سکس لذت زندگی ۱

0 views
0%

اين توضيحات زير لازم هستن تا بعدش حدود ٢٠ تا داستان سكس از خودم رو براتون تعريف كنم تا قبل از اين زمان با وجود اينكه فرصت هاي زيادي داشتم براي دوستي با دخترا و حتي بخاطر شرايط كاري و مالي كه داشتم و حتي با وجود اينكه تيپ كاملا معمولي ميزدم و حسابي بچه مثبت محسوب ميشدم زياد پيش ميومد كه دخترايي باشن كه حسابي دنبال پا دادن بهم بودن ولي من فقط تو فكر كار بودم تا اينكه بعد از ٣ سال كار تو سن ٢٠ سالگي نظرم عوض شد و شروع به برقراري ارتباط با دخترا كردم اوايل حسابي بي استعداد بودم و استرس داشتم مخصوصا به خاطر كارم كه نكنه يك وقت به كار و كاسبي من لتمه بزنه و يا آبرو ريزي بشه اما يواش يواش حل شد از طرف دوستام زياد پيشنهاد ميشد كه با دوست دوست دختراشون بريم بيرون و اينا و يا خونه ي ما يا يكي از دخترا بريم كه در نهايت همشون به لب و لب بازيو اينا ختم مي شد تا اينكه يكي از دانشجوهايي كه از شهر ديگه اينجا درس ميخوند و تو خوابگاه بود كليد كرد رو من چند تا دليل وجود داشت كه بعضي دخترا سمت من كشيده مي شدن و البته خيلي هاشون هم اصلا محلي نميذاشتن اينكه شرايط كاري من خاص بود توي اون سن وپيشرفت مناسبي داشتم تو شغل خودم و تعداد زيادي نيرو كه همه از من بزرگتر بودن برام تو فروشگاه كار ميكردن و يكي از فروشگاه هاي سرشناس شهرمون رو داشتم كه همه هم به اسم من ميشناختنش و معروف بود كه من با سن كم توي سه سال كار رو اين همه گسترش دادم و دوم اينكه اوضاع مالي روبراهي داشتم و دستم توي جيب خودم بود و سوم نفوذ خوبي توي اداره ها و دانشگاه ها داشتم به خاطر شغلم و حالا هم كه ديگه بيشتر به تيپم ميرسيدم نسبت به قبل و اين بيشتر از قبل كمك ميكرد به اينكه ديگه خيلي بچه مثبت به نظر نرسمو بيشتر شرايط ارتباط با دخترا فراهم ميشد وبا توجه به اينكه شرايط كاري روز به روز بيشتر توسعه پيدا كرد اين اوضاع هم روز به روز بهتر شد البته براي من اينقدر برقراري ارتباط سخت بود چون تحمل اينكه با كسي بخوام ارتباط برقرار كنم و جواب منفي بده نداشتم و كسر شانم ميشد وگرنه دور و بريام هر روز با تيكه انداختن و گشت و گذار يكي رو برا خودشون رديف ميكردن خلاصه دختر دانشجو كه اسمشو ميذاريم نگين كيليد كرد و هر از گاهي براي انجام كارهايي كه داشت تو شهر زنگ ميزد و راهنمايي ميگرفت و من هم متوجه شده بودم امافقط كارشو راه مينداختم و كم محلي ميكردم و خيلي سنگين و متين برخورد ميكردم كه بيشتر جذب بشه چون از دوست دختر دوستم فهميده بودم كه دختره باهاش صحبت كرده و گفته كه دنبال رابطه با منه خلاصه يواش يواش رابطه برقرار شد و بعد از چندباري تابيدن و صحبت كردن و چند وقتي اس ام اس بازي بناشد بياد خونه ي ما كه البته مدتي بود من تنها بودم و پدرم شهر ديگه پيمانكار بود و مادرم هم بخاطر بيماري خواهرم خونه اونا بود تا شيش هفت ماه ديگه هم اوضاع همينجور ميموند خلاصه دفعه اول كه اومد من ترجيح دادم كار به سكس و اينا نكشه تا بازم تشنه تر بشه چون از اون كه مطمئن بودم كه پايه سكس هست چون از طريق دوستش كه دوست دختر دوستم بود فهميده بودم خلاصه اومد و يه جوجه كباب پختم و با هم خورديم و بعد هم من رفتم دوش گرفتم و تو حموم خودم رو خالي كردم كه اومدم بيرون هوايي نشم و بعد اومدم بيرون و اون موهامو سشوار كرد و با دست موهامو ميكشيد و سشوار ميكشيد كه حس محشري داشت خلاصه اون روز رفتيم وگذشت تا چند روز بعد كه دوباره اومديم خونه ما ايندفعه كمي بعد از نهار من رختخواب پهن كردم تو سالن و گفتم بيا يكم بخوابيم كنار هم خوابيديم و همديگه رو بغل كرديم نگين كه دختري با قد متوسط و هيكل لاغري داشت اما چهره زيبايي داشت با يه تي شرت و شلوار لي به راحتي تو بغل من جا شد يكم حرف زديم و موقع حرف زدن من دهنم رو نزديك گردنش ميگرفتم كه گرماي نفسم به پشتش بخوره و بعد يواش يواش شروع كردم به بوسيدن پشت گردنش و كنار گوشش كه داشتم احساس ميكردم داره يواش يواش داغ ميشه و ريتم نفساش تغيير ميكنه من تجربه خاصي نداشتم تا به حال جز ديدن فيلم هاي پورن و خوندن داستان هاي سكسي اما خوب سعي ميكردم به دقت كارهايي كه لازم هستو درست انجام بدم كه اون لذت ببره چون اين باعث ميشد كه داستان ادامه داشته باشه اما برعكس من نگين با توجه به اينكه دو سالي كوچكتربود بهتر بلد بود يه سري كارها رو انجام بده حالا از روي تجربه بود يا نه نميدونم خلاصه يواش يواش رسيدم به بوس كردن گونه هاش و چرخوندمش سمت خودم و لبامون تو هم گره خورد و همينطور كه لب ميگرفتيم من با دستم شروع كردم سينه هاشو ماساژ دادن از روي لباس و كم كم به پشت خوابوندمش و خودمم خوابيدم روش كه كيرم كه حسابي راست شده بود از روي لباس اولين تماس رو با اون پيدا كرد و و هر دو بيشتر داغ كرديم همينطور كه لب ميگرفتيم از همديگه يواش يواش من اومدم پايين تر و شروع كردم بين سينه هاشو زبون زدن و بوس كردن و همينطور هم كيرم رو از رو لباس ميمالوندم روي كسش كه صداي نفس هاش هم بالاتر اومده بود و ديگه داشت حسابي حال ميكرد يواش يواش سينه هاشو از زير تاپ كشيدم بيرون و اونا رو ميخوردم و ميماليدم نوكشون رو گاز ميگرفتم و بوسشون ميكردم و محكم ميكردم تو دهنم و ميمكيدم گاهي دوباره لب ميگرفتم و زير گردنشو زبون ميزدم و گوشاشو زبون ميزدم و بدنشو دست ميكشيدم حسابي داشت حال ميكرد كه من آروم با همكاري خودش تي شرتشو در آوردم كه زيرش يه سوتين آبي داشت و از روش رفتم كنارش و دوباره لب و لب بازيو شرو كرديم و همينطور من دستم روبردم روي كسش و شروع كردم به مالوندن كسش كه ديگه صداش حسابي رفت بالا و دستش رو آورد و گذاشت روي كير من و از روي لباس شروع كرد به مالوندن كير من كه منو حسابي برد تو يه فاز جديد يكم بعد من رفتم روش دوباره و شروع كردم به لب بازي و مالوندن سينه هاش و خوردن گوشاش و بعد سوتينشو باز كردم و بعد اينكه حسابي سينه هاشو خوردم و نگاه كردم رفتم پايين و با كمي مقاومت از طرف اون شلوارشو درآوردم و در گوشش گفتم كه نترس اتفاقي نميفته يه شرت صورتي معمولي پاش بودشروع كردم دوباره از روي سينه هاش اومدم تا پايين و با دست هم كسش رو از روي شرت ماساژ ميدادم و بعد شروع كردن به خوردن كسش از روي شرت و با يه دست سينه هاشو ميماليدم و با يه دست هم روي كسش دست ميكشيدم و با انگشتم از روي شرت سوراخ كونشو فشار ميدادم حسابي داشت حال ميكرد و منم لذت ميبردم از سرو صداش واين كه اون داره حال ميكنه يواش يواش شرتش رو از پاش درآوردم و براي اولين بار يه كس از نزديك ديدم يه دونه هم مو نداشت معلوم بود خودشو آماده كرده و من هم البته خودم رو آماده كرده بودم و حسابي رسيده بودم به خودم بعد از يكم برسي شروع كردم به ماساژ دادن كسش و بعد شرو كردم به خوردن كسش گاهي يكم زبونم و ميكشيدم بين سوراخ كونش و كسش و بعد زبونم رو از پايين ميكشيدم تا بالاي كسش و اون حسابي آه و ناله ميكرد بعد از خوردن كسش يواش يواش دوباره رفتم سراغ سينه هاش و لباش و بعد اون منو چرخوند و اومد روي من حسابي داشتيم حال ميكرديم شروع كرد از من لب گرفتن و خوردن گوشام لاله هاي گوشم رو كامل ميكرد توي دهنش و ميمكيد كه من ميرفتم رو ابرا با زبونش الباقي گوشم رو محكم زبون ميزدو زبونشو محكم ميكرد داخل گوشم و ميچرخوند و همزمان هم دستشو برده بود توي شلوارم و كير من رو ماساژ ميداد حسابي داشتم حال ميكردم با كمك خودم تي شرت و شلوارم رو در آورد و بدنامون چسبيد به هم شروع كرد بدنمو دست كشيدنو بوسيدن تا رسيد به كيرم كيرمو از روي شرت چند تا بوسش كرد و بعد شرتم رو در آورد و شروع كرد آروم آروم با كيرم بازي كردن و زبونشو ميكشيد زير كيرم آروم از پايين تا بالاي كيرم رو زبون ميكشيد و وقتي ميرسيد سر كيرم يواش كيرمو ميكرد تو دهنش شروع كرد به پايين و بالا كردن كيرم تو دهنش من هم داشتم تمام مدت نگاهش ميكردم و موهاشو با دستم گرفته بودم كه بتونم ببينم صورتشو و لباشو همينطور محكم كير منو ساك ميزد ولي گاهي دندوناش بهش ميخورد كه بهش تذكر ميدادم و اونم حواسشو جمع ميكرد خيلي داشتم حال ميكردم كمي چرخوندمش به سمت راست كه دستم به كسش برسه شروع كردم كسش رو ماساژ دادن خيسي كسش بيشتر بهم حال ميداد داشتم لذت ميبردم و خيس بودن كسش و داغ بودن بدنش و لخت بودنش و ديدن چهرش در حالي كه داره برام ساك ميزنه و كيرمو بين لباش پايين بالا ميكنه حسابي برام لذت بخش بود دلم ميخواست تموم نشه گاهي كيرمو در مياورد و زيرشو ميخورد و زبون ميزد دوباره ميكرد تو دهنش و با دستشم باهاش بازي ميكرد حسابي حال ميكردم خودشم ساك زدن رو دوست داشت بعد از چند دقيقه كه حسابي برام ساك زد اومد بالا لبمو و گوشم رو خورد و در گوشم گفت خسته شده منم چرخوندمشو يكم قربون صدقش رفتم و بعد يكم لب بازيو خوردن سينه هاش مستقيم رفتم سراغ كسش شرو كردم كسش رو ماساژ دادن وخوردن و با يه دستم هم سينه هاشو ميماليدم حسابي سر وصداش بالا رفته بود و آه و ناله ميكرد و قربون صدقه من ميرفت گاهي انگشتم ميكشيدم بين كسش و خيس كه ميشد ميكشيدم روي سوراخ كونش و كمي فشار ميدادم تو كونش كه كلي سر وصداش بالاتر ميرفت وحال ميكرد منم برام لذت بخش بود من كلا از حال كردن دخترا خيلي لذت ميبرم اومدم بالا و كيرم و گذاشتم روي كسش كه حسابي خيس بودم و شروع كردم كيرمو پايين بالا كردن جفتمون حال ميكرديم و نفسامون تند شده بود بعد چرخيدم و من به پشت روي زمين خوابيدم و اون روي من قرار گرفت و شروع كرديم بالا پايين كردن اون روي من نشسته بود و بالا پايين ميشد و من هم گاهي خودمو بالا پايين ميكردم حسابي لذت ميبرديم هر دو يه ساعتي بيشتر بود كه داشتيم با هم حال ميكرديم و من احساس كردم ممكنه كه آبم بياد و اصلا دلم نميخواست بياد برا همين از روي خودم كشيدمش كنار و خوابوندمش رو زمين من كلا عاشق دو جور سكس هستم و بيشتر از بقين اونا رو دوست داشتم و دارم و هميشه هم فيلم وداستانهاي اين موضوعاتو بيشتر دنبال ميكردم و به طبع هم تو واقعيت هم بيشتر همونا رو دلم ميخواست كه يكيش سكس ازعقب هستش و در واقع من عاشق كون و كون كردنم و حتي بيشتر از كس بهم حال ميده و يكي هم لزبين و يا حتي حال كردن يه دختر تنها جلوي خودم و يا حتي حال دادن به يك دختر توسط خودمه ولي خوب نگران بودم كه اگه از كون بكنمش ودردش بياد تو اولين دفعه ممكنه ديگه نشه بكنمش خلاصه افتادم روش و شروع كردن به خوردن لب و گوشو سينه و اينا تا رسيدم به كسش حسابي آه و ناله ميكرد داشت روانيم ميكرد شرو كردم به ماليدن و خوردن كسش و با يه انگشتم كونشو ماساژ ميدادم و يكم انگشتم رو ميكردم تو كونش قبلا توي يه سايت خوندن بودم كه كردن يه انگشت توي كس پرده رو پاره نميكنه و مشكلي ايجاد نميكنه كه بعدها فهميدم اشتباه بوده و آسيب ميرسونه ولي كامل پاره نميكنه خلاصه بهش گفتم و اونم با تاكيد اينكه مطمئني پاره نميكنه و تاييد من اجازه داد كه يه انگشتمو بكنم تو كسش وقتي انگشتم داشت ميرفت تو يه لذتي داشت كه نگو حالا ديگه نصف بند انگشتم توي كونش بود و يه انگشت از اون دستم هم كامل توي كسش بود و عقب و جلو ميكردم تا ته كه ميكردم تو با نقطه جي كسش بازي ميكردم اون تو وبا زبونم هم كه داشتم روي كسش و چوچولشو ميخوردم حسابي داشت حال ميكرد و لذت ميبرد همينطور ادامه ميدادم و گاهي قربون صدقش ميرفتم و گاهي هم اون قربون صدقه من ميرفت كه تو همين حين و بينا بود كه احساس كردم ريتم نفس هاش داره تند تر ميشه و سر وصداش بالاتر ميره و منم سرعتم رو بيشتر كردم و تند تند انگشتمو توي كونش و كسش عقب جلو ميكردم و كسش رو زبون ميزدم كه يهو شروع كرد به لرزيدن و بلند بلند سر و صدا كردن منم غرق در لذت بودم كامل كه ارضا شد بلند شدم و همينطور كه پاهاش باز بود خوب كسش رو نگاه كردم نگين گفت كشتي منو حالا چطوري برم تا خوابگاه جون ندارم ديگه كه من رفتم بالا و ازش يه لب گرفتم و همونطور كه اون به پشت خوابيده بود خوابيدم كنارش و كيرمو چسبوندم به بدنش كه متوجه من شد و شروع كرد به نوازش كردن كيرم با دستش بعد يكم كه حالش سر جا اومد شروع كرد كيرم رو بالا پايين كردن و چرخيد روم و دوباره حسابي كيرمو ساك زد كيرمو كامل ميكرد تو دهنش و در مياورد تند تند بالا پايين ميكرد بعد چرخيد و خوابيد زمين و من كيرمو يكم بين سينه هاش پايين بالا كردم كه چون كوچيك بودن خيلي حال نميداد دوباره كيرمو گذاشتم رو كسش و شروع كردم عقب جلو كردن ديگه بعد از دو ساعت حال كردن داشتم ميتركيدم و حسابي ديونه شده بودم تند تند پايين بالا ميكردم خودمو روي نگين اونم دوباره داشت حال ميكرد ديدم نزديك آبم بياد از روش بلند شدم دلم ميخواست از كون بكنمش پيش خودم گفتم هر چي ميخواد بشه بشه اصلا تو حال خودم نبودم حسابي تحريك شده بودم و نزديك هم بودم به انزال برش گردوندم به حالت چهار دست وپا و يا همون داگي يه لحظه آنچان لذتي بردم از اينكه يه دختر لخت لخت زير دستمه و هر چي من ميگم رو گوش ميده كه نگو و فقط محو تماشاي بدن بدون موي نگين شدم سوراخ كونشو ميديدم و كسش كه ازعقب پيدا بود دولا شدم روش و كيرم رو همونجوري خشك گذاشتم روي سوراخ كونش و يكم فشار دادم كه گفت چيكار ميكني اينجوري كه نميشه اما من گوشم بدهكار نبود و ديگه نزديك نزديك بودم به ارضا شدن و ميدونستم اگه حتي ازش فاصله هم بگيرم بازم آبم مياد و فقط كمتر لذت ميبرم پس شروع كردم به محكم فشار دادن كيرم بين چاك كونش و ميكشيدمش روي سوراخ كونش و بعد چند تافشار دادن و عقب جلو كردن آبم اومد و همشو ريختم روي پشتش بالاي كونش و بين كونش دولا شدم يه بوس رو كمرش كردم و بلند شدم با دستمال تميزش كردم و خوابيدم روي زمين اونم اومد كنارم دراز كشيد بعدش پاشد رفت دستشويي من تو همين حين وبين به اين فكر ميكردم كه موقعي كه ميخواستم بكنمش گفت چيكار ميكني اينجوري كه نميشه بايد خيسش كني و به اين نتيجه رسيدم كه يا قبلا كون داده يا الان بدش نمياد بده و من هم كه عاشق كون كردنم و بايد حتما از فرصت استفاده كنم وقتي برگشت اومد بخوابه كنارم كه بهش گفتم بشين روي من آروم نشست روي من و من شروع كردم كيرمو عقب و جلو كردن كه چون كسش خشك بود اذيت ميشد خودش يكم آب دهنش رو گذاشت روي كسش با دستش و آروم شروع كرديم به بالا پايين كردن بهم گفت بازم ميخواي منم بهش گفتم من كه نشد بكنم تو و اينجوريم كم حال ميده براي همين بازم ميخوام شروع كرد به خوردن گوشام و بعدم از همديگه لب گرفتيم همينجورم بالا پايين ميكرديم كه كيرم لاي كسش بالا پايين بشه بعد آروم گفت آخه اينجوري كه تو نميره كه بايد خيسش ميكردي منم بهش گفتم من نميدونم خودت هر كاري ميدوني بكن از رو كيرم بلند شد رفت پايين شروع كرد كيرمو يكم ساك زد و آب دهنشو گذاشت روش و اومد بالا رو كيرم يكم خودشو بالاتر گرفت و يكم آب دهنشو با دستش گذاشت روي سوراخ كونش و باهاش بازي كرد و دوباره يكم آب دهنشم گذاشت رو سر كيرمو دور كيرم و آروم كير منو گرفت و تنظيم كرد روي سوراخ كونش و آروم آروم اومد پايين سر كيرم كه رفت تو سوراخ كونش يه آي كوچيك گفت و يكم مكس كرد و بعدش يواش يواش كيرمو بيشتر كرد تو كونش چهرش تو اون لحظه ديدني ترين چهره دنيا بود من داشتم از لذت ميمردم لذت كردن كون يه دختر ناز لذت تسليم بودن تام الختيار يه دختر در مقابل من لذت اينكه خودش خودشو براي كون دادن به من آماده كرده بود و اينكه ميدونستم از اين به بعد هم ميتونم از كون بكنمش داشتم ديوونه ميشدم ديگه كيرم تا جايي كه ميشد بره تو رفته بود تو كونش و خودشو آروم آروم داشت پايين و بالا ميكرد و آن چنان آخ و اوخ ميكرد و چهرش سكسي و جذاب شده بود به خاطر دردي كه از كون دادن تحمل ميكرد كه من ده برابر لذت ميبردم وقتي نگاهش ميكردم دستاشو تو دستام قفل كردم و شروع كرديم دو نفري خودمونو بالا پايين كردن حسابي حال ميكردم و لذت ميبردم كيرمو تا ته ميكردم تو كونش و دوباره تا سرش در مياوردم بيرون و دوباره با فشار ميكردم تو كونش تو ابرا بودم يه چند دقيقه اي تو همون حالت ميكردمش و كيرم تو كونش عقب جلو ميشد اونم آخ و اوخ ميكرد و به خودش ميپيچيد اما حالم ميكرد بين كار دوباره يكم با دستش آب دهنشو روي كيرم گذاشت كه نميدونين چه حالي داشت چون باعث شد كيرم روون تر بره تو كونش ودر بياد با دستم سينه هاشو ميماليدم و يا كونش رو از هم باز ميكردم و يا روي كسش دست ميكشيدم يا ميزدم روي كونش و يا ناخن ميكشيدم رو كمرش گاهي انگشتاي دستمو ميكردم تو دهنش و اونم برام ميخوردو ميمكيد كه كلي حال ميداد بعد از چند تا تلنبه احساس كردم آبم ميخواد بياد بهش گفتم و اون بلند شد از رو كيرم و كيرم از توي كونش در اومد بيرون و آبم ريخت روي شكمم و اونم همينطوري روي من با فاصله بود همزمان كسشو ميديدم و كيرم رو كه آبش داره فوران ميكنه همونجا يه چند لحظه دراز كشيدم و بعد بلند شدم رفتم دستشويي خودم رو شستم چون يكم كيرم تو كونش كثيف شده بود اومدم بيرون و اونم رفت دستشويي و اومد لباسامون پوشيديمو رفتيم گذاشتمش خوابگاهش شب كه باهاش حرف زدم گفت كه كونش خون اومده و درد ميكنه اما ميگفت امروز كلي حال كرده و سكس هاي بعديمون هم نشون دهنده همين بود كه خودش از كون دادن لذت ميبره ادامه دارد نوشته پسر

Date: April 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.