سکس با رفیق سکسیم

0 views
0%

سلام من امیرحسینم 16 سالمه از خودم اگه بخوام بگم قدی متوسط پوستی روشن و صورتی قشنگ البته تعریف از خود نباشه خو بریم سر داستان من یک شنبه ها و سه شنبه ها میرم کلاس زبان از ساعت 5تا 6 30من یه هم کلاسی دارم که خیلی باهم رفیقیم و باهم میگردیم اسمش ارمین از دوستم بگم اون پوستی سفید قدش یکم از من باند تر خوشکل و کون واقعا سقیدو نرمه و گنده و بدنی خیلی خوبی هم داره ما همیشه بعد کلاس باهم میگشتیم و ما بچه های بودم که اسن حرف بد بزور میزدیم و اصلا اصلا به هیچ وجه فکر سکس باهمو نمیکردیم من هیچی وقت فکر گایدین ارمین نمیکردم تا این که یه روز بعد از کلاس رفتیم یه جا که انگور بچینیم انگور تو یه خونه بود که از دیوارش زده بود برون و خیلی خشمزه بود ارمین با دستاش پرید و دیوار گرفت و پاشو گذاشت وسط دیوار و به من گفت یکم هلم بده من که تا حالا دستم به کونش نخورده بود دو تا دستو گذاشتم رو کونش و خواستم هلش بدم به سمت بالا تا حالا به کونش دقت نکرده بودم دوتا دستام رو کونش بود و داشتم حول میدادم وای چه کونی بود واقعا نرم بود گنده وگرم عجب حالی داد وقتی داشتم هول میدادم هی داشتم کونشو میمالونم و داشتم به بهونه هل دادن با کون همچون بهشتش ور نیرفتم تا اینکه فهمید دارم با کونم ور میرم و قصدم هول دادن نیست اومد پاین و با خنده گفت چه گوهی داشتی میخوری ومن بهش گفتم کونت خیلی باحال یکم به هم به شوخی فوش دادیم رفتیم به طرف خونه هامون وای از اون روز تمام فکر و ذکرم روی کونه ارمین بود یعنی به هر جا نگاه میکردم اون لحظه ها رو تصور میکردم جلوم چشم میومد اون کونش هی از اون روز به بعد هی به شوخی به کونش دست میزدم نصفه نیمه چون نمیزاشت روشلواری دست میزدما تا این که یه روز بعد کلاس داشتم میرفتیم خونم هوا بارون شدید میومد و تو یه کوچه میون رامو خیلی خلوت بود من خیلی حشری بودم دست زدم به کونش اون دستمو هل داد من هولش دادم به سمت دیوار چسبیدم بهش زورش راستش واقعا خیلی کمه دوتا دستمو چسبوندم به کونش میمالودم اونم هی زور میزد منو از خودش دور کونه ولی میخندیدا فک نکنین تجاوز بود خیلی حال میداد اون دیگه فهمیده بود که نمیتونه فرار که دیگه زور زیاد نمیزد و اجازه میداد کونشو بمالم من خواستم دستمو بکنم تو شلوارش دوباره زور زد و گفت نه دیگه تو شلوارم نه اما من توجه نکردم و دستمو کردم توشلوار و شرتش وای بلخره به کونش رسیدم کونش واقعا نرم بود دست کردم لای کونش سوراخ کونشو لمس کردم وای گرمو خیس خواستم بکونم تو سوراخش که دیدم اصلا اینو دیگه نمیزاره گفتم باشه تو سوراخت نمیکنم یه عالمه با کونش ور رفتم و تو شد خدایشش خیلی حال داد خدافظی کردیم و رفتیم تمام لبام همه خیس اب بود کون داشت بارون شدید میومد وزمین پر از اب بود و منن برای نگه داشتنش خیلی زحمت کشیدم و تو اون اب دویدن اما ارزششو داشت اون روز گذشت تا این که فردا اومد به هم گفت یه بار باهات میام پنجا پنجا سکس کنیم خوب دوستان من دیگه خسته شدم ادامه خاطرممو فردا مینویسم اومید وارم خوشتون اومده باشه لاهیجان نوشته

Date: July 21, 2019

One thought on “سکس با رفیق سکسیم

Leave a Reply

Your email address will not be published.