شب شهوتی و کون دادن به ساسان

0 views
0%

سلام دوستان من نیما ۲۳ سالمه و از ۱۷ سالگی کونیم کردن خوشکلم و خیلی سفید و تقریبا بی مو شاید دلیل کونی شدنم هم همین زیباییم بود عاشق دادن به مردای هیکلی و بزرگتر از خودم بودم و حدود ۴ ماه بود به نادر که ۳۲ سالش بود و حسابی میکردم کون میدادم اما نادر یه هفته بود رفته بود مسافرت و تا ۲ هفته دیگه هم نمیومد و من بدجور هوس کیر کرده بودم حدود ۹ شب بود که یه تی شرت خوشکل پوشیدم و یه شلوار جین چسبون بدون شورت که اساسی کون توپولمو انداخته بود بیرون رفتم بیرون و تو یه پارک که میدونستم میشه اونجا گی پیدا کرد داشتم قدم میزدم و یه جورایی مثل جنده ها راه میرفتم که به مردا بفهمونم کونیم رو یه نیمکت یه مرد حدود ۳۸ ۳۹ ساله دیدم از جلوش که رد شدم که متوجه من شد ولی چیزی نگفت چند متر که رفتم جلوتر احساس کردم اومد دنبالم اما بهم نزدیک نمی شد رفتم یه جای خلوت پارک تا اگه بخواد بیاد طرفم و جوری نشستم رو یه نیمکت که کونم کاملا نمایان باشه وقتی میومد طرفم دیدم هیکلشم عضله ایه که من خیلی دوس داشتم کنارم نشست و اروم گفت اهلشی من انتظار نداشتم یهو بره سر اصل مطلب چیزی نگفتم گفت معلمومه اهلشی و دستشو گذاشت رو کونم که طرفش بود وقتی اعتراضی ازم ندید گفت مکان جوره من گفتم تنهایی گفت اره بلند شد و دستم منم گرفت بلندم کرد خونش نزدیکه پارک بود و طبقه اخر یه اپارتمان ۵ طبقه بود تو راه فهمیدم اسمش ساسان و مجرد و اهل پسره رفتیم توی اپارتمان من رفتم دستشویی و خودمو اماده کردم اومدم بیرون دیدم فقط یه شورت تنشه و عجب هیکلی داشت بهتر از اونی که فک میکردم سینش هم پشمالو بود معلوم بود کیرشم کلفت و بلنده چون داشت شورتشو پاره میکرد بهم گفت جلوش مثل جنده ها لخت شم اخه تو راه بهش گفتم دلم میخواد مثل یه جنده باهام رفتار کنه وقتی لخت لخت شدم گفت با یه حالت شهوت انگیز گفت عجب چیزی هستی که من خیلی حال کردم اونم خودش شورتشو در اورد که یه کیر کلفت حدود ۱۹ سانت با ۲ تا تخم بزرگ افتاد بیرون وای هم هیکلش هم کیرش بهتر از نادر بود بهش گفته بودم فقط با کاندوم حتی ساک زدن واسه همین رفت یه کاندوم اورد و قبلشم یکم اسپری زد و خودش کشید رو کیرش و نشست رو مبل پاهاشم باز کرد منم رفتم وسط پاهاش و مثل یه جنده حرفه ای شروع کردم به ساک زدن و خوردن کیرش بعدشم تخماش با یه ریتم تند کیرشو میخوردم که حسابی هردومون به نفس نفس افتادیم گفت بسه میخوام بگامت من رو زمین حالت سگی شدم و اون یکم لیکادویین زد به کونم و اومد پشتم لحظه موعود فرا رسید سر کیرشو گذاشت دمه سوراخم و گفت اماده ای بگامت منم با شهوت گفتم اره اروم سرشو داد تو واقعا کلفت بود خصوصا سرش دردم گرفت اما نه خیلی و کم کم همشو داد تو چند بار جلو عقب مرد اروم و فهمید که تقریبا گشادم گفت معلومه حسابی گاییدنت ولی خوبی این کون اینه که میشه واقعا و اساسی گاییدش شروع کرد محکم تلمبه زدن که با هر ضربش یه فشار زیادی بهم وارد میشد و تخماشم میخورد بهم منم بیشتر با حرفام حشریش میکردم و میگفتم منو بگا پارم کن جرم بده جندم کن حاملم کن اونم اساسی ضربه میزد منم زیرش حال میکردم کشید بیرون و گفت برگرد منم رفتم رو مبل و پاهامو دادم بالا و باز داشت میکردم چهرشو که میدیدم خودم شهوتی تر میشدم ازش پرسیدم مریضی نداری گفت نه گفتم اگه میخوای کاندمو در بیار اونم میدونست شاید پشیمون شم سریع کاندمو دراورد و دوباره کرد تو وای داغ بود و من داغیشو حس میکردم بدون کاندوم حدود ۲۰ دقیقه بود که داشت میکرد ولی خسته نشده بود و با قدرت تلمبه میزد ناذر بیشتر از ۱۵ دقیقه نمیتونست بوکنه اما این داشت میکرد بلندم کرد و ازم خواست سرپا خم شم و دستام به دیوار باشه و باز داشت میگایدم وای یه تیکه گوشت داغ تو من بود باز کشید بیرون و گفت بخوابم رو شکم رو زمین خودش یه بالشت گذاشت زیرم تا کونم بیاد بالا اومد روم و دوباره کرد تو سعی میکرد وزنشو روم نندازه که اذیت نشم و ۲ ۳ دقیقه کرد و بهم گفت حاملت کنم منظورشو فهمیدم گفتم اررررره تند تر تلمبه زد و یهو کامل خوابید روم و دستشو حلقه کرد دورم و کیرش رو کامل داد تو کونم و نگه داشت و ابشو که داغ داغ و زیاد بود خالی کرد تو ته کونم یه دقیقه روم بود و من اینقد تو اوج لذت بودم که وزنشو احساس نمیکردم بلند شد از روم و با دستمال یکم تمیزم کرد و منم رفتم دستشویی و خودمو شستم اومدم بیرون دیدم رو مبل خوابیده و اون کیر به اون با حالی حالا خوابیده بود رفتم بوسیدمش و گفتم عاشقتم ساسان از اون به بعد دیگه به نادر ندادم و ساسان هفته ای چند بار منو میگاد مرسی از همتون نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.