سکس لذتبخش با راننده کامیون باحال

0 views
0%

سلام دوستان خسته نباشید من اسمم امیره و 24سالمه میخوام داستان سکس باحالی که با یه راننده کامیون داشتم بهتون بگم و امیدوارم لااقل فحش ندید بهم چند وقتی بود تو یه گروه گی پیام گذاشته بودم که دوس دارم با یه نفر رابطه دوستانه برقرار کنم و باهم باشیم بعد از چندروز یه اقایی اومد پی ویم و تقاضای دوستی داد بعد اینکه خودشو معرفی کرد گفت که 38سالشه اسمش سعید و اهل همدانه و راننده ماشین سنگینه که از حرفاش و اخلاقش خیلی خوشم اومد و تقاضای دوستیشو قبول کردم وعکسامونو رد و بدل کردیم و واقعا همدیگه رو پسندیدیم و یه مدت کادمون این بود که باهم دیگع تو تلگرام چت میکردیم و شرایط همدیگه رو میشنیدیم و نظر میدادیم فقط تنها عیبش این بود که کیر 17سانتی وکلفتی داشت که واسه منی که هشت سال بود هیچ سکسی نداشتم خیلی کلفت و تقریبا خیلی سخت میشد تحملش کرد و چون راننده بود شکم داشت وبدنش خیلی پر مو بود که من خیلی خوشم اومد و اونم از دیدن بدن سفید وبدون موی من و کمر باریک وباسنای سفید و تمیز من خیلی خوشش اومد بود وخیلی اصرار داشت که باهاش دوست باشم و به کس دیگه فکر نکنم وتمام شرایط منو قبول کرده بود وحتی قول داده بود که اگه فقط با اون باشم حاضره همه جوره ساپورتم کنه که من قبول نکردم وگفتم فقط واسه خاطر لذت بردن خودم اینکارو بعداز مدتها میخوام بکنم به شرطی که تو سکس هوامو داشته باشه و با اینکه به گفته خودش اهل سکس خشن بود هوامو داشته باشه که قبول کرد تا اینکه بعد یه هفته پی ام داد و گفت بار واسش جور شده و دارع میاد سمت شهرستان ما وتقریبا ساعت 1شب میرسه وازم خواست که اگه میتونم برم پیشش که منم با اینکه استرس خیلی زیادی داشت قبول کردم و غروب رفتم حموم و خودمو خیلی تمیز شستم وبدنم وتمیز ومرتب اماده کردم که تقریبا ساعت دوازده ونیم بود که پی ام داد رسیدم و دور میدون ورودی شهرتون تو ماشینم ومنتظرتم که بیای ومنم با استرس خیلی زیادو بعد نیم ساعت با مشخصات ماشینی که داده بود رفتم و پیداش کردم و رفتم پیشش بعد اینکه رسیدم سلام علیک کردیم یه نیم ساعتی باهم حرف زدیم و گفت موافقی بریم پشت که یه تخت کوچیک داشت دراز بکشیم که قبول کردم و رفتیم دراز کشیدیم و چون جا کم بود من پشت بهش خوابیدم و اونم از پشت منو بغل کرد و بازم شروع کردیم به حرف زدن که گوشیشو در اورد و یه دونه فیلم سکسی داستانی که تایمش زیاد بود رو گذاشت واسه نگاه کردنمون وچون شب بود وتاریک و پرده داخل کابین رو هم کشیده بود داخل ماشین اصلا مشخص نبود ودرحین فیلم دیدن شروع کرد به مالوندن بدن و باسنای من وچون بهش گفته بودم موقع سکس اصلا حرف زدن خوشم نمیاد و دوس ندارم ساک بزنم اونم حرف نمیزد و اروم شلوار خودم و خودشو کشید پایین وکیرش و سوراخ کون منو حسابی با اب دهن من و خودش خیس کرد و گذاشت رو سوراخم و همینطور که باهم فیلم نگاه میکردیم اروم اروم شروع کرد به فشار دادن جوری که من اذیت نشم ومن کم کم احساس کردم کیر کلفتش داره وارد کونم میشه دردش داره شروع میشه که چندباری کیرشو عقب کشید وسوراخمو با اب دهن لیز کرد وبازم شروع کرد به فشار دادن که دیگه کاملا احساس کردم سر کیرش وارد کونم شد واز درد خودمو کشیدم جلو که با دستش باز منو کشید تو بقلش ومعذرت خواست و دوباره شروع کرد فشار دادن و من دیگه از فیلم چیزی نمیفهمیدم و تمام حواسم به کونم بود که داشت باز میشد که دوباره اون درد رو احساس کردم با این تفاوت که منو تو بغلش نگه داشته بود و ایندفعه به زور نزاشت خودم جلو بکشم وواقعا معنی جر خوردن رو فهمیدم اونموقع که اینبار طاقت نیاورد وکیرشو تا ته فشار داد تو کونم و منو کاملا به خودش چسبوند که یه لحظه از درد واقعا خواستم از حال برم که شروع کرد به مالیدن شکمم که خیلی درد میکردو بعد پنج دقیقه کم کم شروع کرد به تلمبه زدن که در عرض دو دقیقه منو برگردوند و خوابید روم و دستاشو دور گردنم حلقه کرد و پاهامو بین پاهاش قفل کرد وچندباری محکم تو کونم تلمبه زد و منو به خودش فشار داد و اب خیلی خیلی زیادی رو تو کونم خالی کردوخودشو ول کرد روم تقریبا حدود بیست دقیقه همونجوری کیرش تو کونم روم دراز کشیده بود وخوابیده بودیم که بزور پاشد وخودشو ازم جدا کرد ورفت که خودشو خالی کنه بیاد و منم شلوارمو کشیدم بالا ورفتم یه جای خلوت اب توی کونمو خالی کنم و برم که نزاشت وگفت امشب تا صبح مهمون من باش وبزار خوش باشیم که قلیونشو اورد چاق کرد کشیدیم وتا صبح چهار بار دیگه کونم گذاشت وبه گفته خودش تقریبا ده روزی بود سکس نکرده بود که من کمرشو واسه یه ماه خالی کرده بودم وصبح زود ازهم جداشدیم ورفت وقول داد خیلی زود به زود بهم سر بزنه وهروقت مسیرش به اراک خورد بیاد پیشم که البته شاید ماهی یه بار میتونست بیاد ممنون میشم از دوستان که لااقل فحش ندن وهر انسانی یه خصلتی داره ومنم از اونموقع به بعد دوست دارم فقط با راننده کامیون سکس کنم نوشته عاشق

Date: June 2, 2019

One thought on “سکس لذتبخش با راننده کامیون باحال

Leave a Reply

Your email address will not be published.