سکس با همکارم لیلا

0 views
0%

سلام داستانی که می نویسم واقعییه مربوط به ۶ سال پیشه سال ۹۰ اون موقع من ۲۳ سالم بود و تازه دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم و بیکار بودم اول توضیح بدم اسمم امیر هست و رشته نرم افزار خوندم یه روز گوشیم زنگ خورد که داییم بود و گفت که اداره دارایی یا نیرو میخواد من سفارشتو کردم فردا برو برا مصاحبه میخوان یه سایت درست کنن نیاز به یه برنامه گویس دارن فرداش من رفتم مصاحبل و خلاصه قبول شدم و مشغول به کار شدم اونجا چند تا خانم همکار بودن که یکیش بعد چند روز هر روز به بهانه های مختلف میومد پیشم و می گفت کامپیوترم خرابه و الکی سوال میپرسید تا اینکه ای دی یاهوی من و گرفت گفت اگه شب مشکل داشتم باهات تماس میگیرم و منم شماره موبایل و ایدی رو بهش دادم یه روز عصر یه اس ام اس اومد رو گوشیم دیدم همکارمه و یه حرف زشت نوشته بود بعد چند دقیقه اس داد و معذرت خواهی که اشتباهی فرستاده و من گفتم خواهش میکنم اخر شب پیام داد میتونی بیای یاهو گفتم باش دو سه شد پشت سر هم میرفتم یاهو و چت کردم باهاش فهمیدم که مجرده و ۵ سال از من بزرگتره و اسمش لیلا هست تو اداره به فامیل صداش میزدن اسمشو تا اون موقع نمیدونستم و غیر بومی هست و تنها خونه داره بعد چند بار چت کردن گفت فردا جمعه ناهار درس میکنم بیا پیشم دعوک من و منم خدا خواسته گفتم باشه شب رفتم حمام و با خودم رسیدم فرداش رفتم بسته شیرینی گرفتم و ادرس رو ازش گرفتم رفتم خونش خونش اپارتمانی بود و اومد دم در دیدم کلی همسایه جلو درن بهشون گفت پسر عممه و اینجا سربازه اومده ناهار پیشم جلو در که اومده بود چادر سرش بود خلاصل رفتیم خونه و نشستیم و تعریف و شوخی کم کم چادرش رو برداشت و دیدم یه پلیور تنشه با شلوار لی چسبون که زیپ پلیور یه کم پایین بود و خط سینش پیدا منم راس کرده بودم و زیر چشمی نگاش میکردم دیدم تخمه اورد و هم حرف میزدیم و تخمه می خوردیم من یه دونه تخمه مغز کردم گذاشتم دهنش و بعد یه دست به صورتش کشیدم و بعد بوس دیدم چیزی نگفت و خمار شد اروم رفتم پیشش نشستم و دستمو انداختم دور گردنش و یه بوس دیگه و لب و بعد اروم دستم و گذاشتم رو سینش رو لباس یهو شروع کرد به لب گرفتن و منم خدا خواسته خودمو انداختم روش و اروم اروم لختش کردم و شروع کردم به خوردنش جه سینه های سفید و بزرگی داشت من میخوردم جوری که صداش بلند شدا بود و اروم رفتم پایین و شروع به خوردن کسش کردم کسش حسابی خیس شده بود بعد بلند شدم و لباسم و دراوردم و یهو کیرمو گرفت شروع کرد به ساک زدن معلوم بود بار اولش نیست از خوردنش که حرفه ای بود و بعد درازش کردم از پشت و حسابی چربش کردم و از کون کردمش صدا جیغش بلند شده بود و التماس و خواهش که اروم و یواش بسه دیگه بعد با دست و زبون ارضاش کردم و دوباره از کون کردمش خواستم ارضا بشم گفت ابتو بریز رو شکمم ابمو ریختم رو شکمش و بعد نیم ساعت رفتیم دوش گرفتیم و دوباره سکس کردیم ادامه داره از سکس های بعدی که هیجانش بیشتره دوباره میزارم فعلا نوشته

Date: March 28, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.