دانلود

سکس سه نفره با مادر و دختر تو آشپزخونه

0 views
0%

این پاملا اندرسون اگه بره فیلم سکسی جلوی اصحاب کهف وایسه بعد از

هزاران سال دوباره سر از خاک بر میاورند….اولین باری که پاملارو شناختم توی فیلم سکسی سیم خاردار(barb wire)بود…توی فیلم یک نقش

مثل شاه کس جمیز باند داشت اما اینقدر پستوناشو تو فیلم به

بهونه های الکی در میاورد که کونی یاد شعر مرده بدم زنده شدم افتادم…اما دیگه یک صحنه خیال همه رو راحت

کرد جنده و با بازیگر مرد نقش مقابل لخت شد و

مرد اول کرست پاملا رو زد پستون بالا و دوتا ممه خوشگل افتاد بیرون…مرده تا دید حالا نخور و کی بخور…نوکشو

جوری میلیسید کوس که انگار داره بستنی میهن لیس میزنه…(حالا انگار

اگه من بودم مثل ایس پک نمیخوردم!)…بعد شلوارک پاملا رو درمیاره و پاملا رو به دیوار قمبل میکنه و مرده همینطوری که سکس داستان پستونارو گرفته و

نفس میزنه میزاره لاپا پاملا و تلمبه و ایران سکس الا ماشاالله….من

که با دیدن این صحنه کیرم شق بود هیچ قلبم از هیجان داشت مثل سوپاپ فراری میزد…دیدم نمیشه پریدم تو حموم جون به بهانه دوش گرفتن با شامپو جلقیدم….تو دوثانیه اول ابم اومد و جوری هم اومد انگار سالهاست که نزدم…خلاصه تا شب به فکر پاملا و اون ممه ها بودم….موقع خواب هم با صلوات بر پستان پاملا خوابیدم…و حالا داستان شروع میشود…خواب دیدم دقیقا توی فضای فیلم سیم خاردار هستم…اونم کی؟همون بازیگر مرد نقش مقابل…بایبد پاملا رو نجات میدادم….نه به خاطر خودش…به خاطر پستوناش…عملیات نجات پستون شروع شد…ما توی مکانیکی بزرگ بودیم….پاملا داشت به دشمنانش که همه روسی بودند شلیک میکرد…اما مگه یک نفر با یک کلت یک ام16 از پس اون همه کلاشینکف برمیاد؟!خلاصه مثل مکس پین دو تا کلت در اوردم و روی سطح زمین که روغن ریخته بود لیز خوردم و با شلیک به چپ و راست خیلی ها رو کشتم…دیدم چند نفر هستند که هنوز دنبال منند…من زیر یک ماشن قایم شدند…وقتی نزدیک ماشین رسیدند تا زیرشو ببینند که اونجا هستم یا نه دو تا تیر به پاشون زدم…تا رو زمین افتادند دو تاهم به کله هاشون زدم…یکیشون وینچستر داشت…برش داشتم از پشت همون ماشین سه تای دیگه رو هم کشتم…اما هنوز یکی مونده بود…دیدم اونجایی که ایستاده یک ماشین تو هوا معلقه که به یک اهرم وصله….با توکل به مولای متقیان!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اهرم رو زدم و ماشین ول شد و مغزش با تمام وجود پاچید بیرون!!!!بعد رفتم سراغ پاملا و بلندش کردم و خاک روش رو تکوندم و خواستم برم…که پاملا شونمو گرفت و برمگردوند و لبامو بوسید…وای خدای من….پاملا………….من…………….بوس……………………..دیگه صبر جایز نبود…مثل فیلم چسبوندش به دیوار….کرستشو زدم بالا و حسابی اون ممه هایی که حسرتشونو میخوردم رو گرفتم…چنان خوردم که پاملا جیغش در اومد…. بعد زانو زد و من کیرمو گذاشتم لای ممه هاش و عقب جلو کردم….بعد که خسته شدم بلند کردم و لباشتو تا پس حلقش خوردم….بعد بدون فوت وقت شلوارکو در اوردم شروع کردم خوردم کس…خدایا چه کس نرمی…خوشبو بی مو….باید مراقبش باشم که جر نخوره…اروم گذاشتم لای کس….اول کلاهشو کردم توش…یک کم عقب و جلو تا کس پاملا اماده بشه.بعد دیگه معطل نکردم زدم توش…زدم توش …زدم توش….دیگه عرق جفتمون در اومد….بهش گفتم داره میاد….گفت:بپاش لا پستونام….من از خدا خواسته در اوردم و طوری پاشیدم که ممه هاش سفید پوش شد….بعد بغلش کردم و بوسیدمشو گفتم:کلک تو فارسی بلدی؟گفت:از بس ایرانیا فیلممو دانلود کردن و گذاشتن کم کم فارسی بلد شدم….همون طور که تعجب کرده بودم بلند شدم و دیدم ساعت 10 صبحه…عجیبتر این بود که دیدم شلوارم خیسه….بعله….تو خواب ارضا شده بودیم….و لذا بلافاصله صبحونه نخورده پریدم حموم تا دوش بگیرم… دوستان لطفا مسخره نکنند این خواب واقعی بود….خوب مگه چیه….یک نفر تو خواب حال کرده….شماها خودتون کم خواب کس و کون کردن نمیبینید….پس لطفا عادل باشید…تا بعد….

Date: September 24, 2019
فیلم سوپر خارجی افتادماما افتادند اندرسون اومدبهش اونجایی ایرانیا ایستاده اینقدر بازیگر باشیدتا ببینند بخورنوکشو برمگردوند برمیادخلاصه بشهبعد بلافاصله بلدیگفت:از بودتوی بودخوب بوددیدم بودمموقع بودیمپاملا بودیمو ‫بوسیدمشو بوسیدوای بیرونبعد بیرونمرده پاشیدم پاملارو پستونارو پستوناشعملیات پستوناشو پستوناممن تکوندم توشدیگه توشزدم جفتمون جلقیدمتو چسبوندش حسرتشونو خاردار خوابیدمو خواستم خواسته خودتون خودشبه خوردمبعد خیسهبعلهتو داستان داشتبرش دانلود درمیاره دشمنانش دوباره دوثانیه دوستان دیوارکرستشو رسیدند زدمیکیشون سالهاست شدمهمون شدندوقتی شلوارک شلوارکو شلوارم شناختم صبحهعجیبتر صبحونه فیلممو کردمبعد کردهشماها کسخدایا کشتماما کشتمدیدم کلاشینکف کلاهشو کنشهمیشه کیهمون گذاشتم گذاشتن گرفتمچنان گفتم:کلک لباشتو ماشااللهمن متقیاناهرم ‫مراقبش مقابلبایبد مکانیکی منپاملامنبوسدیگه منندمن موباید میادگفت:بپاش میاورد میاورنداولین میخوردم میدادمنه میزاره میزددیدم میزنهحالا میشناسنالبته میشودخواب میکرداما میلیسید نبودمثل نخورده نخورهاروم نرمیخوشبو نزدمخلاصه نمیبینیدپس نمیخوردمبعد هزاران هستماونم همینطوری وصلهبا وینچستر

One thought on “سکس سه نفره با مادر و دختر تو آشپزخونه

  1. S.o.s:
    سلام .آلتم بیست سانتی کلفت و دیر انزال در حد دو ساعت.در سکس حرفه ای و خلاق .ساکن تهران هستم و بیشتر خانم های بیوه و مجرد بالا شهر تهران رو سرویس میدم با ماساژ مخصوص و سفارشی.جهت رزرو و هماهنگی پیامک بدین‌یا تماس بگیرین
    هادی 09910026883
    این شماره تلگرام هم داره.

Leave a Reply

Your email address will not be published.