سکس با سرویسکار لباسشویی

0 views
0%

یه روز پنجشنبه قرار بود سرویسکار واسه لباسشویی بیاد و خانواده هم بعدش میخواستن برن شهرستان اما سرویسکار تماس گرفت و کنسل کرد قرارش رو خانواده هم چند ساعت زودتر رفتن و بعد چند ساعت سرویسکار دوباره تماس گرفت و گفت یکی از مشتری ها نبوده و به جاش میتونه بیاد واسه کار ما من اول قبول نکردم و گفتم کسی نیست و من تنهام اما گفت اگه امروز نیام معلوم نیست کی نوبتتون بشه و منم قبول کردم ضمنا من سکس رو تجربه نکرده بودم و 23 سالم بود اما با دوست پسرم در حد ساک و لاپایی تجربه داشتم و اتفاقا چند هفته قبل من به خاطر رابطه اون با یکی از دوستام باهاش به هم زدم و یه جورایی میخواستم تلافی کنم تو مدت زمان قبل از اومدن سرویسکار فکرم مشغول بود که یه شیطنتی بکنم و یه لباس سکسی پوشیدم که تقریبا از لخت بد تر بود و یه چادر رنگی گذاشتم دم دست که روش بپوشم و کم کم از بدنم رونمایی کنم واسه طرف چند تا از شورت و سوتینهای شهوت انگیزم رو هم انداختم تو لباسشویی و منتظر شدم تا طرف بیاد وقتی سرویسکار اومد تو خونه راهنماییش کردم به آشپزخونه و همونجا موندم تا کارش شروع کنه در لباسشویی رو باز کرد و لباس زیرها رو دید برگشت و به من نگاه کرد گفت ببخشید گفتم اگه لازمه بردارمشون گفت نه اتفاقا باشه واسه تست لازم دارم چند تا لباس بعد جعبه ابزارشو باز کرد و لباسشویی رو از کابینت کشید بیرون پشت لباسشویی داشت کار میکرد و از من خواست شیر لباسشویی رو از زیر کابینت ببندم من نشستم که شیر رو ببندم چادرم تقریبا افتاد رو کمرم و مخصوصا حالت قنبل کرده بودم و اونقد با شیر ور رفتم که کامل افتاد چادرم و صداش کردم گفتم همین دوتاست اومد از پشت من ببینه چی میگم با قنبل من روبرو شد و منم مثلا با یه دست چادرمو دوباره جمع و جور کردم و گفت اجازه بدین من عقبی از زیر کابینت اومدم بیرون با کونم مالیدم به کیرش خودم و رفتم اونور از اون لحضه هواسش کلا پرت شد و کیرش هم کاملا مشخص بود بزرگ شده خودشو جمع و جور کرد و شروع کرد به ادامه کار روی لباسشویی حدود 10 دقیقه گذشت به من گفت لطف میکنی شیر ها رو باز کنی من هم دوباره قنبل کردم مثل بار اول و این بار یکم بیشتر لفتش دادم پرسید باز شد گفتم یکیش باز نمیشه گفت اجازه بدین خودم باز کنم اما من پا نشدم و مجبور شد از پشت من دستشو به شیر برسونه و تقریبا حالت داگی سوار من شد تو این لحضه منم خودمو دادم عقب و کاملا تماس کونمو با آلتش برقرار کردم و این دفه خیلی سریع کیرش صفت و بزرگ شد و من خندم گرفت گفتم اگه اذیتین شلوارمو درارم اول خودشو زد به اون راه گفت جانم در همون حالتی که سوار من بود اشاره کردم به کیرش که با فشار به کونم چسبیده بود اونم خندید گفت اگه این کار بکنین که عالیه گفتم خودتون زحمتشو بکشید پس هنوز حرفم تو دهنم بود حس کردم لبای کسم خیس و سرد شد در کمتر از چند ثانیه شلوار و شورتمو کشیده بود پایین و داشت با زبونش کسمو لیس میزد حدود 10 دقیقه حسابی کس و کونمو لیسید و بعدش رفت عقب برگشتم دیدم داره شلوارشو میکشه پایین کیرش دراورد اندازش کمتر از 15 سانت بود و زیاد کلفت هم نبود اما سرش درشت بود و دهن پرکن بود در کل ظاهر هوس انگیز و گوشتالویی داشت پرسید میخای بخوریش رفتم جلو و بادستم گرفتمش و یکم مالیدمش بعد صورتمو بردم جلوتر تا بخورمش بوی تند عرق و جیش میداد اولش یکم زننده بود اما کم کم خوشم اومد و شروع کردم به ساک زدن و بوش خیلی محرک بود چون کیرش کوتاه بود تقریبا تا ته میرفتم جلو و بینیم میچسبید به تخماش و بیشتر بوشو حس میکردم چند دقیقه براش ساک زدم و اونم با دستاش با من ور میرفت و گاهی هم با دستاش سر منو رو کیرش عقب جلو میکرد و فشار میداد تا ته ته ازم پرسید دختری گفتم آره گفت حیف شد گفتم از کون اگه آروم بکنی میذارم توش کنی گفت عالیه گفت قنبل کن و بعدش یه تف زد رو سوراخ کونم و انگشتشو کرد تو سوراخم گفت ظاهرا تنگه اما بار اولش نیست دوباره تف کرد و سر کیرشو گذاشت دم سوراخم و آروم فشار داد و سرش رفت تو کونم چند لحضه صبر کرد و درش آورد و دوباره تف کرد و سر کیرشو کرد تو کونم این بار خیلی راحت تر رفت تو بازم صبر کرد چند لحضه و کم کم فشار داد با درد کمی کیرش داشت وارد کونم میشد تا ته داد تو و چند دقیقه تکونش نداد خیلی حس خوبی داشتم دوباره آروم دراورد و تو کونم پر تف کرد و کیرشو کرد تو کونمکم کم شروع کرد به عقب جلو کردن با سرعت کم حدود 5 دقیقه ادامه داد و سرعتشو زیاد کرد کونم داغ شده بود که یهویی حس کردم تو کونم سرد شد و خیس خیلی حس خوبی بود آبش اومده بود و تو کونم ریخته بود بعد چند لحضه کیرشو در آورد و کنارم دراز کشید من پاشدم رفتم دستشویی و تا نشستم آبش از کونم ریخت بیرون نوشته

Date: July 25, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.