سکس سه نفره من و یک زوج

0 views
0%

سلام من نیمام ۱۹ سالمه و اهل کرجم اول بگم که علاقه خاصی به پاهای خانوما و فوت فیتیش دارم و دوس دارم برده خانوما باشم البته نه هر خانومی بالاخره هرکی یه معیار هایی برا خودش داره قدم ۱۷۸ و وزنم ۶۰ ورزشکارم و قیافمم معمولیه البته خیلی میگن خوشگلی و بیبی فیسی و این داستانا اما از نظر خودم معمولیم تا حالا با چند تا زوج بودم و یکی دوتایی هم میسترس خانوم داشتم که الان میخوام خاطره اخرین سکس سه نفرم با یه زوجو براتون بذارم و اگه استقبال شد و خواستین قبلی هارو هم میذارم از همین سایت به یه زوج اشنا شدیم و پیام دادن و همیدیگرو معرفی کردیم و بعد از اوکی شدن قرار شد حضوری یجا همو ببینیم که از نزدیکم اگه مورد قبول هم بودیم دیگه برنامه رو بچینیم خیلی دارم خلاصه نویسی میکنما خلاصه اوکی شد و بعد از قرار حضوری تو پارک و بعد تقریبا یه ماه قرار شد برم خونشون منم رفتم و چون اولین بارمم نبود استرسی نداشتم و راحت رفتم ولی اونا اولیت بارشون بودـ درو وا کردن و سلام علیک کردیم و نشستیم میوه خوردن و اونا مشروب خوردن ولی من چون نمیخورم نخوردم اونام چون اولین بارشون بود فک کنم خوردن که راحت تر باشن و استرس و اینا نداشته باشنـ تاجایی که یادمه خانومشون با یه تاب و دوامن کوتاه بودن و اقاشونم شلوارک خلاصه کم کم اهنگ گذاشتن و رفتیم تو اتاق که اماده شیم برا سکس و زن و شوهر شروع کردن رقصیدن و لب گرفتن و کم کم لباسای همو در آوردن منم نشسته بودم رو تخت و اجازه دادم که راحت باشن و اولین تجربشون بدون استرس باشه و هروقت اماده شدن منم وارد شم ولی لباسام در اورده بودم و فقط یه شورت تنم بودـ خلاصه کم کم همدیگرو لخت کردن و فقط شرت تنشون بود و میرقصیدن که خودشون دست منم گرفتن و کم کم کشیدن وسط بعدش من پیشنهاد دادم که بریم رو تخت و شروع کنم ماساژ دادن خانوم و یواش یواش امادش کنم و تحریکش کنم برا سکس چون فقط رضایت و لذت خانوم برا شوهرش خیلی مهم بود و نمیخواست اذییت بشه یا تو عمل انجام شده قرار بگیره خلاصه خوابیدن رو تخت شوهره نشست خانومه دراز کشید و شروع کرد برا شوهرش ساک زدن و خوردن و منم اروم اروم شروع کردم ماساژ دادن و جاهای حساسو بیشتر تحریک میکردم مث اطراف سینه از پشت و پشت کمر و گودی کمر و اروم اروم پاها و اومدم اطراف کس رو با دستم که روغنی بود میمالیدم و خانوم برا اقا ساک میزد و هرازگاهی یه اه ریز میکشید که به من نشون میداد دارم کارمو درست انجام میدم اطراف کسو حسابی ماساژ دادم و با صورت رفتم پایین و اول نفس عمیق میکشیدم که گرمای نفسم بخوره به کسش و بیشتر تحریکش کنه بعد اروم زبون کشیدم لای کسش که اهش بلند شد و با زبون دور سوراخ کونش میچرخوندم و از رو کسش رد میکردم و میک میزدم و با زبون میکردمش که دیگه حسابی صدای اخ و اوخش بلند شده بود گفتم بچرخن و رو کمر بخوابن و پاهارو از هم باز کردم شروع کردم به خوردن و انگشت تو کس کردن و عقب و جلو و خانوم فقط بلند اه میکشید حسابی خوردم و انگشت کردم که دیگه اماده اماده بود کاندومو ورداشت کشیدم رو کیرم و یهولیس حسابی کسو زدم و رپسر کیرمو گذاشتم رو کسش و اروم میکشیدم روش که حسابی تشنه بشه و چن باری کشید و اروم فشار دادم تا سرش اومد بره تو کشیدم بیرون و دوباره همینحوری چند بار که اه و اوهش دیگه تبدیل به ناله های شهوتناک شده بود و یهو فشار دادم تا ته تو کس که اهه بلند کشید و اه و شروع کردم اروم تلمبه زدن و کامل در میاوردم دوباره میکردم تا ته تو با ضربه و خانووووم فقط اه میکشید و جوووون میگفت بعد چن دیقه من درآوردم شوهرش کرد تو کوسش و من شروع کردم به لیس زدن و کسش و سوراخ کونش و کیر شوهرش توش و خانومش دیونه وااار اه میکشید بعد دوتایی اروم گذاشتیم دم کسش و ارون اروم عقب جلو میکردیم و خانومش دیگه ناله های حشری میکرد و جفتمون در آوردیم و شروع کردن به لب گیری و منم دوباره رفتم پایین سراغ کس لیسی و حسابی خوردم و پاهاشو گذاشتم رو شونم و دوباره شروع کردم با کیر میکشیدم رو کسش و باز یهو با ضرب کردم تا ته تو کس و یه اههههههه بلند کشید و پشت بندش جون و من شروع کردم اروم تلمبه زدن و خوردن سینه و تلمبه های محکم و کشیدم بیرون چند بار تا ته کردم تو کسش و ابمو خالی کردم تو کاندوم بعد شوهرش شروع کرد به کردن و من از اتاق رفتم بیرون سمت دسشویی و خودمو شستم و اومدم و قرار شد من برم و تنهاشون بذارم که هم سکسشونو دوتایی ادامه بدن و هم راحتر درمورد اولین تجربشون صحبت کنن ببخشید اگه بد نوشتم چون خاطره بود و مث خیلی از داستانا از رو تخیلان و اب و تاب و اینا ننوشتم اگه دوس داشتنی بگین تجربه بردگی برا زوج و سکسای سه نفره و بردگی خانومامم بذارم نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.