سکس زنم با همکلاسی اش

0 views
0%

اسامی به دلیل شخصی تغیر کرده ما تو یکی از شهرستانهای استان هستیم و اسم من فرهاد و اسم همسرم لیلاس من و لیلا نسبت دور فامیلی داشتیم و همینم دلیل ازدواج ما شد لیلا خیلی خیلی هاته و واقعا هم خوش اندامه و کمتر شبی پیش اومده سکس نداشته باشیم گذشت تا اینکه ارشد رشته روانشناسی مرکز استان خودمون قبول شد و هر دو هفته یک تا دو روز میرفت دانشگاه و برمیگشت بعضی وقتا شب رو همونجا میموند و بعد از یه مدت تو اینستا ثبت نام کرد متوجه شده بودم خیلی تو تلگرامه ولی راستش مثل سابق روش حساس نبودم و نمیخواستم اذیت بشه اون تا حدودی از گوشی سر در میاورد ولی خب من هم مهندسی کامپیوتر خونده بودم و هم خیلی با گوشی سر و کله میزدم و یه بار گوشی رو که گذاشته بود تو اتاق و خودش رفت حموم قفلشو بلد بودم و البته خودشم اینو میدونست رفتم تو گوشی و تلگرامشو چک کردم چیز خاصی پیدا نکردم ولی رفتم تو قسمت فایل تلگرام و قسمت عکس ها رو چک کردم دیدم چند تا عکس خودش و چند تا عکس از یه مرد و بعضی عکسای دیگه بود که مرده توجه ام رو جلب کرد ولی چیزی بهش نگفتم بعد چند مدت یه شب باهم سکس داشتیم و فرداش قرار بود بره دانشگاه که من رفتم دوش گرفتم بعدش اون رفت و من خوابیدم وقتی چشامو باز کردم دیدم تو تلگرام و داره پیام میده ولی یه لحظه دیدم یه عکس از خودش فرستاده واسه طرف صبح اون روز قبل از ساعت 5 بیدار شد و فورا رفت حموم ولی متوجه شدم داره اصلاح میکنه یه جورایی شک کردم بهش چه ضرورتی داشت صبح ساعت 5 بره اصلاح کنه خودشو و بعد حموم هم کلی آرایش کرد و من با ماشین تا کنار اتوبوس رسوندمش و برگشتم خونه اون روز تمام فکرم مشغول بود و شب که بر نگشت و خونه دایی اش بود فردا روز حدودای غروب برگشت و شب که لختش کردم و با خنده گفتم به به ترتمیز کردی واسم که دیدم چیزی نگفت خیلی عجیب بود فکری به سرم زد رفتم تو حال الکی تلویزیون نگاه میکردم و اونم با گوشی داشت پیام میفرستاد و یه تک به خواهرش زدم و قطع کردم که یه ربع بعدش زنگ زد تلفن که زنگ خورد گوشی رو جواب دادم و دیدم خواهرشه و همینجوری داشتم حرف میزدم میدیدم لیلا داره با تلفنش پیام میده بعد یه دفعه کاملا بی خود گفتم چشم یه لحظه وایسید و سر کشیدم تو اتاق و بعد گفتم لیلا خواهرته دوس داره احوالتو بپرسه و اونم صفحه گوشی رو قفل کرد و گذاشت و اومد گوشیو ازم گرفت و اومد تو حال منم فورا رفتم سراغ گوشیش تا قفل رو باز کردم یه چت جلوم بود عکس پروفایل طرف رو که دیدم بله خودش بود دیگه دوهزاریم اوفتاد و فورا همه چی رو به حالت عادی برگردوندم و گوشیو گذاشتم دو هفته بعد دوباره دقت کردم قبل از رفتن به دانشگاه تر تمیز کرد و یه شلوار استرج واقعا سکسی خرید و منم قرار شد باهاش برم شهرستان و اون بره دانشگاه و من برم خونه دایی اش تا اون میاد حتی با بدبختی از اداره مرخصی گرفتم روز قبلش اول خونه دایی اش و فرداش من گفتم برسونمت که گفت خودم با تاکسی میرم ولی میدیدم هی چت میکنه تا از خونه رفت بیرون منم رفتم دنبالش و با ماشین رفتم سر خیابون رفت بالاتر دیدم یه تند وایساد و سوار شد و منم با فاصله دنبالش بودم که رفتن و از شهر خارج شدن و یه جا رفتن تو خاکی من نرفتم دیدم رفت کنار یه باغ وایساد منم ماشینو یه خورده پایین تر پارک کردم و با پا رفتم جلو من فک کردم از ماشین پیاده شدن و هرچی تو باغ رو نگاه کردم کسی رو نمیدیدم یه دفعه دیدم تو ماشین صندلی رو خوابونده و لیلا رو به پشت رو صندلی خوابونده و هی داشت بالا پایین میکرد باورکنید بدجور کفی شده بودم اون لحظه و چون خوب دیده نمیشد گفتم یه کاری کنم گوشیو برداشتم به لیلا زنگ زدم و یه دفعه طرف وایساد و گوشی رو جواب داد و منم گفتم ببخشید امروز خودم نرسوندمت ناراحت شدی گفت نه فرهاد الان سرکلاسم خودم بعد کلاس بهت زنگ میزنم و دوباره طرف شروع کرد و یه ربع باورکنید تلمبه میزد ولی عاشق اون صحنه هایی بودم که وای میستاد و فقط لب میگرفت از لیلا آخه لیلا عاشق لب گرفتن بود و اینو مدیونستم و منم بدجور تو کف بودم و شروع کردم مالیدن کیرم رو شلوار که آبم اومد ریخت تو شرتم در ماشین باز شد و طرف شلوارش نیمه پاش بود اومد پایین و لیلا هم اومد بیرون با تاب و شلوار و همش میخندید یه لحظه شنیدم مرده با خنده گفت الان فک میکنه سرکلاسی لیلام زد زیر خنده و گفت زود باش بریم برسیم به کلاس و منم تند برگشتم تو ماشین و دیگه دنبالشون نرفتم اون روز لیلا که برگشت خونه دایی اش قبل رفتن یه دوش گرفت که تو فایلاشو بازم نگاه کردم عکسای بدنش بدون صورت هم بود و عکسای کیر اون دوس پسرش اون شب رفتیم خونه لیلا رو دوبار کردم و نمیدونم چه مرگم بود آخر سر تو گوشش گفتم سکس امشب بهتر بود یا مال امروز که با تعجب نگام مرد و گفت امروز که سکس نداشتیم گفتم کلا منظورم اینه سکس امشب بهت چسبید یا نه ولی خیلی تابلو بود و فهمید بعد اون ماجرا دیگه خیلی کمتر طرف تلگرام رفت و فک کنم دیگه با اون مرده سکس نکرد نوشته

Date: July 21, 2019

2 thoughts on “سکس زنم با همکلاسی اش

  1. دنبال یه رابطه کاملا مخفی و سکرتم با یه خانوم محترم هستم ایدی تلگرام
    @x121211

  2. دنبال یه رابطه کاملا مخفی و سکرتم حفظ ابرو با یه خانوم محترم هستم ایدی تلگرام
    @x121211

Leave a Reply

Your email address will not be published.