سکس برای بار اول

0 views
0%

سلام این داستان برمیگرده ب دوسال پیش اون زمان من۱۷ سالم بودداستان از جایی شروع میشه که یه روز دوستم بهم پیام میده رفیق میخوای سلام اره چطور رفیق محمده محمد رفیق دوستم بود خوب امروز ساعت ۱ بیا اموزشگاه طراحی باش من رفتم بد دوستمم اومد رفتیم ک سر قرار ببینیمش ی پسر قد بلند لاغر خوش تیپ اسمش جواد بود خلاصه بد از اشناییو چن ماه بریزو بپاچو گشتو گزار پیشنهاد ازدواج میده بد شرو میکنه ایراد گرفتن ک مادر پدرم از تو خوششون نیومده بدا از یکی از دوستام شنیدم خواهرش دقیقا برعکسشو گفته چن روز گذشت گفت فلان روز عقدمه اونو میخوام تورم میخوام دقیقا یادمه بهش گفتم دیگه حاضر ب ازدواج باهات نیستم اما اگه اونو انتخاب کنی از زندگیت بی سروصدا میرم بییرون اما اگه منو انتخاب کنی دل اونو شکستی خلاصه گذشت اون نامزد کرد و باز منو سمت خودش کشید ی مدت از نامزدیش ک گذش شب قبل از شهادت حضرت عباس ب من گفت برو حموم حسابی تمیز کاری کن بیا فلان جا منتظرتم من اولین بارم بود چون قبلش باهم حرف زدیم و اون منو قانع کرد ک پشیمون نمیشم سر ساعت سر قرار بودم بد چن دقه اومد دیدم دونفر تو ماشینن یکی پشت فرمون جوادم تا منودید پیاده شد نشست عقب پیش من ماشین راه افتاد اروم گفتم جواد این کیه گفت قابل اعتماده من میدونم کی رو میارم اگه محمد بود میدونستم ممکنه اونم بیاد سراغت اما این مطمعن باش حتی نیگاهتم نمیکنه من وسط نشسته بودم جواد خودشو چسبوند بهم داشتیم از محل دور میشدیم شلوارمو باز کرد دستشو کرد تو شلوارم زیر شرتم شرو کرد با کسم بازی کردن از محل ک دور شدیم شلوارمو از پام در اورد سرشو برد لای پام شرو ب خوردن کرد داشتم دیونه میشدم برا همین دستم ک رو سرو کتفش بود مچاله کردم و فشار دادم وایی زبونشو میکرد تو سوراخم میک میزد با لباش میخوردش بد چن دقه بلند شد شلوارشو یکم کشید پایین من اولین بارم بود کیر میدیدم اصلا دوس نداشتم ببینمش هر چی گفت بخور راضی نشدم حتی نیگاش کنم دستمو محکم گرفت گذاشت روش یکم با دستم لمسش کردم بد ی دفعه کشیدم دستمو بهم گفته بود با خودت کرم بیار اورده بودم کرمو گفت زد ب انگشتش بهم گفت یکم بلند شو بلند شدم انگشتشو کرد تو ب گف بشین نشستم رو دستش سرو کرد بازی کردن با سوراخم بد بهم گفت برگرد وقتی برگشتم سر کیرشو گذاشت لب سوراخم اروم عقب جلو کرد تا نوکش رفت تو چنان دردی داشتم ک قابل توصیف نیس بهم میگف درد داری جیغ بزن اما خودمو نگه داشتم کیرش تا نصف رفت تو بد از خستگی افتاد روم اما بازم عقب جلو میکرد تا جایی ک شرو ب گاز گرفتن کتفم کرد ک فهمیدم داره ابشو میریزه توم بد ک خودمونو جمو جور کردیم دراز کشید سرشو گذاشت رو پام شرو ب خردن سینهام کرد ی جوری میخورد انگار گشنس بد بلند شد سرشو گذاشت رو شونم شرو کردیم ب خوردن لب انقد لبای همو خوردیم تا رسیدیم همون جایی ک سوارم کرده بود بد من خودمو ب دسشویی عمومی رسوندم تا ابشو خالی کنم من بد از اون یک بار دیگه باهاش سکس کردم و بد باهاش کات کردم دیگم ازش خبری نداشتم تا این که چن وقت پیش خواب دیدم دوباره تو همون ماشینیم اما این دفعه کارم نداره وفقط داره قه قهه میزنه و اما این شد شروع سکس من من تا الان شاید نزدیک ۶۰بار سکس کردم الانم اگه ی شب سکس نکنم میمیرم تو فکر زدن پردمم اما هنو شک دارم ک این کارو بکنم یا ن لطفا نظر بدین نوشته

Date: September 9, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.