شیطان و استاد بزرگ شاولین چند تا کس رو باهم میکنن

0 بازدید
0%

برای این سه خواهر، زمان کریسمس تبدیل به یک گردباد مصرفی شده است که در جمعه سیاه آغاز می شود و فروش آن در ماه ژانویه به پایان می رسد. به طور کامل در مورد معنای واقعی کریسمس فراموش شده، که توسط حرص و طمع آنها انجام شده است. سانتا خیلی باهوش است که در مورد آن کاری انجام دهد، اما برادر شیطانیش و دو دستیار او آماده هستند تا این سه دختر شاخی را درس زندگی بخوانند که فراموش نخواهند کرد

Date: نوامبر 5, 2018