سکس داغ من با بهار 18 ساله

0 views
0%

درود خدمت شهوانی های عزیز من ارش هستم این خاطره بر میگرده به 5 سال پیش وقتی که من 21 سالم بود با دختری اشنا شدم که اسمش بهار بود و 18 سالش بود خوش اندام تو پر چشمای ابی موهای عسلی خوشبو و خیلی هم حشری حوصله ندارم وارد جزئیات بشم واسه همین میرم سر اصل مطلب 2 هفته از اشنایی من با اون میگذشت که خودش تو اس ام اس هاش حرفهای سکسی میزد مصلا میگفت دوست دارم دستتو بزاری رو سینه هام منم که دیدم کونش میخواره بهش پیشنهاد دادم بیاد خونمون اونم خیلی راحت قبول کرد روز اومدن به خونه ما فرا رسید خونه تنها بودم یه دید زدم دیدم تو کوچه کسی نیست البته فرقی هم نمیکنه اگه کسی هم بود تخم نمیکرد به پلیس زنگ بزنه چون میدونست من از طریق سپاه شماره رو پیدا میکردم و مادرشو میگاییدم بهار با تاکسی تلفنی اومد جلو خونمون پیاده شد و اومد تو تا از در اومد تو خودش اومد بقلم و یه لب ازم گرفت هی زبونمو میکشید تو دهنش یه مانتو مشکی تنگ با شلوار لی ابی تنگ و شال سبز تنش بود همیشه لباسهای تنگ میپوشید دستشو گرفتم بردمش تو خونه رفت تو اتاقم من رفتم گیره درو انداختم رفتم تو اتاق کنارش رو تخت نشستم تا نشستم باز شروع کرد زبونمو کشید تو دهنش هی میمکید همینطور که لب میگرفت دراز کشیدیم دستمو بردم رو سینه هاش سینه های متوسطی داشت یه خورده که مالیدم دکمه های مانتو رو باز کردم زیر مانتو یه تاپ قرمز داشت از رو تاپ هم سینه هاشو مالوندم گفت ارش زود باش دیگه دارم میمیرم تاپشو هم در اوردم یه سوتین صورتی خوشگل از اینایی که باید بندشو گره بزنی داشت از رو سوتین یه گاز کوچولو گرفتم سینشو وای چه بویی میداد سینش سوتینشو دادم بالا نوک زبونمو زدم به نوک سینش با نوک زبونم با نوک سینش بازی میکردم از حال رفت سرشو انداخت رو بالشت نوک سینشو کردم تو دهنم میمکیدم و وقتی میکشیدم ول میکردم یه صدایی میداد با دستام سینه هاشو گرفتم تمام سینشو کردم تو دهنم خیسه خیس کردم سینشو تند تند لیس میزدمو میمکیدم بند سوتینشو باز کردم کامل در اوردم شکمشو لیسیدم اومدم پایین تا به نافش رسیدم زبونمو کردم تو نافش میچرخوندم یه صداهایی از خودش در میاورد کمربند نداشت عجب شلوار تنگی بود لای کسش رد انداخته بود رو شلوارش دکمشو باز کردم یه خورده شلوارو کشیدم پایین دیدم یه شورت صورتی ست سوتینش پوشیده شلوارشو تا رونش کشیدم پایین یه خورده با زبونم کشیدم روی رون پاش خیس کردم رون پاشو بعد شلوارو در اوردم پاهاشو دادم بالا زیر پاهاشو لیس میزدم میگفت وای ارش بمال بمال بمال منم اصلا توجهی نمیکردمو کار خودمو میکردم شرتشو یکم زدم کنار و کناره های کسشو یکم لیس زدم از رو شرت با انگوشت شصدم میکشیدم رو کسش کسش دیگه خیس شده بود اما خیلی بوی خوبی میداد همچین که ادم دوست داشت ابشو بخوره بند شرتشو با دندونام باز کردم شرتشو در اوردم دستشو گذاشت رو کسش یه خورده خجالت کشید بعد خودم ورش داشتم مقاومتی هم نکرد پاهاشو دادم بالا تا اخر هم باز کرد حتی یه لاخ مو هم نداشت چون سنش کم بود هنوز مو در نیاورده بود یا شایدم ژنتیک مو نداشت اول یه لیس از پایین تا بالای کسش زدم از بالا به پایین چند باری این کارو کردم که دیدم صداش خیلی بلند شد رفتم پنجره رو ببندم نزاشت گفت ترو خدا نرو گفتم کسخول پنجره بالای سرته پنجره رو بستم اومدم نشستم دوباره سر وقت کسش گفتم لای کستو باز کن با دو تا انگوشتش باز کرد لاله ی کسشو کردم تو دهنم یکم براش مکیدم زبونمو لوله کردم فرستادم رفت تو یه خورده که عقب جلو کردم دیدم داره گریه میکنه میگفت ارش ترو خدا زود باش دارم میمیرم منم دیگه دست کشیدم خودم که دراز کشیدم سریع تمام لباسهامو در اورد طوری کیرمو میخورد که احساس درد میکردم تخمامم تو دهنش میکرد به 3 دقیقه نکشید گفت ارش حالا بکن خیلی عجله داشت گفتم برگرد گفت چرا گفتم بکنمت دیگه گفت از جلو بکن گفتم مگه پرده نداری گفت ارتجاعیه که البته بعدا فهمیدم اصلا پرده نداشت پاهاشو خوب باز کرد کیرمو اول یه خورده کشیدم به کسش لای کسش بالا پایین میکردم خودش با دست کیرمو گرفت حل داد تو کسش بعد از موهام گرفت منو انداخت رو خودش منم شروع کردم به عقب جلو کردن صداهای بلندی از خودش در میاورد جبغ میزد و گریه میکرد همش میگفت بزن بزن بزن تندتر تند تند تند منم با اخرین شدت داشتم میکردمش با یه دستمم سینشو میمالیدم همزمان زبون منو هم کشیده بود تو دهنش که زبونم خشک خشک شده بود جاتون خالی واقعا کس گرمی داشت اما زیادی از حد خیس بود من تغریبا 45 دقیقه یه ضرب داشتم میکردمش که تو همین فاصله بیشتر از 5 یا 6 دفعه ارضا شده بود دوشک من خیس شده بود به قطر 40 سانت خیلی اب ازش رفته بود همچین با دستاش کمرمو فشار میداد که کمرم درد گرفته بود بلاخره داشت ابم میومد گفتم بریزم رو سینه هات گفت نه بریز تو دهنم منم تا ابم اومد موهاشو گرفتم کشیدمش بالا کیرمو گذاشتم تو دهنش همچین کیرمو ساک میزد که ابم با سرعت 200 کیلومتر در ساعت خورد به ته حلقش هر چی اب داشتم مکید دهنشو باز کرد دیدم همرو قورت داده بعدشم هر دو تامون بیهوش شدیم رو تخت منو بقل کرده بود بعد از نیم ساعت رفتیم حموم عجب بوی گندی میدادیم از بس عرق کرده بودیم تو حموم هم یه دست کیرمو ساک زد که نمیدونم چرا اینبار ده دقیقه ای ابم اومد ساک زدنش حرف نداره واقعا خلاصه خودمونو شستیمو اومدیم بیرونو لباسامونو پوشیدیمو اون تاکسی گرفت و رفت از اون موقع به بعد هر دو روز یه بار سکس میکردیم گاهی اوقات من میرفتم خونشون تو اتاقش قاییم میشدم شب که میشد درو قفل میکرد تا صبح میکردمش هر بار هم خونشون خالی میشد خودش بهم زنگ میزد 1سال میکردمش تا اینکه ازش خسته شدم و دیگه جواب تلفنشو ندادم و خودش هم دیگه بهم زنگ نزد این اولین سکس من نبود اصلا یادم نمیاد چندمی بود اما دوستان سکس زیادی هم باعث میشه ازش خسته بشین بعد مثل من بهتون میگن بیا زن بگیر میگین سیکتر بابا الان با داستانهای سکسی بیشتر حال میکنم تا خود دختر بچه های شهوانی امیدوارم از داستان من خوشتون اومده باشه تا جایی که تونستم از حرفهای اضافی پرهیز کردم تا وقت گرانبهاتون رو نگیرم تا درودی دیگر بدرود نوشته

Date: August 8, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.