بدید دیدم گفت نخیر آقا مجید مزاحمه چند وقت که امونم رو بریده گفتم اگه ایرانسل نیست من تومخابرات آشنا دارم دیدم گفت نه خط همراه اول هست سریع زنگ زدم به دوستم که دفتر مخابراتی داشت و تمام مشخصات مزاحم رو بهم داد سرتون رو دردنمیارم زنگ زدم حسابی طرف رو ترسوندم اونم که دید تمام مشخصاتش رو دارم فکرکرد تلفن کنترل بوده و ول کرد این باعث رفیق شدن منو راضیه جونم شد یه زن خوش استیل با سینه سایز75 کمری تو رفته و کون قومبل شوهرش معتاد بود که ازش جدا شده بو 35سالش بود ولی عین دختربچه ها مونده بود خودش میگفت که شوهرش حتی ماهی یکبارهم سراغش نمیومد رفاقت ما با ردوبدل شماره شروع شد اولین بار که باهم قرار گذاشتیم وقتی بود که پدرو مادرم بخاطر فوت یکی از اقوام به شهرستان رفته بودن و من مونده بودم خونه بهش زنگ زدم که اوکی دادوآمد وقتی آمد پیشم خیلی استرس داشتم بعد کمی حرف زدن گفتم راضیه جون میتونم ببوسمت دیدم لبش رو آورد رو لبم و چشمهاش رو بست شروع کردم به خوردن لبش وای چه داغ بود بعد آروم دستم رو گذاشتم رو سینه اش دیدم چیزی نگفت آروم دکمه مانتوش رو باز کردم و بلندش کردم مانتوش رو درآوردم و بردمش به اتاق خوابم خوابوندمش و رفتم روش دوباره لبش رو خوردم دست بردم دکمه شلوارش رو باز کردم وقتی لباسش رو کندم و لختش کردم باورم نمیشد این بدن یه زن 35ساله باشه بدن سفید بدون شکم بایه کس سفید وصاف بوف کرده حتی یذره از چوچول کسش بیرون نبود فقط یه خط صاف بود که بازش میکردی بهشت داخلش پیدا میشد شروع کردم به خوردن سینه اش دیگه صداش درآمده بود بعد رفتم سراغ کسش وقتی کسش رو میخوردم از شدت شهوت سرم رو به کسش فشار میداد و جیغ میکشید دیگه طاقت نیاورد افتاد به جون کیرم عجب ساکی میزد انگار صدسال اینکاره بود بعد اینکه حسابی کیرم رو خورد بهم گفت تورو خدا بذارش تو رفتم وسط پاش و کیرم رو فشار دادم توکسش به سختی میرفت تو وقتی کیرم رو تو انقدر تنگ بود که انگار یکی کیرم رو بامشت محکم فشار میده شروع کردم به تلمبه زدن حالانزن کی بزن چون قرص ویگدول خورده بودم حسابی کمرمو سفت کرده بود نیمساعت فقط باحالتهای مختلف تلمبه زدم دیگه خیس عرق شده بودم راضیه هم غرق لذت بود که بعد نیمساعت ازم خواست کیرم رو بکشم لای کسش تا ارضاع بشه کیرم رو کشیدم لای کس پوف کرده و نازش بعد یک دقیقه دیدم یدفعه تکون محکمی خورد و بازوم رو محکم گاز گرفت چنان محکم گاز گرفت که مجبور شدم یکهفته پیراهن آستین بلند بپوشم بعد ارضاع شدنش دیگه نوبت من بود ازپشت گذاشتم تو کسش وقتی لمبرهای کونش به پهلوم میخورد چنان لذتی میبردم که هرثانیه محکمتر ضربه میزدم دیگه بعد 40دقیقه داشت آبم میومد که گفتم داره میاد راضیه هم گفت بریز رو کمرم که بافشار پاشیدم تو گودی کمرش الان ما 3سال که باهم دوستیم یه خونه مجردی گرفتیم و هفته ای 2 تا 3 روز رو باهم هستیم منم دیگه نذاشتم بره جایی کارکنه و خرجش رو میدم وتاحالا هزاران بار امتحانش کردم واقعأ وفاداره تاحالا بهم خیانت نکرده مرسی از اینکه وقتتون رو به من دادین نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.