شوهر خواهرم من رو کرد

0 views
0%

اسم من مهناز یه 1 سال بود که ما توی خونه کامپیوتر و اینترنت داشتیم اما من اصلا بلد نبودم با اون کار کنم .
تازه بود ماهواره جدید گرفته بودیم و تمام شبکه های سکسی داشتیم و من قدی 187 و سینه های 85 تا 90 کمری باریک. موی بلند و 47 سال داشتم خلاصه خیلی هم حشری هستم
شوهرم از صبح تا ساعت 2و عصر از 5 تا 12 سر کاره شب هم خسته به خونه میاد من یه دختر 16 ساله و یه پسر 11 ساله هم دارم شوهر خواهر من به کامپیوتر خیلی وارد من ازش خواستم که به من کامپیوتر و ایمنرمن یاد بده ….

 

10 روز بود که داشت به من کامپیوتر یاد می داد که ازش خواست عکس هم بیاره و توی گشتن توی گوگل چند عکس سکسی هم پیدا شد و خلاصه از اینجا شروع شد و شبها با هم چت می کردیم که من یاد بگیرم .و تویی چت از سکس با خواهرم حروف می زدم بعد با این سایت آشنا شدم و هر روز 10 یا 15 از اونها می خواندم خیلی حشری می شدم یه روز به مهرداد گفتم (شوهرخواهر) که نحوه ساخت ایمیل به من یاد بده ، خلاصه یاد گرفتم نحوه اد کردن و غیره بعد از 2 روز با ایدی دختر اومد اون چت کردم دیدم اهل حاله بعد هم عکس کس و کون سینه خودم براش فرستم . بعد به اون می گفتن بیاد من بکنه و از سکس می گفتم و شماره تلفن من هم می خواست .روز به روز حشری تر می شدم و شب ها به شوهر می چسبیدم تا منو بکنه اما خیلی زود آبش می اومد . یه 45 روز گذشت توی این فاصله سعی کردم توجه مهرداد به خودم با نحوه لباس پوشیدنم جلب کنم . من تمام حواسم به نگاه مهرداد به خودم بودم و سعی می کردم جوک های سکسی بیشتر بگم و توی شوخی هام اونو لمس کنم .

 

خلاصه برنامه شد تا شوهرم چند روز به خارج از کشور بره ، این به ذهنم رسید که مهرداد وارد کنم که زنش به شهرستان بفرسته چون حامله بود شهر ما هم شهر گرمی بود گفتم چند وقتی زنتو به شهر بالا پیش برادرم بفرست خلاصه هر طور انجام شد رفت 2 روز بعد هم شوهرم به مسافرت کاری رفت چند وقتی بود مهرداد با زنش سکس نداشت بخاطر باداری اون اون وز مهرداد طبق برنامه برای آموزش بیش من اومد اما من اون روز حال نداشتم و فقط به کیر مهرداد فکر می کردم البته او روز فقط من مهرداد پسرم تویی خونه بودیم من با یه دامن مشکی کوتاه و یه تونیک رنگ پوست و بدون سوتین جلویی مهرداد بودم که سینه هام مثل ژله بالا پایین می رفت هر لحظه منتظر بودم مهرداد روی من به پره . اون تا شب که که شام بخور نگاه داشتم و بهش گرفتم شب میام بالا با هم چت کنیم اون اینگار خوش اومد
شب skype بالا اومدیم من تازه کار با اون یاد گرفته بودم و شب با یه تاپ بندی بدون سوتین شروع به صبح کردیم و تصویر هر دوی ما معمولم بود من هر چیزی می گفتم
خلاصه برنامه گذاشتم برای فردا دیگه مهرداد با من راحت شده بود فردا اون روز بچه ها فرستادم خونه مامان بزرگشون بعد به مامانم گفتم یکی دوستام بیمار بیمارستان می رم براش از مهرداد پرسیدم کجایی گفت خونم گفتمش میام سمت . بعد با یه آرژنس رفتم در خونشون در زدم در باز کرد .رفتم داخل دیدم مهرداد کمی هول شده من تازه دوش گرفته بودم بعد همه جا تمیز کردم و عطری زده بودم که کیر هر کسی هم راست می کرد . بی مقدمه رفتم نشستم با کا مپیوتر شروع به کار کردم بعد یه سایتی xnxx.com که از طریق چت کردن پیدا کردم بودم فعال کردم که نمی شد به مهرداد گفتم چرا فعال نمی شه گفتم این سایت سکسی فیلتر شکن می خواد خلاصه برای من راش انداخت یه 1 ساعتی کلیپ سکسی دیدم من به اتاق خواب رفتم و لباس عوض کردم که مهرداد هنوز گیج بود من با دامن کوته کرم رنگ و یه لباس مجلسی نازک شب اومدم سوتینم شلو کردم که سینه بالا پایین بشن و نشستم خیلی حشری بودم قلب داشت از جا کنه می شد . بی هیچ مقدمه کیر بهم گرفتم و از خواهش کردم که کسم بلیسه خلاصه هر طور بودم با کسم بازی میکرد و تمام وجودم از شهرت خیس بود………….
طوری نکشید که برای مهرداد که 16 سال از من کوچک تر بود ساک میزدم و بعد سینه های من می خوای کیرش لای سینه های می گذاشت بعد شروع به کردن کسم شدم خوب بلد چه کار کنه تمام ابش توی کونم ریخت این اولین سکسی بود که با مهرداد داشتم روز اول
ادامه دارد
من بار اوله که شروع به نوشتن داستان کردم

Date: May 19, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.