سکس با زن دایی چادری و خوشگلم

0 views
0%

من 25 سالمه و تحصیل می کنم تا قبل این اتفاق هم سکس نداشتم من یه زن دایی دارم 35 سالشه با یه بچه مدرسه ای که قیافه خوشگل و کلاسیکی داره خوشگل نه از اون زن سوسولایی که با هزار آرایش یه چیزی میشن زن دایی من بدون آرایشم بسیار خوشگل و نازه و هیکل خیلی خوبی داره با سینه های نسبتا بزرگی که هنوز ول نشدن و اون تیزی رو دارن طوری که وقتی با پیرن می دیدمش سینه هاش پیرنو جر میداد خلاصه با این اوصاف همیشه تو کفش بودم با اینکه می دونم کار زشتیه تو نخ زن شوهر دار باشی ولی دست خودم نبود هر وقت میدیدمش انگار عشقمو دیده بودم وقتی 20 ساله شدم خیلی وقتا تو ذهنم شبیه سازی سکس باهاشو می کردم حتی خواب سکس باهاش هم منو به شدت ارضا می کرد خلاصه همینجوری گذشت و گذشت تا چند ماهه پیش که برای یه مهمونی جمع شدیم خونشون اون شب بدجوری رفته بودم تو کفش شبش که خوابیدم گفتم کاش میشد یه روز زنگ بزنه بگه بیا خونه ما فلان کارو بکن یا مثلا اون میومد خونه ما با خودم گفتم اگه یه روز زیر یه سقف تنها بشیم هر طور شده می کنمش در ضمن خونه ما و اونا حدود دو کیلومتر فاصله است اخه قبلا پیش اومده بود که بگه بیا اونجا فلان غذا رو زیاد پختم بیا ببر خونتون خلاصه فردای مهمونی من کلاس نداشتم و خونه تنها بودم که دیدم تلفن زنگ زد شماره خونه زن داییم بود استرس گرفتم گوشی رو ورداشتم گفت از مهمونی دیشب غذا اضافه اومده بیا ببر واای گفتم خواب دیشب داره واقعی میشه فکرم هزار جا رفت که با چه روشی برم جلو و خلاصه یه نخی بدم که من میخوام باهاش سکس کنم لباسامو پوشیدم و از خونه زدم بیرون توی راه کلی فکر کردم هر چی به خونشون نزدیک میشدم استرسم بیشتر میشد که اگه اون نخواد سکس کنه آبروم دیگه پیشش میره اگرچه به کسی نمیگه خلاصه رسیدم دم خونشون زنگو زدم درم پشتم بستم که فک نکنه اومدم سریع بگیرم و برم رفتم داخل دیدم یه لباس تنگ با سینه های بیرون زده داشت معلوم بود کرست نبسته و یه شلوار ساپورتی که چسبیده بود به اندامش البته از این تیپا قبلا هم میزد ولی همیشه کرست می بست که سینه نریزه بیرون از همون لحظه گفتم امروز باید بکنمش حالا میخواد ابروم هم پیشش بره تعارف کرد گفت بیا پشین حالا کجا میخوای بری رفتم نشستم رو مبل اومد با فاصله نیم متر ازم نشست و هی تعریف می کرد من اصلا حواسم بهش نبود و فقط به لبا و سینه هاش نگاه می کردم بعد گفت که بدنشو پاهاش درد می کنه منم سریع از دهنم پرید من ماساژ بلدم میخوای برات به ماساژ خوب بدم خیلی تاثیر داره دیدم سرخ شد یکم مکث کرد گفت حالا زحمت نمیدم من گفتم نه بابا چه زحمتی من خیلی خوب بلدم ماساژ بدم خلاصه با اینکه خودشم استرس داشت تو رودربایستی گفت باشه منم از این که خیلی تخمی این حرفو پروندمو این موقعیتو جور کردم تو کونم عروسی بود دیگه استرسمم خوابیده بود دیگه گفتم یه پتو پهن کن و بخواب روبه شکم واای باورم نمیشد اون کون خوش فرم و بزرگش الان کامل رو به منه و خودشم نمیبینه شروع کردماز پاهاش به مالیدن و ماساژ دادن یکمی محکم ماساژ دادم که صدای اهش در اومد دیگه من کیرم کامل شق شده بود ولی شلوار جین واشتم و زیاد معلوم نبود خلاصه پا رو ماساژ دادم اومدم به سمت کونش بهترین لحظه بود وقتی کیرم از رو شلوار کاملا دم سوراخش نشسته بود بعدش وقتی دیدم واکنش خاصی نشون نداد فهمیدم اونم دلش میخواد بهش گفتم برای کمرت اگه میخوای تاثیر بهتری داشته باشی باید پوست به پوست باشه یعنی باید لباستو بکنی یکم شوکه شد وقتی بهش گفتم اول جوابی نداد یکم پیرهنشو دادم بالا دست گذاشتم پایین کمرش بعد گفت نه نه دیگه از رو همین لباس بکش یه لحظه منطقی شدم گفتم شاید دارم زیاده روی می کنم و بهتره دیگه گیر ندم خلاصه کمرو با لذت تمام ماساژ دادمو و دست هاشم همینطور بعدم گفت دستت درد نکنه خیلی خوب بود و بلند شد منم هنگ کردم که چقد تخمی موقعیت از دست دفت بعد نشستم رو مبل زن داییم گفت بشسن یه چایی بیارم دوباره فکرای شهوانی زد به سرم که بدون مقدمه پاشم برم تو اشپرخونه و کارو شروع کنم ولی اینم خیلی تابلو بود هیشیکی اینجوری نمیده زن داییم چایی رو دم کرد و رفت توی اتاق منم تو اوج فکر بعد یکی دودقیقه دیدم زن داییم از اتاق گفت یه لحظه بیا اوه اوه ضربان قلبم رفت بالا جوری که صداش می میومد پاشدم از فاصله مبل تا در اتاق هزار به هیچ چیزی فکر نمی کردم فقط کنجکاو بودم ببینم پشت در نیمه بسته اتاق چیه وقتی رسیدم به اتاق سرخ سرخ شدم دیدم زن دایی خوشگلم لخت کامل خوابیده روی تخت وااای پس ماساژه و سوتیای من کار خودشو کرد باور نمی کردم بدن برنزه اش چشمامو خیره کرده بود به صورتش نگا نمی کردم فقط به اون سینه های ناز و نسبتا بزرگش با رونای خوش فرمش نگا می کردم بعد چند ثانیه رفتم جلو تر تو صورتش نگاه کردم و اب دهنمو قورت دادم گفتم خیلی خوشگلی اونم کاملا جشری شده بود نشستم روی تخت لای پاشو باز کردم اولین بار بود کس واقعیو میدم حالت کسش جوری بود که انگار کمتر از صد بار داده یکمی لاش باز بود و یه حالت ورقه ای هم بین لپه های کسش بود که قهوه ای مایل به صورتی بود موهای کسش رو انگار یه هفته پیش زده بود و یکم بلند شده بود دیگه کیرم کاملا شق شده بود دستمو گذاشتم روی کسش و یکم مالوندم اووهههههم خوشگلی رو زیر لب میگفت دیگه نمیتونستم صبر کنم کفتم تا شانس تخمی ما کسی درو نزده سریع بکنم بره پاشدم خومدمو لخت کردم زن داییم کیر سفیدمو که دید پاشد که برام ساک بزنه بهش گفتم من یه دقیقه بیشتر نمی تونم بکنم چون آبم زود میاد و اگه ساک بزنی و ابم بیاد دیگه حشرم رفته ولی با این حال تصور اینکه زن دایییم کیرمو میخوره رو دوست داشتم بهش گفتم در حد چند ثانیه بخور وااااای دهن گرمشو باز کرد کیرمو یکم بردم داخل با زبونش یکم بازی کرد اون لحظه با نگا کردن به صورتش ابم میخواست با فشار بیاد که شریع درش اوردمو به یه چیز دیگه فکر کردم تا ابم نیاد خلاصه ساکه شروع خوبی بود و خیلی بهم حال داد بعد ساک منم رفتم جلو و اول از همه یه لباشو ماچ کردم بعدم با تجربه فیلمای مختلف زبونمو کردم تو دهنشو با زبونش بازی کرددم اون خیلی خوشش اومد اولین بارم بود لب می گرفتم و خیلی عالی بود لبای خوش فرمشو کلی خوردم بعد رفتم ازردنش شروع به لیسیدن کردمو اومدم به سمت پستوناش واای شبیه پستون دختر 25 ساله بود نیپلشو ماچ کردمو از ماین پستونش میخوردمو میرفتم بالا صدای زن داییم دیگه در اومده بود اووهههم اوووه واااییی اوووووی همچی میگفت بعد پستوناش سریع رفتم پایین ک کسشو با زبونم زیرو رو کردم خیلی خوب بود زبونمو می کردم تو سوراخ کسشو اون تو میچرخوندم کلی حال می کرد بعد این کارا مونده بودم با چه حالتی بکنمش خودم داگ استایلو رو خیلی دوست داشتم چون زیاد نمی تونستم بکنم فقط یه حالت سکسیو می تونستم انتخاب کنم مگه اینکه بخوام چند بار اب خالی کنم اولش گفتم همون حالت فرقونی بکنم روی تخت که خوابیده بود پاشو باز کردم کیرمو چسبوندم به گسش هم من هم اون یه اههی گفتیم بعد یه کم کیرمو با کسش بازی دادم دیدم حال نمیده خشک و خشک یکم کرم اوردم زدم و بعد کیرمو گذلشتم دن سوراخ کسش و ارووم ارروم کردم تو واااای خیلی گرم بود واروم اروم کردم تو تا جاییکه رسیدم به خایه هام واای تصویر اینکه کیرم تا دسته تو کس زن داییمه هم دیوانه کننده بود بهش نگه کردم لپلش سرخ سرخ شده بود و چشاش نیمه باز تو حال خودش بود اروووم کیرمو اوردم بیرون ابم داشت میومد یه لحظه نگه داشتم دوباره کیرمو کردم تو اندفعه سریع تر شروع کردم به تلنبه زدن اهسته حدود پنج باری تلمبه زدم هر تلمبه ایو محکم تر فرو می کردم صدای برخورد خایه هام به کسش خیلی لذت بخش بود همین طور بالا و پایین رفتم پستوناش خیلی این تصویر فشار اب کیرمو خیلی بیشتر کرد بعد دیدم ابم داره میاد حدود یه ماهی بود جق نزده بودم برای همین خیلی اب داشتم کیرمو در اورومو و با دستم گرفتم رو کسش از طرف نافش رو اب ریختم تا رو لپه های کسش اب کیرم سفید سفید شده بود وااای ولی نه من ارضا شدم بودم نه اون دلو زدم به دریا و گفتم برگرد رو تختیش پر اب کیر شد حالت داگ استایل گرفت دستامو گذاشتم دو طرف کونش انگار فرمون ماشینو گرفته بودم کیرمو گذاستم در کسش کردم تو و از پشت کسش خیلی قشنگ تر بود یه قمبله کوچیک زده بود بیرون دوباره تند تند شدوع کردم به تلمبه زدن و بعد پهار پنج باری دوباره ابم داشت میومد کیرمو اوردم بیرون و الو ریختم روی کمرش وایی این دفعه داشتم ارضا میشوم ولی دوست داشتم بازم بکنم اخه سوراخ خوشگلو و قهوه ای کونش تو چشم میزد گفتم میخوام از کون بکنم گفت فقط ارووم بکن این دفعه خوابونمش روی تخت و کیرمو کرم زدم و گذاشتم در سوراخ کوتش و نامردی کردمو با فشار زیاد کردم توش یه جیغ کوچیک زد و گفت دیوووته دردم میاد ولی من گدشم بده کار نبود تا دسته کردم تو کونش معلوم بود زیاد از کون داده چون کیرم نسبتا راحت رفت تو دیگه عقب جلو نکردم تا دسته بردم تو و برای بار سوم ته مونده ابمو ریختم تو کونش بهد گفت واااای داغههه خوشش اونده بود دیگه نای راه رفتنم نواشتم همونجوری رو کمرش یه چند لحظه خوابیدم تا کیرم تو کونش قشنگ جا باز کنه شاید بیشتر از پنج بار که کیرم اون تو بود ارضا شدم دیگه اونقد آب کیر ازم اومده بود که هیچی دیگه نمیومد فقط حال خالی بهم میداد خسته بودم کیرمو کشیدم بیرون اوووف سوراخ کونش گشاد شده بود برای چند لحظه کیرم دست خالیم که بهش میزدی ارضا می شدم بس که حساس شده بود خلاصه منکه به اوج لذت جنسی رسیده بودم ولی از زن داییم که پرسیدم گف زیاد لذت نبرد گفتم نامردیه اونو ارضا نکنم یکم گذاشت دوباره کیرم شق شد حالا که دیده ابم نداشتم راحت میشد از کس بکنمش بدون دردسر دوباره کیرمو کرم زدم گفتم رو به کمر بخوابه کیرمو روی سوراخ کسش تنظیم کردمو خوابیدم رو بدنش جوریکه صورتامون به هم رسیدم کیرمو کردمو تو کسش و شروع کردم به تلمبه زدن و خودم حالت های چهرشو میدیدمو لذت می بردم هر از گاهی هم لب می گرفتم اونقد محکم تقه می زدم تو کسش که خایم درد گرفت بسکه که به کسش میخورد خلاصه هر چی بیشتر می کردم اونم صدای اهههههه و اوههش بیشتر میشد فهمیدم دیگه میخواد به ارگاسم برسه سریع تر تلمبه میزدم دیگه خودم هیچ حسی به کردن کسش نداشتم فقط تلمبه میزدم حدود هف هست دقیقه ای فقط کردم تا اینکه خودش گفت بسسسسسسه واااای نکن دیگه کیرپو در اوردم و مثه فیلم سوپرا پریدم انگشت فاکم رو کردم تو کسش و نقطه حساسشو کلی لمس کردم تا اینکه یه صدای اووو و ی بلند داد آب کسش با فشار زیادی زد بیرون به همه طرف می پاشید دوباره دستمو کردم تو کسش یه بار دیگه تند تند دستمو تو کسش بالا پایین کردم تا دوباره آبش اومد اووووف جوری ناله می کرد که انگار داره شکنجه میشه دست و پاهاش حسابی می لرزید دیگه منم دیدم توی اوج لذت جنسیه رفتم پاهامو گذاشتم دو طرف سرش و کیرمو گذاشتم دهنش جوری کیرمو خورد که انگار صد ساله گشنه اس با هیجان زیاد کیرمو تا دسته می برد تو دهنشو میورد بیرون منکه دیگه صد بار به ارگاسگ رسیده بودم به اندازه کل عمرم رو توی این سکس حال کردم بعد چند دقیقه کیرمو در اوردم و کنارش خوابیدم با انگشتم خط بین سینه هاشو لمس می کردم خیلی خوب بود بعد سه چهار دقیقه استراحت دیگه پا شدمو رفتم دیتشویی کیرمو شستمو و اومدم لباسمو پوشیدم زن داییم که خواب خواب بود اونقدر که آب ازش اومد بعد صورتشو ناز کردمو بهش گفتم خوشگلم هر وقت خواستی یه زنگ بزن اونم در جواب صورتشو تکون دادو یه خنده ملیح کرد مثه اینکه خیلی خوشش اومده بود من دیگه غذا ها رو از اشپزخونه برداشتم زن داییم هم با کلی اب کیر رو بدنش و تختش همونجودی لخت گرفت خوابید بسکه ابم اومده بود تا خونمون رو بزور رفتم خلاصه الان که چند وقته از اون سکس اولمون میگذره تا حاالا 6 بار دیگه هم کردمش که دوبارشو اوردمش خونمون و که اونجا تو اتاقم دوربین گذاشتم و فیلمشم گرفتم توی این 6 تا سکس هر بار تا جاییکه اب کیرم دیگه نیاد می کردمش توی یکی از سکسام سه بار کامل آب کیرمو خالی کردم تو کسش ولی چون توی دوره ای بود که تخمک ازاد نمیشد درصد حاملگیش خیلی پایین بود توی یکی کل ابمو بخوردش دادم توی یکی با یه خیار کلفت کس و کونشو گاییدم خلاصه دیگه هرچی حرکت و ایده بود روی کسش پیدا کردم هر بار هم کامل ارضاش می کردم تا دفعه بعدی هم بیاد چون شوهرش یه دقیقه می کردشو ولش می کرد و اصلا شوهرش ارضاش نمی کرد بهر حال رابطه خوبی با هم داریم و فیلماش رو هم فقط به خاطر اینکه خودم ببینم گرفتم و بعدا پاکشون می کنم دیگه تو هر مهمونی که میریم دید خاصی بهم داریم که فقط خودمون می فهمیم و دوست دارم وقتی هم ازدواج کردم رابطمو باهاش حفظ کنم پایان نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.