ضربدری تو کون خواهر زن و باجناق

0 views
0%

سلام به شهوانی ها ی عزیز امیدوارم کیراتون راست باشه کس هاتون قلمبه رامین هستم الناز زنم خیلی خوشکله خیلی هم دوستش دارم ولی همه مردا میدونن بعد از یه مدتی زنت هر چقدر خوشکل باشه یه کم واست تکراری میشه مخصوصا چون نمیشه زن خودت رو جر بدی و پارش کنی به فکر یکی دیگه میفتی و اون یکی کی بهتر از یه خواهر زن خوشکل و سکسی و شهوتی که اسمش هم هستی باشه چن مدت بود تو فکر سکس ضربدری بودم که دیدم کی بهتر از باجناقم مسعود و خواهر زن خوشکلم که خیلی هم رابطمون خوب هست من و مسعود خیلی با هم راحت بودیم البته چون باجناق بودیم دائم با هم شوخی و لج میکردیم یه روز که خونه ی ما به صرف شام دعوت بودن هستی و الناز مشغول تهیه شام بودن من و مسعود دو نفری پای فیلم نشسته بودیم یه خانم خوشکل سکسی داشت لب میداد که مسعود سر شوخی رو باز کرد و گفت چی میشه یه بار تو زندگی یه سکس با یه زن خوشکل و جدید داشته باشیم مثلا این منم خندیدم بهش گفتم نکنه زن تازه دلت کشیده باید به هستی بگم هستی رو با صدای بلند صدا زدم اونم از تو اشپز خونه صدا زد چیه رامین مسعود دهنم رو گرفت گفت خفه شو بی شعور چی کار میکنی میخوای امشب تو کوچه بخوابم هستی اومد توی حال دید مسعود دهن منو گرفته خندید گفت بین باجناقا شکر اب شده گفت مسعود دهنش رو ول کن ببینم میخواد چی بگه مسعود گفت هیچی بابا حرف الکی من گفتم مسعود میگه تو خونه هر چی من بگم همون میشه اصلا به هستی اجازه دخالت نمیدم اونم یه نیش خند زد گفت راست میگه و رفت تو اشپزخونه از خنده داشتم از هوش میرفتم مسعود با عصبانیت گفت مرض تلافی میکنم تا این که یه چن روز گذشت نشسته بودم پای تلوزیون که دیدم تلفون زنگ خورد به الناز گفتم خونه مسعودینا هست میخوای تو برداری گفت نه دستم بنده خودت بردار منم گوشی رو برداشتم هستی بود گفت سلام گفتم سلام عزیز دلم گفت الناز هست گفتم دستش بنده گفت میخواستم بگم امشب شام اگه بتونین بیاین خونه ی ما گفتم من که مشکلی ندارم بذار به الناز بگم النازو صدا کردم اونم گفت باشه اشکال نداره خداحافظی کردیم و یه چن ساعت بعد اماده شدیم و رفتیم اونجا دوباره همون برنامه بود ما پای فیلم زنها هم توی اشپز خونه مشغول صحبت زنونه بودن دوباره قصه لب گیری تو فیلم مسعود داشت با تمرکز کامل نگاه میکرد تخمه میشکوند بهش گفتم یه چیزی بگم گفت هوم گفتم منم الناز با این که خیلی سکسی و جذاب هست یه کم تکراری شده واسم گفت واقعا خوب پس موقع تلافی هست میخواست الناز رو صدا کنه که بهش گفتم صبر کن مسعود یه پیشنهاد خوب دارم گفت زود بگو شاید به الناز نگفتم گفتم تا حالا راجع به سکس ضربدری شنیدی گفت نه گفتم صبر کن موبایلم رو برداشتم گفتم اینترنت داری گفت اره به اینترنت وصل شدم اومدم تو سایت شهوانی یه داستان سکس ضربدری خوشکل که قبلا خونده بودم رو اووردم بهش گفتم بخون گوشی رو گرفت شروع کرد به خوندن یه 5 دقیقه شد دیدم کیف کرده گفت یعنی چی حالا گفتم یعنی همون که خوندی با خنده گفت یعنی ما هم هین کارو کنیم گفتم چرا که نه الان خیلی تو بور س هست یه کم فکر کرد خیلی خوشش اومده بود مخصوصا از چهرش معلوم بود که سکس با الناز رو داره خیال پردازی میکنه گفت حالا چطوری اونا رو راضی کنیم گفتم اون با من یه نقشه دارم خلاصه بهش گفتم الناز و هستی از تو اشپز خونه اومدن پیش ما که نقشه شروع شد مسعود با خنده الناز میدونی رامین الان چی گفت گفت الناز رو خیلی دوس دارم خیلی هم سکسی هست اما کاش میشد گاهی یه سکس جدید هم داشته باشم من با تعجب دیوونه من کی همچین حرفی زدم این تو بودی که اون روز دهن منو گرفتی نذاشتی به هستی بگم چی گفتی تو بودی گفتی کاش یه همچین زن سکسی که تو تلوزیون هست یه بار به ما حال میداد الناز و هستی با چشمای از کاسه در اومده و تعجب کرده الناز راست میگه رامین هستی این چی میگه مسعود من مسعود خیلی بی شعوری خیلی دهن لقی مسعود شوخی کردم بابا الناز پس راست میگه رامین من نه بابا الکی میگه الناز با ناراحتی اگه من اسم سکس با یکی دیگه رو بیارم خودت ناراحت نمیشی من با خنده راستش رو بگم اگه منو بیشتر از همه دوس داشته باشی نه ناراحت نمیشم چه اشکال داره الناز با عصبانیت واقعا امتحان میکنیم دست مسعود رو گرفت گفت مسعود پاشو بریم تو اتاق کارت دارم مسعود هم از خدا خواسته و از پیش طراحی شده چشم الناز خانوم بریم هستی چی مسعود بریم به همین راحتی پس رامین راست میگفت باشه مسعود واست دارم هستی خیلی سریع و غیر منتظره اومد سراغ شلوار من فوری درش اورد منم که از خدا خواسته تسلیم بودم الناز که این صحنه رو دید به مسعود گفت بریم تو اتاق مسعود هم از خدا خواسته یه لب ازش گرفت گفت چشم عزیزم هستی شرت منو کامل در اورد شروع کرد به خوردن کیرم منم که به ارزوم رسیده بودم کیرم فوری بلند شد کم کم شروع کردم لباسای هستی رو بیرون اوردن اونم داشت همکاری میکرد ولی هنوز عصبانی بود صرفا برای تلافی از مسعود بود داشتم بدن هستی رو لمس میکردم چه بدن خوشکل بی مویی واقعا دو تا خواهر باید ستاره سینما میشدن از بس خوشکل بودن بعد از یه کم لمس بدنش رفتم سراغ سوتینش یه کم جا خورد من بهش گفتم چیه هستی خانوم خوشکل فقط میخوام نگاهشون کنم بعد سوتینش رو در اوردم وااای داشتم دیوونه میشدم دو تا سینه گرد خوشکل با اشتهای تمام شروع کردم به لیسیدن هستی داشت از عصبانیت میومد بیرون اثار حال کردن کم کم تو چهرش داشت پیدا میشد صورتش سرخ شده بو تند تند نفس میزد منم یه لب ازش گرفتم گفتم جااان هستی جون من عاشق بدن سکسیت هستم چن دقیقه مشغول خوردن لبهاش و بدنش شدم حسابی داشت حال میکرد میخواستم برم سراغ شورت قرمز و خوشکلش که صورتم رو اورد بالا تو چشام نگاه کرد خندید گفت فقط بخاطر تلافی از مسعود هست منم گفتم اره عزیزم تا باشه از این تلافی ها رفتم سراغ شورتش با ارامش تمام درش اووردم وااای چی میدیم یه کس صوررتی خوشکل انگار مسعود تا حالا نکرده بودش البته کس الناز هم کم از این نداشت ولی خوب چون هستی اولین بار بود یه چیز دیگه بود میخواستم شروع کنم اون کس خوشکل و بی مو رو بخورم که دیدم صدای اه اه الناز از اتاق بلند شد هستی گفت ماهم بریم تو اتاق بیشتر حال میده گفتم اره عزیزم دو نفری بلند شدیم رفتیم تو اتاق دیدم الناز با اون کس خوشکلش خوابیده رو تخت مسعود هم حالا نخور کی بخور حسابی کسش را داره لیس میزنه الناز تا منو دید با حالت قهر وارونه شد طوری که صورتش به تخت باشه کون تپلش رو داد طرف مسعود مسعود هم گفت جااان عزیزم عجب کونی مثل مال خواهرت نرم و دوست داشتنی هست بعد شروع کرد به لیس زدن کون الناز منم هستی رو خوابوندم رو تخت کنار اونا شروع کردم به خوردن کسش اب از کس هستی بیرون میومد دیدم الناز میگه مسعود امشب میخوام منو بگایی مسعود هم میگه چشم من که دلم نمیاد زن عزیزم رو پاره کنم اما تو رو جر میدم عزیزم به مسعود گفتم هوی درسته مفت هست ولی حق نداری بگاییش که دیدم مسعود الناز رو برگردودند رو به رو شدن کیر راست و بزرگش رو گذاشت دم کس الناز بعد با یه فشار نصف کیرش رو کرد تو کس الناز الناز یه جیغ کوچیک کشید مسعود فوری نصف دیگه هم کرد تو کس الناز که دیدم صدای الناز در اومد وااای چقدر کیف میده منم هستی رو از پشت خوابوندم و شروع کردم سوراخ کونش رو لیس زدن صدای اه و ناله هستی هم بلند شده بود حسابی کیف میکرد منم سر کیرم رو گذاشتم در سوراخش با یه فشار کوچیک سر کیرم رو کردم تو سوراخ کونش که دیدم یه جیغ بلند زد گفت چیکار میکنی دیوونه گفتم میخوام حسابی جرت بدم که دیدم مسعود از اون طرف میگه هوی من تا حالا خودم کون هستی رو نکردم تو چیکار میکنی گفتم میخوام افتتاحش کنم بعد با یه فشار نصف کیرم رو کردم تو کونش که دیدم یه اه بلند کشید و داشت از حال میرفت بهش گفتم نترس دردش الان تموم میشه کیرم رو کامل کردم تو کونش یواش یواش بالا پایین کردم که دیدم داره کم کم حال میکنه منم تند تند کیرم رو بالا پایین میکردم حدود 5 دقیقه تلمبه زدم خیلی گرم بود داشت ابم میومد کیرم رو اوردم بیرون برگردوندمش دیدم اب کسش حسابی بیرون اومده یه کم خوردم با یه کمش هم کیرم رو خیس کردم کیرم رو گذاشتم دم کسش دیدم مسعود کیرش رو از تو کس الناز در اورد و به الناز گفت به حالت سگی بشه اونم این کارو کرد مسعود کیرش رو با اب دهن خیس کرد گذاشت در کون الناز که دیدم الناز به مسعود گفت من از کون نمیدم اخه الناز خیلی رو کونش حساس بود من بارها بهش التماس کرده بودم ولی میگفت نمیدم خلاصه از الناز نه و نمیدم از مسعود باید بکنمت به مسعود گفتم ولش کن کونی گفت کارتو با زن من کردی حالا میگی ولش کن کیرم تو کس زنت خلاصه الناز لج کرده بود که دیدم مسعود الناز رو خوابوند رو تخت اب دهنشو انداخت در کون الناز و با یه فشار همه کیرش رو کرد تو کون الناز الناز یه جیغ بلند کشید از حال رفت بهش گفتم کس کش جرش دادی کم محلم کرد منم کیرمو که در کس هستی بود با یه فشار کردم داخل گفتم تلافی سر زنت در میارم هستی اول یه جیغ کشید اه و نالش بلند شد من شروع کردم تلمبه زدن عجب کسی داشت مسعود هم داشت کون الناز رو جر میداد سکس حسابی داغ شده بود که دیدم مسعود یه اه کرد و کیرش رو اورد بیرون تمام ابش رو ریخت روی کون الناز و هر دوشون از حال رفتن و به ما نگاه میکردن منم داشتم کم کم ارضا میشدم کیرم رو از کس ناز هستی اوردم بیرون دوباره هستی رو از پشت خوابوندم کیرم رو دوباره کردم تو کونش باز جیغ و داد هستی شروع شد با چن تلمبه محکم ابم رو ریختم توی کون هستی اونم یه اه بلند کشی معلوم بود حسابی ارضا شده خلاصه هر چهار تایی یه حال حسابی کردیم و از حال رفتیم تمام فقط کیر توی کس خواهر مادر کسی که نخونده دیس لایک کنه تشکر نوشته اقای

Date: August 23, 2018

One thought on “ضربدری تو کون خواهر زن و باجناق

  1. منو باجناقمم سکس ضربدری داشتیم ولی فرقش با این خاطره اینه زنه من سینه هاش 85 ولی خواهر زنم سینه هاش 60 زنم کوسش تودلیه خواهرزنم کوسش تخت با لبه بیرون زنم از کون اصلا نمیده ولی خواهرش بیشتر با کون دادن حال میکنه خواهر زنم از کیره باجناقم خوشش نمیاد میگه کوتاهه و نازکه ولی کیره من با اینکه یکم کوتاهه ولی خیلی کلفته هر بار زنمو میکنم کوسش درد میاد خواهر زنم میگه کیرت گشادم کرده شوهرم دیگه بهم حال نمیده

Leave a Reply

Your email address will not be published.