سکس سر کار و گیر افتادن

0 views
0%

اول بگم کارم کابینت هست و دکوراسیون داخلی مدتی پیش یکی کار میکردیم میرفتیم کابینت نصب کنیم مثلا استادم بود یکم خودش و مذهبی نشون میداد و منم برعکسش شیطون یکبار رفتیم خونه یکی نصب کابینت زن صاحب خونه از اون زنهای شیطون بود چندباری به استا اشاره کرد ولی استا محل نذاشت ولی من یکبار بهش اشاره کردم بزار استا بره من در خدمت هستم فردای روز اول استا رفت برای خرید وسایل من از خدا خواسته رفتم اتاق خوابش اونم لا مصب عجب جیگری بود لخت شده بود کامل منم نیمه لخت شدم و شروع کردم به بوسیدنش بعد رفتم سر سینه هاش چه خوردنی بعد رفتم سر خوردن کسش عجب کسی داشت لامصب تا خواستم کیرم و بکنم تو کسش دیدم در اتاق خواب باز شد چشمتون روز بد نبینه دیدم استا هست تا خواستم خودم و جمع کنم دیدم دست استا دوربین هست تازه فهمیدم خبرهای هست استام گفت افرین خیلی اهل دلی ولی ادمت میکنم دیدم زنه میخنده رفت سمت استا بغلش کرد هیچی سرتون رو درد نیارم بجای کردن اون زنه استا منو کرد لختم کرد و خوابوند رو تخته کیرشو داد دهنم گفت بخور نوش جوونت شاگرد بعدم رفت پشتم و حسابی منو کرد بعد کردنم هم گفت برو کار نصب و بکن خودش موند اتاق و با زنه حال کرد من موندم یک کیر بی کس و کون گشاد شده بدترش این بود که بعدا هر روز اول صبح میرسید کارگاه میگفت بیاد کارت ورودت رو بزنم کیرشو میکرد دهنم بعدم یک دست مختصر کونم و میکرد شب هم همینجوری دوسال پیشش موندم مجبور بودم بعد یکی دیگه رو پیدا کرد و من راحت شدم نوشته کونی

Date: April 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.