سکس کردن با نامزدم

0 views
0%

سلام من ميخوام يك داستاني رو تعريف كنم كه كاملا واقعيه من چند ساله پيش با يك نگاه عاشقه برادره دوستم شدم كه وقتيكه ميديدمش حس عجيبي بهم دست ميداد چند ماه گذشت كه فهميدم رفته سربازي من زياد با دوستم الهام ميرفتم بيرون يابا دوست پسر الهام يا خودم ميرفتيم بيرون من با اين حال دوست پسر داشتم دوريه علي رو نميتونستم تحمل كنم بعضي وقتا ازسربازي مياومد با هم حرف ميزديم و شوخي ميكرديم بعده سربازيش كه تمام شد خانوادش دنبال زن بودن واسه علي كه يكروز ديدم دوستم بهم زنگ زد كه من با حرفش شكه شدم و تعجب كردم از من خواستگاري كرد واسه برادرش علي شبش پدرو مادرش اومدن اين خواستگاري رو رسمي كنن من خيلي خوشحال بودم باورم نميشد علي هم دوستم داره من و علي نامزد كرديم علي خيلي مرده گرمي بود بعضي شبا تنها بوديم تو اتاق شهوت تو چشا دو تا مون مشخص بود هميشه با ديدنه من كيرش شق ميشد ديگه نتونستيم طاقت بياريم شروع به لب گرفتن كرديم كم كم لخت شديم شروع به خوردن كسم كرد با سكساي قبليم كه با دوست پسرام داشتم فرق داشت من هم بعد گردنشو خوردم مثله بچه كوچيكا صدامون در اومده بود آه آه سينه هاشو خوردم رسيدم به كيرش انقد ساك زدم كه خواست بكنه تو كسم ولي من راضي نشدم گفتم لاپايي بزور قبول كرد ولاپايي ارضاشد شبهاي بعدش رومون بيشترباز شد از جلو نوكه كيرشو دم كسم ميكرد و تو نميبرد هرشب كارش اين بود من تو اين حال نبودم ديدم انگار بيستر ميكنه تو كسم دوست داشتم تا ته بكنه تو كسم ولي ميگفتل شب عروسي يك شب در حال سكس بوديم كه ديدم گفت تاآخر كردم باورم نشد وعلي گفت شوخي كردم منم باورم شد تا چند وقت گذشت ديدم حرفش راسته كه بعد فهميدم پردم ارتجاعيه هرشب سكس داشتيم خانوادش با خابيدن پيش علي مشكلي نداشتن تا من باعلي عقد كردم گرم بوديم بازم متل هميشه باهم حمام هم ميدفتيم و سكس ميكرديم من بخاطز دخالت خانوادش ازش جدا شدم و شكايت كردم از اونموقع ٢ماه ميگذره نه زنگي نه اسي خانوادشم حتي نميدونم چگار كنم خيلي خانوادشو دوست دار حتي بگن از سحرم جدا شو جدا ميشه مرسي دوستا نظر بدين نوشته

Date: August 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.