سکس تو اتوبوس

0 views
0%

سلام دوستان اولین سکس که داشتم برمی گرده به ۵ سال پیشه تو اتوبوس به سمت تهران داشتم می آمدم که صندلی اخر به من رسید منم که اینقدر خسته بودم به اطرافم توجه نکردم همون اول اره خوابم برد بعد از چند ساعت که از خواب پریدم دیدم کنار من یه خانم با یه بچه ۴ ساله نشسته اولش خودمو جمع و جور کردم کم کم پر این خانم سر صحبت رو حرفهای بچگانه باز کرد وقتی که حرفهای بچه تمام شد خوابش برد مامانشم یه پتو کف ماشین پهن کرد بچه خوابید مامانش اومد سر حرف رو باز کرد از کجا میای به کجا میری از این حرفها که رسید مجردی یا متاهل منم اون موقع مجرد بودم خلاصه نصفه های شب شده بود همه تو اتوبوس خوابیده بودند اسم خانمه مینا بود گفتش من خواب میاد اگه میشه سرمو بذارم رو پات که بخوابم گفتم باشه یه چادر داشت کشید رو خودش و مثلا گرفت خوابید که یه دفعه دیدم کیرم داره راحت میشه حالا سر مینا رو پامه و کیرم سیخ شده داشتم از شرمندگی میمردم که دیدم دست کشید روش کم کم باهاش بازی میکرد وشروع کرد به ساک زدن یه جوری ساک میزد که انگار تا حالا کیر ندیده باشه اینقدر قشنگ میزد که بعد از چند دقیقه همه ابم رو تو دهنش خالی کردم و اونم همشو خورد تا رسیدیم تهران که قرار شد من شب برم خونشون چون شوهرش به رحمت خدا رفته بود وکسی هم تو ساختمونشون نبود از تنهایی میترسید ومنم که تنها بودم رفتم تو خونه وقتی پسرش خوابید براش جبران کردم اولش سینه هاشور خوردم لامصب هلو بود سایز ۸۵ کون نگو که دلم خواست تا صبح ۵ مرتبه کردمش به هر روشی که فک کنید الان از این قضیه ۵ سال میگذره وهنوز باهاش در ارتباطم نوشته

Date: June 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.