شوهر کیرکلفت زنم

0 views
0%

شوهر کیرکلفت زنم همسر
من از شهرستان اومده بودم سکس تهران و با تحصیلات بالا در

یک شرکت دولتی کار گرفته بودم و بعد با سکس دختری بنام شهین که او هم

مثل خودم لاغر و ثصعیف جسه سکس بود ازدواج کردم. بعد از یکی

سکس بود ازدواج کردم. بعد از یکی دو سال و بعد از اینکه شهین یدونه

دو سال و بعد از اینکه شهین یدونه زایید خیلی سریع آب

گرفته بودم و بعد با دختری بنام شهین که او هم مثل خودم لاغر و ثصعیف جسه بود ازدواج کردم. سکس بعد از یکی دو سال و بعد از اینکه شهین یدونه زایید خیلی سریع آب به پوستش افتاد

شوهر کیرکلفت زنم تهران و با تحصیلات بالا فیلم سکسی در یک شرکت دولتی کار گرفته

هم مثل خودم لاغر و ثصعیف جسه بود سکس داستان ازدواج کردم. بعد از یکی دو سال و بعد

شوهر کیرکلفت زنم بعد از یکی دو سال و بعد از اینکه شهین یدونه زایید خیلی

بعد از یکی دو سال و بعد از اینکه شهین یدونه زایید خیلی سریع آب به پوستش افتاد و روز به روز مثل گل شگفته میشد. قیافه ای وحشی و زیبا داشت و حالا یک هیکل سکسی تمام عیار. گقتم که هر کدوم از همگارهام و دوستام که یکبار زنم رو میدیدند با من رفیق فابریک میشدند و من فکر میکردم چون آدم باحالی هستم مورد توجه دوستام هستم. گفتم که زنم اونقدر سکسی شده بود که من تا بهش میچسبیدم آبم میومد و مدت ها بود نمیتونستم شهینم رو کاملا ارضا کنم. و قصه از اونجا شروع شد که یکروز متوجه نگاه خریداری دوست و همکارم رضا به شهین شدم و متوجه نگاه شهینم هم به رضا شدم.من شهرستانی و با عیرت که ممکن بود چند ماه قبل اگر این نگاه ها رو میدیدم زنم رو طلاق میدادم نمیدونم چی شد که بهویی حس بدی بهم دست نداد. بیشتر شیفته زنم شدم و تازه داشتم متوجه میشدم این دوستان که بهر بهونه ای خونه من جمع میشن به عشق همسر خوشگلم شهین میان. بعد از اون یکشب در حال سکس با زنم اسم رضا را آوردم که خیلی تو نخ توهست. که یهویی حشر زنم جنان زد بالا و چنان حالی کرد که انگاری رضا داره میکنتش. ائنشب بعد از مدت ها ازضا شد و آبش اومد. و این شده بود کار هرشب ما گفتن از رضا و سکس اساسی با زنم. گفتم که یک شب شهین قرار ش برای من و رضا چشن تولد بگیره و من که مدهوش هیکل سکسی زنم و هیکل تنومند دوستم رضا بودم تصمیم گرفتم اجازه بدم در این تولد سه نفره زنم با لباس های سکسی و آرایش کیر رضا رو راست کنه. وقتی بهش گفتم بر خلاف انتظارم زودی قبول کرد و یک سکس اساسی با دوستم در جشن تولدمون با هم داشتن جلوی روی من و کلا بی اعتنا به من. گفتم که چقدر اونشب حال کردم که رضا با تمام وجود از زن خوشگل و سکسی من لذت میبرد و زنم که قربونش میرفتم

Date: April 25, 2019

One thought on “شوهر کیرکلفت زنم

Leave a Reply

Your email address will not be published.