سکس با یه پسر خوشتیپ و کیر کلفت

0 views
0%

سلام اسم من سانازه قدم ۱۷۵ تپلی ام جاهایی که باید تپل باشه می خوام براتون یه داستانی رو تعریف کنیم که الان ۳ ساله در گیرش شدم شب امتحان بود تا صب می خواستم بیدار باشم درس بخونم ساعت ۴ صب بود خسته شدم اومدم گوشیمو برداشتم ببینم چه خبره رفتم اینستاگرام دیدم یه پسره لایک و فالو کردم رفتم پیجش دید واااااااایییی چقدر خوبه ۴ شونه و ۶پک و اینا منم لایک کردمش بعد از ۵ دیقه دیدم یکی پی ام داد رفتم دیدم که همون پسرس باهم اشنا شدیم و ۳۰ سالش بود و قدش ۱۸۵ بود قرار شد صب بعد از امتحانم همو ببینیم صب که بعد از امتحان اومدم سریع لباسامو عوض کردم بهش ادرس دادم تا بیاد وقتی اومد دنبالم پشمااااااااام ریخت خیلیییییییییی خوب بود همون لحظه کسم براش خیس شد تو ماشین دسش همش رو پام بود یا دستمون تو هم قفل بود خلاصه رفتیم خونه خونه اش تو برج جام جم تو همت بود وقتی رفتیم تو همون جلو در محکم بقلم کرد لب گرفت گفت سانی خیلی خوابم میاد بریم بخوابیم رفتیم رو تختش تختش دو نفره و مثل این تخت خرم سلطان بود خودش پیرهن مردونشو در اورد رفت رو تخت منم که مثل مجسمه فقط زل زده بودم به بدنش کناد تخت وایساده بودم گفت کجایی بیا بقلم دیگه منم سریع پریدم بقلشو چسبیدم بهش از پشت چسبید بهم و بقلم کرد وااااای نفسش می خورد به گردنم داشتم دیونه میشم حسابی کسم خیس شده بود صداش کردم ببینم بیداره یا نه که گفت جونم گفتم میشه یه بووس بدی گفت چرا که نه منم چرخیدمو لباشو محکم خوردم اونم دستشو رو بدنم میکشید تاپمو داد بالا از تنم در اورد دوباره لب گرفتیم از هم اومده بود روم و لب می گرفت پاشد از روم گفت پاشو ببینم منم پاشدم شلوارمو از پام در اورد با شرتم منم کمر بند اونو باز کردم و به کمک خودش شلوارشو در اوردم دوباره اومد رومو لب گرفت سینمو می مالید سوتینمو باز کرد و در اورد سینمو محکم می خورد با یه دسش می مالید و اون یکی رو می خورد بهش گفتم بسه بیا بخواب کارت دارم اومدم روش لباشو لیس زدم و با لیس رفتم پایین سینه هاشو لیس زدم بازم با لیس اومدم پایین رو ۶پکاش رفتم پایین از رو شرتش کامل کیر کلفتش ملوم بود اروم گازش گرفتم شرتشو کشیدم پایین یه کیر خیلیییییئ کلفت داشت لیسش زدم بعد تا ته میکردم تو دهنم و تند تند می خوردم همش می گفت واااییی چقدر خوب می خوری سانییی جووووون بعد گفت بسه بیا بخواب ببینم از پا تختی کنار تختش یه کاندوم در اورد کشید رو کیرش و اومد وسط پاهام کیرشو مالید رو کسم یهو خوابید روم یه لحظه حس کردم واقعا جر خوردم کیرش خیلی گنده بود بعد از چند لحظه اروم تلمبه میزد منم داشتم فقط می گفتم جوووون جرم بده بعد تند ترش کرد دیگه کسم جر خورده بود داشتم حال میکردم داشت ابم میدم دستمو بردم رو کسم مالیدم اونم تند تند تلمبه میزد که ابم اومد و از حال رفتم اونم گفت جووووون بعد بوسم کرد و اروم کیرشو عقب جلو می کرد بعدش که دوباره جون گرفتم شروع کرد به تند تند تلمبه زدن خیلی محکم میزد که یهو وایساد و خوابید روم ابش اومد بعد از چند لحظه کیرشو در اورد ابش ریخته بود تو کاندوم یه کم دراز کشیدیم هم دیگه رو بقل کردیم بعد پاشدیم رفتیم خودمونو تمیز کردیم و لباس پوشیدیم منو رسوند خونه الان ۳ ساله باهم در ارتباطیم و بعضی وقتا سکس میکنیم نوشته

Date: June 6, 2019

One thought on “سکس با یه پسر خوشتیپ و کیر کلفت

Leave a Reply

Your email address will not be published.