سکس با کارمند پلیس 10

0 views
0%

با سلام به همه دوستان این یه خاطره هست برای دو سال قبل که برای کار مالیات و عوارض ماشینم و همینطور تمدید گواهینامه ام به یکی از مراکز پلیس 10 مراجعه کردم اونجا با یکی از دخترهای کارمند که کارم دستش بود اشنا شدم اینم بگم که دختره چادری بود چون حتما دیدین که معمولا این جور مراکز خانمها چادری هستند ولی دختره که اسمش مریم بود با اینکه چادری و پوشیده بود ولی خیلی شیطون بود و با نفر قبلی منم کلی حرف میزد و شوخی میکرد خوب شاید بعضیا بگن میخاد ثروتشو به رخ بکشه ولی اینطور نیست من یه بی ام دبلیو از نوع شاسی بلندش دارم وقتی نوبت من رسید و رفتم پای باجه مدارکو که بهش دادم مریم گفت وواوووووو معلومه خیلی مایه داری گفتم مگه مشکلیه پولدار بودن جرمه نیشش تا بناگوشش باز شد و گفت وای نه این چه حرفیه خدا بیشتر کنه ایشاالله منم گفتم مرسی برای مالیات و عوارض مراجعه کردم و تمدید گواهی نامه ام گفت گواهینامه که به من مربوط نمیشه ولی برای اینکه کارتون سریعتر انجام بشه مدارکتونو بدین من بدم دوستم کارشو راه بندازه منم کار عوارض ماشین خوشگلتونو انجام میدم ازش تشکر کردم گفت بفرمائید بشینید من صداتون میکنم بعد گفت اقای گفتم محسنی رامین محسنی اونم گفت من اکبری هستم مریم اکبری نام مستعار گفتم خوشبختم ولی اگر ممکنه کارمن سریعتر انجام بشه ممنونتون میشم مریم هم خنده شیطنتی کرد و سرشو اورد جلوتر و گفت خب یکمی هزینه داره ها منم برای اینکه ببینم مزه دهنش چیه و چی میخاد گفتم هزینه اش هرچی باشه قبوله اونم نشست رو صندلیش و تو چشماش یه برقی از شیطنت موج میزد تو چادر خیلی هیکلش مشخص نبود ولی قدش خوب بود صورتش هم نمیخام بگم عالی و خیلی تاپ بود ولی جذاب بود مدارک برای تمدید گواهینامه رو هم گرفت برد داد دست یکی از دوستاش وقتی داشتن با هم درگوشی حرف میزدن هی دوتائی به من نگاه میکردن و میخندیدن منم واقعا کار داشتم و میخاستم هرچه زودتر کارم ردیف بشه مریم اومد نشست سرجاش یه جوری که کسی متوجهش نشه یه چشمکی بهم زد و با اشاره سرش و چشمش در بیرونو نشونم داد که یعنی بریم بیرون کارت دارم منم بلند شدم رفتم بیرون پیش خودم فکر میکردم مثلا پولی چیزی میخاد بیرون دم ماشینم منتظرش شدم که ماشینم کمی پایینتر از دفتر شون بود به مریم حالی کردم که پائینترم اونم بعد از چند دقیقه اومد پیشم گفت بشینیم تو ماشین کسی نبینه مارو در ماشینو باز کردم نشستیم تو ماشین مریم که انگار تازه سوار یه بی ام دبیلو شاسی بلند شده بود هی میگفت وای چه خوشگله واقعا مال خودته گفتم بله مال خودمه قابلتو نداره یه تعارف الکی زدم گفت واقعا میگی و خندید سوئیچو گرفتم جلوش گفتم بفرما اونم ازم گرفت و گفت این مال من شد و خندید و بعد دوباره سویچو داد دستم گفت شوخی کردم نترس بابا گفتم من درخدمتم بفرمائید خانمه گفت مریم هستم یادت رفت گفتم فامیلتو یادم رفته گفت فامیلمو میخاهی چکار اسممو یادت نره خندیدم و گفتم باشه مریم خانم حالا بفرمائین چه مبلغی تقدیمتون کنم مریم یه نگاهی سرتا پای من کرد و گفت من پول نمیخام ولی یه چیز دیگه میخام دلم میخاد با این ماشینت یه مسافرت منو ببری از شنیدن این حرفش هم تعجب کرده بودم هم خنده ام گرفته بود یه چند ثانیه ای کلی خندیدم گفتم یعنی چی بریم مسافرت اخه مگه امکان داره به تیپ و ظاهرت نمیاد که اهل دوست پسر و این حرفها باشی یه دختر چادری و مذهبی هستی مریم گفت به ظاهرم نگاه نکن رامین خان گفتم واقعا اهلشی پایه مسافرت تنهائی هستی گفت تو چی باورم نمیشد به این راحتی بیاد و از این حرفها بزنه گفتم من مشکلی ندارم ولی بعید میدونم تو پایه باشی داری منو دست میندازی مریم گفت تو جا و مکان داری حتما با این ثروتی که داری یه ویلا داری دیگه نه گفتم اره دارم ولی واقعا میائی مشکلی نداری گفت اگر بگم میام میبری یا نه داری الکی حرف میزنی گفتم مریم میدونی داری چی میگی گفت من میدونم تو منو میبری اگر اهلش نیستی من برم نمیتونم بیشتر از این بیرون باشم گفتم شمارتو بده بهت زنگ میزنم شمارشو داد وقتی میخاست پیاده بشه دستگیره درو گرفته بود باز کنه دستمو بردم لای پاش نزاشتم پیاده بشه در رو بست و یه اهی کشید شل شد و پاهاشو از هم بازشون کرد چادرشو که یه سره و بلند بود گرفتم ارودمش بالا رونهای خوشگلش که تو شلوار لی تنگی بود نمایان شد گفتم وای چه هیکلی داری مریم جون مریم دستمو گرفت برد رو کسش گذاشت گفت بمالش برام و اهش دراومده بود یکمی براش مالیدم خوبی ماشینم این بود که شیشه هاش دودی بود خیلی مشخص نبود توی ماشین وای از روی شلوارشم کسش گرم و نرم و ناز بنظر میرسید مریمم هی اه و ناله میکرد میگفت رامین کیرتو میخام وای کسم اخخجون دیدم وای خیلی حالش خرابه دختره خودش دکمه و زیپشوباز کرد منم دستمو کردم تو شورتش و کسشو گرفتم تو دستم مریم حسابی پاهاشو باز کرده بود کسش خیس خیس بود دو انگشتی میکردم لای کسش ناله میکرد اونم کیر منو از روی شلوارم گرفته بود یه ذره با لبهای کسش بازی کردم کیر منم بدجور شق بود دستمو درش اوردم گفتم مریم میخام ببرمت با هم باشیم اونم با چشمای خمارش گفت بریم بریم زود باش کسم کیر میخاد لعنتی باورم نمیشد یه کس اینطوری قسمتم بشه زنگ زدم به دوستم که میشه یه خونه خالی برای سکسمون داشت گفتم علی خونه خالیه گفت اره گفتم کلیدش کجاست همون جای سابقه گفت اره پرسید کس بلند کردی خندیدم گفتم کس منو بلند کرده گفت منم بیام گفتم نه اگر شد بعدا بهت خبر میدم قطع کردم رفتم سمت خونه دوستم تو راه هم مریم زنگ زد دوستش گفت من نمیام حوست باشه کسی نفهمه من با رامین رفتم نمیدونم چی بهم گفتن که کلی مریم میخندید تو راه ازش پرسیدم از کس مشکلی نداری گفت نه بابا هرجر خواستی پایه ام دست خودش روی کسش بود میمالیدش گفتم بیا نزدیکتر میخام کست توی دستم بگیرم اونم اومد نزدیک دستمو کردم تو شورتش گفت میخاهی شلوارمو درش بیارم گفت اینجا گفت داره گفتم درش بیار اونم شلوار و شورتشو از پاش دراورد فقط پیرهن و چادرش سرش بود چاردشو داد عقب قشنگ رونهای ناز و خوردنی و سفیدش و کس داغ و خوشگلش پیدا شد تکیه داد به در کسش قشنگ جلوی چشم بود گفتم وای تو خیلی باحالی مریم جون خیلی بدنت عالیه گفت چندتا کس کردی گفتم نمیدونم نشموردم گفت تا حالا دختری کسش مثل مال من بوده گفتم نمیدونم ولی کست خیلی ناز و خوردنیه گفتم تو با چندتا پسر بودی گفت دو سه تا بودن ولی خودمردشون کردم نمیخاستم خیلی سریش بشن گفتم پس منو هم یه روز ردم میکنی گفت نمیدونم حالا که با همیم الانو عشقست منم داشتم کسشوناز میکردم و لذت میبدرم رسیدیم در خونه دوستم گفتم شلوارتو نمیخاهی پات کنی گفت نه زیر چادرم دیگه کسی نمیبینه رفتیم بالا و کلیدو از تو جاکفشی پیداش کردم درو باز کردم رفتیم تو تا رفتیم تو مریم چادرشو از سرش دراورد کون خوشگلشو هم دیدم یه کون خیلی گرد کمی تپل و سفید و خوردنی مریم نیمه لخت منو بغلم کرد و لبشو گذاشت تو دهنم و زبونمو مک میزد منم کمرشو گرفته بودم دستم روی باسنش بود لپهای کونشو میمالیدم هردو هوم هوم میکردیم یکمی ازم لب گرفت و نشست جلوی پام دکمه زیپمو بازش کرد و شلوارمو کشید پاین کیرمو که شق بود دید گفت وای چه نازه کیرت کلفتیشم خیلی خوبه کسم حال میکنه با کیر کلفت کیرم 16سانته و کلفته سر کیرمو کرد تو دهنش و مک میزد و لیس میزد کیرمو در میاورد نخمهامو میکرد دهنش دیدم ادامه بده ابم میاد بلندش کردم بردمش رو یه تخت دو نفره مریم گفت چه مکان خوبی دارین گفتم اره فقط برای عشق و حالهمونه مریمو خوابوندمش رو تخت رفتم جلوی کسش اول فکر میکرد میخام بکنمش ولی دید سرمو بردم روی کسش گفت میخاهی بخوریش گفتم اره خیلی از کست خوشم اومده مریم گفت وای فکر نمیکردم بخواهی بخوریش گفتم برای چی گفت اخه تو پولداری من یه دختر معمولیم قبلا هم که کس دادم گفتم اونارو ولش کن الان منو تو مال همیم زبونمو کشیدم روی کسش و هی لیسش میزدم مریم که دیگه از شهوت ولو شد روی تخت و ناله میکرد منم همه کس خوشگلشو براش لیسیدم زبونمو میکردم توش کسش هی اب میداد منم با لیسهام ابشو میوردم پاهاشو دادم بالاتر و تا سوراخ کونشم بتونم بلیسم نمای کس و کون و رونهاش محشر بود یکمی که هر دو سوراخشو خوردم مریم که ارضا شده بود ولو روی تخت افتاده بود ناله و اه میکشید بلند شدم پیرهنشو از تنش دراوردم سوتینشو هم درش اوردم کامل لختش کردم سینه هاش نسبتا بزرگ و گردیشم خوب بود ولی یکمی شل بودن دوست داشتم دوتا سینه گرد سفتی داشته باشه ولی اینطور نبودن رو هم رفته بدن خیلی خوشگلی داشت سینه هاشو براش مک میزدم و میمالیدم اونم چنان اه و ناله های میکرد که هی حشر مینو بیشتر و بیشتر میکرد یا سینه هاشو میخوردم یا ازش لب میگرفتم یه کسشو لای کونشو میمالیدم همه تنشو دیگه خوردم مریم چندین بار ارضا شده بود هی میگفت وای رامین بکن منو بکن منو منم رفتم لای پاش جلوی کسش کیرمو گذاشتم دم سوراخ کسش مریم منتظر بود کیرمو تو کسش حسش کنه منم یکمی دلم میخاست کیرم با کسش بازی بدم کیرمو لای کسش میمالیدم مریم ناله میکرد میگفت جون من بکن توش دارم میمیرم تورو خدا منو بکن رامین جونم منم کیرمو فشار دادم تو سوراخ کسش وای که چقدر خیس بود و گرم و فکر نمیکردم تنگ باشه ولی تنگ بود حال کردم ازش یکی دوبار اروم تو کسش عقب جلو کردم مریم که یه بند اه و اوه و اخ جون اخ جون میگفت منم داشتم از کس داغش لذت میبردم هرچی زمان میگشت بیشتر حال میکردم دیگه حرکتمو بیشتر کردم و تندتر میکردمش مریم پاهاشو رو هوا نگه داشته بود که من دستامو بردم زیر زانوهاشو گرفتم تو کسش تلمبه میزدم هردو اه اوه میکردم مریم زیرم تکون تکون میخورد و سینه های خوشگلش اینور اونور و بالا و پایین پرت میشدن واقعا لذتش خیلی عالی بود نزدیک بود دیگه ابم بیاد که کشیدم بیرون دو سه تا ضربه ب کیرم زدم بدنمون عرق کرده بود دلم نمیخاست زود تموم بشه سعی کردم فکرمو از بدنش پرت کنم تا ابم نیاد مریم لامصب با دستش کسشو میمالید جلوی چشم ناله میکرد و میگفت جون رامین جونم کیرتو بکن تو کسم برای اینکه کیرم از حالت شهوت خارج بشه دوباره کسشو خوردم که مریم جیغ جیغ میکرد از شهوت و خوشی یه ذره خودرمش بهش گفتم داگی بشین فکر کرد میخام کونش بزارم مریم گفت رامین کرم بزن گفتم کستو کرم بزنم گفت نه دیونه مگه نمیخاهی از کون بکنی گفتم نه فعلا کست داره دیونم میکنه اونم دولا شد خندید و کس و کونشو حسابی برام قمبلش کرد وای عاشق بدنش شده بودم داشتم دیونش میشدم وقتی قمبلشو دیدم سرمو کردم لای کس و کونشو حسابی براش خوردم و بلند شدم کیرمو گذاشتم تو کسش از عقب براش تلمبه میزدم هردومون رو هوا بودیم چند دقیقه ای تلمبه زدم و دیگه داشت ابم میومد چندتا فریاد و اه بلندی زدم کشیدم بیرون تا کیرم اومد بیرون ابم پرت شد رو کون کمرش دو سه بار اب پاچیدم رو بدنش و افتادم کنارش مریم هم همونطوری دمر خوابید کنارم هردو نفسنفس میزدیم نا نداشتم بلند بشم ولو شده بودم قلبم تند تند میزد هردومون یکمی دراز کشیدیم مریم سعی میکرد منو نوازشم کنه دستشو گذاشته بود روی سینه ام اروم میمالید منم یکمی که حالم جا اومد بطرفش خوابیدم دستمو بردم روی کون و لای رونهاش که خیس بود از اب کسش و کسشو براش نوازش میکردم حال میکرد ازش تشکر کردم و گفتم واقعا خیلی عالی بودی مریم هم از من تشکر کرد که بهش حسابی حال داده بودم وقتی خستگیمون در رفت بلند شدیم مریم رفت دستشوی خودشو تمیز کرد و اومد وای بدنشو میدیدم حالم خراب میشد بهش گفتم مریم بیا میخام توی بغلم بخوابی مریم گفت رامین من باید برم سرکار الان نمیدونم چی بگن بهم گفتم تورو خدا بیا بخواب توی بغلم دلم میخاد بغلت کنم خیلی نازی مریم گفت فقط چند دقیقه بعد منو برسون دفتر باشه گفتم باشه مریم اومد خوابید توی بغلم از هم لب میگرفتیم گفتم فکر نمیکردم امروز چنین اتفاقی برام رخ بده مریم گفت ازت خوشم اومده بود وقتی دیدمت شهوتی شدم گفتم حتما باید بهش بدم گفتم اخه چطوری نگفتی من قبول نمیکردم مریم گفت اینقدر برات کرم میرختم تا قبول کنی خندیدم گفتم تو فوق العاده ای مریم گفت چرا نزاشتی دوستتم بیاد گفتم تو میخاستی بیاد یه ذره خندید وگفت بدم نمیومد ولی دیگه وقت کم میشد برات گفتم اون از من بیشتر کس کرده ولش کن دلم میخاست تنها با هم باشیم مریم گفت خیلی کبف کردم کیرت خیلی عالیه کسمو حسابی حال داد بهش گفتم میشه بازم با هم باشیم یا ردم میکنی گفت نه ازت خوشم اومده ولی یه سفر بهم بده کاریها گفتم باشه حتما گفت حالا ویلا داری یا الکی گفتی گفتم هست خیالت راحت باشه میریم اونجا حسابی عشق و حال مریم گفت دوست داری دوتا کس ببری بکنی گفتم دوتا گفت منو همون دوستم گفتم اونم راه میده مگه گفت اره بابا منو اون خیلی شیطونیم کسمون شهوتیه کیر میخاد بوسیدمش گفتم کی بریم مریم جون گفت هرموقع تو بگی رامین جونم گفتم اخر هفته بریم گفت باشه فعلا منو برسون دفتر تا به ارزو بگم اونم اوکی کنه وقتشو گفتم منکه دیونه تو شدم مریم گفت اونو ببینی منو ول میکنی گفتم فکر نمیکنم مریم جون این اندامی که تو داری هیچکسی نداره بلند شدیم لباسهامونو تنون کردیم نزدیک ظهر بود گفت وای رامین زود باش حداقل اخر وقتی منو ببینند سرکارم گفتم باشه و سریع بردم رسوندمش تو راه هم همش دستم روی کسش بود کیف میکردم اونم کیف میکرد رفت داخل و یکی از مسولین اومده یکمی غرغر کرد براش که کجا رفتی و اینا اونم گفت کاری برام پیش اومده بود به ارزو خبر دادم که خلاصه رفت پیش ارزو دوباره پچ پچ کردن ارزو دیگه یه جوری بهم نگاه میکرد بعد مریم اومد نشست دیدم یه اس برام اومد نوشت مریمم ارزو گفت باشه اخر هفته ولی چند روز منم براش نوشتم چند روز دوست دارین دیدم مریم رفت پیش ارزو برام نوشت سه شب خوبه گفتم عالیه مشکلی نیست خلاصه ساعت کار اونها هم داشت تموم میشد مریم اس داد گفت میشه بیرون منتظرم بمونی بیام با هم بریم براش نوشتم باشه دم ماشینم تعطیل شدن و من تو ماشین بودم دیدم مریم و ارزو با هم اومدن مریم جلو نشست و ارزو عقب ارزو سلام کرد منم جواب دادم ارزو هم صدائی قشنگ و صورت ملیحی داشت مریم گفت دیگه ارزو رو میشناسی دیگه نیاز به معرفی نداره دوستمهدیگه با هم حال میکنیم برگشته بودم سمت عقب تا خوب ببینمش دیدم بله دختر قشنگیه مریم گفت رامین جون برو تا کسی مارو با تو ندیده منم راه افتادم گفتم خب کجا برم مریم گفت یه چیزی بگم ناراحت نمیشی گفتم نه مریم جون بگو گفت میشه بازم بریم همون مکانت گفتم مگه خونه نمیرید گفت خب دیرتر میریم من بازم دلم میخاد ارزو هم دلش میخاد خندیدم گفتم واقعا مریم جون منو تو که کلی حال کردیم مریم گفت رامین خیلی وقته سکس نداشتم توهم اینقدر کسمو خوردی دیونم کردی نمیتونم شب تحمل کنم گفتم باشه و دور زدم سمت خونه دوستم کلید انداختم رفتیم تو مریم و ارزو دیگه صبر و قرار انگار نداشتن سریع چادر یه گوشه پیرهن و شلورا یه طرف دیگه پرت شد دوتاشوننمیه لخت داشتن منو هم لختم میکردن سریع لختم کردن مریم بهم لب میداد ارزوکیرمو میخورد هی میگفت وای جون خدا چه کیر خوشگلی قسمتم شده هیکل ارزو یکمی از مریم بهتر بود خیلی تفاوتی نداشتند بلندشون کردم بردمشون روی تخت ارزو میخاست شورتشو در بیاره دلم میخاست خودم درش بیارم گفتم صبر کن ارزو میخام من درش بیارم مریم هم گفت ارزو خودتو بسپر به رامین دیونت میکنه ارزو هم میخندید و انگار بار اولشه اینقدر خوشحال بود شورت ارزو رو از پاش کشیدم پایین و یه کس خوشگلی جلوم ظاهر شد از کس مریم کوچیکتر بود مال اون یکمی مو داشت ارزو گفت ببخشید که پشمامو نزدم نمیدونستم میخام کس بدم گفتم عیبی نداره ارزو جون کست خیلی خوشگله حتی با مو رفتم سراغ خوردن کس ارزو مال اونم حسابی میخوردم مریم داشت با کیرم بازی میکرد دست به کمر و کونم میکشید سوراخ کونمو هم نوازش میکرد خیلی حال میکردم ارزو هم هی اه میکشید مریم گفت رامین بکنش ولش کن اینقدر کسشو نخور منم بلند شدم کیرمو گذاشتم دم کسش ارزو منو بغلم کرد و کیرم رفت تو کسش خوابیدمروش دیگه تلمبه زدن منواخ و ناله های ارزو مریمم اومد جلو یمنو ارزو کسشو گرفت جلوی دهنمون منو ارزو نوبتی کسشو براش میخوردیم مریم از روبرو کسشو گذاشت دهنارزو کونش سمت من بود من کونشو میخوردم ارزو کسش مریمم مثل قلب دیونه وار ناله میکرد منم کس خوشگل ارزو رو میکردم دیگه برام مهم نبود تنگه یا نه ولی خوب بود مریم مدل داگی نشست و گفت رامین من میخام کیرمو دراوردم رفتم کردم تو کس مریم ارزو پاشو دو طرف مریم گذاشت و وایساد جلوم کسوشو کرد دهنم سرمو به کسش میمالید منم کسشو میخوردم خلاصه هر مدلی که بهمون حال میداد با هم سکس کردیم ولی فقط از کس کردمشون اخرم وقتی داشتم کس مریمو میکردم دیگه داشت ابم میومد که کشیدم بیرون ریختم روی شکم و بالای کسش ارزو هم اومد ابمو از روی تن رفیقش لیس میزد و میخوردش هر سه حسابی حال کردیم لباس تنمون کردیم قلب از سفر یه سکس باهشون کرده بودم اخر هفته هم رفتیم شمال اونجا هم دیگه با خیال راحتتر سکس داشتیم بعد از مسافرت هم هر دو یا سه هفته ای یکبار با هم هستیم دیگه اون دوستمم وارد سکسمون شد من بیشتر با مریم سکس میکنم البته دوستمم مریمو کرده ولی خود مریم هم بیشتر راغبه با من سکس کنه ارزو هم براش فرقی نمیکنه من یا دوستم کی میکندش خیلی داغ و حشریه علاوه بر کسشون کونشون هم گائیده شد فعلا که با همیم خیلی بهمون خوش میگذره کلی با هم شمال رفتیم البته منو دوستمم براشون کم خرج نکردیم حسابی بهشون حال میدیم از طلا و همه جور لباس و این حرفها یه جوری با مریم و ارزو جوینت شدیم که انگار همسرامون هستند البته نه از نوع رسمیش و قانونیش خخخخخ امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگر هم باورتون نمیشه دیگه به طرز تفکر خودتون برمیگرده دوست داشتم خاطرمو بنویسم نوشته

Date: June 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.