عسل و سکس با همکار اداری

0 views
0%

سلام من عسل هستم 28 سالمه یه چند وقتی میشه که با سایت شهوانی آشنا شدم داستان اینجا رو خوندم ولی خب زیاد خوشم نیومده شاید چون بیشترتشون واقعی نبوده ولی میخوام یه داستان واقعی از سکس خودم رو براتون تعریف کنم اول از خودم میگم من سفیدرو هستم قدم 160 وزنم 50 سینه هام 75 کس و کونم بد نیست در کل نرمالم و یه کم سکسی بماند که چه چوری با همکارم آشنا شدم و دوستیمون شروع شد نمی خوام حوصلتونو سر ببرم پنج شنبه بود و ساعت کاری ما تا 2 بود من بیشتر اوقات اضافه کاری می موندم خلاصه واسه اون روز حسابی به خودمون رسیده بودیمو و صاف صوف کرده بودیم واز صبحش باهم چت میکردیمو حرفای سکسی میزدیم این که چطوری میخواد جرم بده و دعا میکردیم همه برن که ما تنها بشیم ساعت 2 شدو هم رفتن به جز منشی دیدیم نمیشه و خیال رفتن نداره خلاصه یه نقشه کشیدیم که من زودتر برم شاید منشی ام ببینه تنهاست پاشه بره خلاصه من حاضر شدم خداحافظی کردمو رفتم یه نیم ساعت صبر کردم دیدم فربد همکارم زنگ زد گفت بیا رفت خلاصه تو کونمون عروسی بود دوهفته بود منتظر یه همچین موقعیتی بودیم در زدم دروباز کرد و رفتم تو بغلم کردومنو بوسید مثله همیشه عطر بلک رز زده بودو منو مست خودش کرده بود لباش داغ بود با اینکه عادت داشت آروم لب بگیره من محکم لباشو میخوردم و زبونشو میک میزدم رفتیم تو اتاقم انقدر حالمون بد بود که نمیتونستیم از هم جدا بشیم لبامون رو لب هم بود و فربد سینه هامو از رو مانتو گرفته بود محکم فشار میداد روسریمو باز کردم شروع کرد به خوردن گردنم حسابی حشری شده بودم و آه میکشیدم و فربد بیشتر تحریک میشد نگاهمون به هم قفل شد لبامونو از هم جدا کردیم یه نگاه عمیق و پر از شهوت به هم کردیم خماری چشماش دیوونم میکرد نتونستم تحمل کنم خودمو کشیدم بالا آخه فربد قدش بلند بود رو نوک پاهم وایسادمو گردنشو بوسیدم و شروع کردم به خوردنش اونم کمی خم شد که من راحتر بخورمش گردنشو لیس میزدم تا رسیدم به لاله گوشش و شروع کردم به میک زدنش و کل گوشش و کردم تو دهنمو زبونمو کردم تو گوشش منو محکم بغل کرد و یه آه بلندی کشید و گفت بسه دیوووووووونم کردی تمام تنم یخ کرد شل شدم نکن نکن بی شرف نکن سکسی من اما من ول کنش نبودم با یه هل دادن کوچیک چسبوندمش به دیوار همین طور که لباشو میخوردم دکمه شلوارشو باز کردمو شلواروشرتشو باکمک خودش کشیدم پایین آآآآآآآآآآآآآآآآخ چه کیره نازی داشت زیاد بزرگ نبود بود خودش که با شوخی می گفت 18 سانته راست میگفت ولی زیاد کلفت نبود ولی کلاهکش خیلی خوش تراش بود یه کیر سفید و تمیز حسابی هوس انگیز بود بادستم مالیدمشو یه نگاه به چشمای قهوه ای خمارش انداختم شروع کردم به خوردن کیرش اول سرشو میک زدم بعد از تخماش تا نوک کیرشو لیسیدم و کیرشو تا جایی که میتونستم کردم تو دهنم دیگه واقعا حالش بد شده بود و ناله میکرد و قربون صدقم میرفت یه کم ساک زدنو سریع تر کردم دیدم داره خودش تو دهنم تلمبه میزنه دهنمو باز و بیحرکت نگه داشتم تا خودش تلمبه بزنه خیلی حال میکرد اما حواسش بود که من اذیت نشم همیشه از این اخلاقش خوشم میومد که همیشه هوامو داشت اذیت نشم دیگه واقعا آمپر چسبوند منو بلند کرد چشمای نازش سرخ شده بودن شروع کرد به خوردنم مانتومو باز کرد وتاپمو زد بالا سینه های سفیدو تپلمو کشید بیرونو شروع کرد به خوردن من به میز تکیه داده بودمو داشتم خوردنشو نگاه میکردمو از لذت لبامو گاز میگرفتم همینطور که داشت سینه هامو میخورد شلواروشرتمو کشید پایین با دیدن کسم گفت جوووووووون چه سفید کردی عسل مثله اسمت شیرین و خوشمزه ست با انگشتش کسمو مالید و شروع کردن به لیسیدن آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ تو فضا بودم صدام دراومده بود و نمی فهمیدم ناله هام خیلی بلنده که فربد گفت عزیزم آروم تر همه میشنون منو برگردوندو لباسامو زد کنار و کونمو نگا میکرد و با دست میزد روش میگفت عسلم امروز جرت میدم میکنمت حسابی تا دوروز وقتی داری راه میری به فکر کیرم بیوفتی منم خندیمو گفتم کونم مال فربد جونمه و هرکاری میخواد میتونه باهاش بکنه نشست و از کسم تا سوراخ کونمو لیس زد انقدر این کارو کرد که واقعا دیوووووووووونه شده بودم کسم خیس خیس بود دیگه تحمل نداشتم کسم تشنه کیر بود با صدای حشری گفتم فربد منو بکن جرم بده میخوااااااااام منو بکنی چون میدونست از کس خیلی دوست دارم گاییده بشم کاندوم گذاشتو سرشو گذاشت دم سوراخ کسم خودمو خم کرده بودم روی میز و از پشت قمبل کرده بودم با یه فشار کوچیک نوک کیرش رفت تو کسم یه آه کشیدمو با یه فشار دیگه همش رفت تو کسم از پشت سینه هامو گرفتو گفت خوبه جیگر حال میکنی با کیرم منم که تو اوج لذت بودم با اشاره سر بهش فهموندم که حسابی دارم حال میکنم یه کم رفت عقب و پهلوهامو گرفت و شروع کرد به تلمبه زدن اول آروم میزد بعد من یه کم بلند شدم دستامو گذاشتم رومیز گفتم میخواااااااااااام کیرتو بزن محکم تر تلمبه بزن با حرفام حشری تر شده بود ولی نمیخواست آبش بیاد آخه میخواست تو کونم آبشو بریزه دستاشو گذاشت رو شونه هامو با تمام فشاری که می تونست تلمبه میزد و من از درد جیغ میزدم صدای جیغمو که میشنید تلمبه رو آروم میکرد یه نگا بهش انداختم دیدم خیس عرق شده لباشو چسبوند به لبام اینطوری کیرش تا ته تو کسم بود گفت عسلم اگه اومدی منم بیام که گفتم یه کم دیگه میامو دوباره شروع کرد با فشار تلمبه زدن که من ارضا شدم کیرشو از کسم کشید بیرونو کاندومو درآورد گفتم عزیزم میخوام حسابی کمرتو خالی کنم یه جووونی گفت و رفت کرممو از تو کیفم آورد من کامل خم شدم رومیز جوری که کونم روبروی کیرش بود اول یه سری دیگه سوراخ کس و کونمو لیسید تا دوباره حشری بشمو خودمو شل کنم بعد کرمو زد به سوراخ کونم با انگشت یه کم بازش کرد همزمان که دردم میومد قربون صدقم میرفت و حرفای سکسی میزد منم به عشق فربد خودمو حسابی شل کرده بودم چون میخواستم ازم لذت ببره بعد گفت خب عزیزم حالا موقعشه با دستاش لپای کونمو از هم باز کردو نوکشو گذاشت دم سوراخه کونمو یه کم فشار داد یه آخی گفتمو همونجا صبر کرد دوباره یه فشار کوچولو داد کلاهکش تو کونم بود یه جیغ بنفش زدم چشمام پرآب شده بود واقعا درد داشت خیلی میسوخت انگار یبوست گرفتی و نمیتونی کارتو بکنی دردش اینطوری بود ترسید بهم گفت میخوای درش بیارم گفتم نه صبر کن یه کم تکونش نده میخوام عادت کنم حسابی داشتم درد میکشیدم اما به خاطر عشقم تحمل میکردم که بازم یه کم فشار دارد بازم جیغ زدم داشتم پاره میشدم یه نگاه بهش انداختم و گفتم فربد چقدر رفته تو گفت کمتر از نصفش گفتم خیلی درد دارم و گفت باشه دیگه نمیکنم تو همینم خوبه و شروع کرد آروم عقب و جلو کردن دردش مثله اول نبود ولی داشتم می مردم دیدم سرعت تلمبه هاش بیشتر شده منم کمی اومدم بالاتر تا بتونه سینه هامو تو دستش بگیره سینه هامو تو مشتش گرفته و تلمبه میزد تا این که آبش اومدو ریخت تو کونم یه حسی خوبی داشتم ولی دردش تموم شدنی نبود کیرشو کشید بیرونو یه بوسه از پیشونیم کرد و لبامو خورد و ازم تشکر کرد من اون روز خیلی حال کردم یه سکس احساسی و خوب واسه جفتمون بود من اولین بارمه که داستان می نویسم امیدوارم خوشتون اومده باشه اگه نظرات خوب باشن سکسای دیگمم می نویسم بوس بای نوشته عسل

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.