شیطونی زنم تو اتوبوس

0 views
0%

با زن سکسیم میرفتیم شیراز تو قم ماشینمون ارور داد مجبور شدیم بین راه سوار اتوبوس شیم اتوبوس پربود اجباری رفتیم ته اتوبوس من کنار پنجره نشستم خانومم کنار یه خانم دیگه که با شوهرش بودکنار اونا هم یه مردنشسته بود کاشان زنو شوهر پیاده شدن هوا هم تاریک شده بود دیدم مرده بدجوری داره زنمو دید میزنه اون روز زنم یه مانتو بلند تنگ کشی راه راه سفید مشکی بدون دکمه تا ساق پاش بدون ساپورت پوشیده بود موقع نشستن ساق پاش کاملا بیرون بود موقع را رفتن هم خط شرت لامباداش از جلو وعقب دیده میشد زنم سرشو گذاشت رو شونم توگوشش گفتم یارو بد جوری تو کفته گفت اره کثافت با اون کیر گندش کسمو خیس کرده کل شرتم خیسه گفت ای کاش گفتم چرا کاش خوب گفت اجازه هست گفتم باشه ولی کمی ها بوسم کرد گفت دوست دارم سرشو گذاشت رو پاهام خابید کونشو طرف یارو قمبل کرد صورتمو کردم سمت شیشه عین آینه همه چیرو نشون میداد یارو کونه زنمو نگا میکرد با کیرش ور میرفت بعد چن دقیقه زنم به بهونه اب رفت جلو اومدنی یارو رو نگا کرد لبشو گاز گرفت یه نیش خند زد اومد بهم گفت چراغ سبزو دادم دوباره به اون شکل خابید رو پام مرده اومد کم کم نزدیک کونه زنمو دسمالی میکرد که رسیدیم اصفهان تو اصفهان اکثر مسافرا پیاده شدن اتوبوس خیلی خلوت بود یارو دوباره کارشو شروع کرد زنم دستشو برد عقب کیر یارو گرفت بازی داد بعد کیر یارو کشید چسبوند به کونش مانتو داد بالا شرتشو کنار زد کیر یارو رو گزاشت تو کسش کیرش خیلی بزرگ بود زنم از فشار داشت پامو چنگ میزد طرف کیرشواروم عقب جلو میکرد زنم یه تف زد دستش برد مالید به کونش بعد کیرو کشید بیرون و با لیزی کسش کونشو واسه کیر به اون کلفتی اماده کرد کیر که کامل تو کونش جا شد از درد کیرمو گاز می کرفت ده دیقه تلبه زد بعد خلی کرد بیروننکشیده دوباره شروع کرد باز ده دیقهای ابش اومد بار سوم یه زره طول کشید بعدش کون زنمو ول کرد رفت خابید زنمم خودشو مرتب کرد خابید شیراز که پیاده شدیم بهش گفتم قرار نبود کونو کس بدی گفت چی کار کنم تا دستم به کیرش خورد سوراخه کونو کسم خارشک گرفت ببخشید نتونستم مقاومت کنم گفتم اب نداره بمنم حال داد گفت میدونم مثل اینکه ابه کیرتو تو دهنم خالی کردیا گفتم جونم گفت عزیزم دارم دیونه میشم اب کیرش تو کونم خیلی حشریم میکنه کونو کسم قلقلکشون گرفته نوشته

Date: February 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.