عشقم سمیرا

0 views
0%

با سلام من با خوندن بعضی از داستان تخلیلی حشری میشم یه جلق میزنم و حالا خواستم که داستان واقعی منو بخونین امیدوارم لذت ببرین من مامور سرشماری سال90 بودم که یه روز تو یه ستاد چشمم به یه دختره افتاد که سیمای زیبایی داشت آرزوم بود باهاش دوست شم ولی آدم نمی تونه به عشقش ابراز علاقه کنه نمی دونم عاشق شدین یا نه ولی من میدونم عاشقی بد دردیه آقا دو سه روز دنبالش می گشتم که یه روز تو فرمانداری دیدمشو قلبم داشت وا می ایستاد د تو فرمانداری به کمک دوستان دل و جرات پیدا کردن شماره رو دادم بعد شبش بهم اس داد که باهم دوست شدیم من خیلی مراعاتشو میکردن خیلی دوسش داشتم تا حالا از دید مشتری ندیدمش بودم سمیرا یه دختر خوشگل 20 ساله ازم 7 ماه کوچیکتر بود ولی خیلی صورتش به دختر 15 ساله می خورد لاغر خوش اندام یه روز دیدم فوش های بد میده دیگه رومون بهم زیاد شده بود ازم سوالهای زیادی میپرسید در مورد پریودی این چیزابعد چند روز سکس تلفنی کردیم بعدش من که خیلی دوسش داشتم ولی اونا نمیدونم خیلی بلاها سرم اورد قدرمو ندونست هر از گاهی دعوا می کردین تا دو هفته یا یه ماه قهر می کردین بعدش من تویه اداره آ ار گرفتم که اونم بعد کنکور اومد که کار کنه خودمم کارامو انجام نمیدادم باهاش بودم من یه رنو داشتم و اونو میرسوندم سمیرا من اهل روستا بود بعد گذشت دو سه روز حرفهای سکسی تو ماشین شروع کردیم یه رانی میخریدم می خورد بعد من با رژی که تو بطری بود میخوردم گذشت تا رفتیم باهم روستا که گفت علی پاهام می بوسی گفتم که چرا نه قربونت برم پاهاشو اورد بالا بوسش کردم بعد دستاشو بوس کردم بعد یهو شیطان رفت جلدم سرم بوردم لباش بوس کردم مکیدم با پستوناش یازی کردم خیلی مقاومت کرد بعد 5 دقیقهگفت چرا باهام این کارارو کردی من دختر جنده نیسسم که باهام اینکارو کردی گفتم بالاخره زن من میشی بعد یه ماهی گذشت دوباره قرار گذاشتیم بازم حرفهای سکسی که اول اون شروع میکرد منو تحریک می کرد گفتم باید این دفعه بکنمت بردم یه جا یه لحظه گفت من چیکار کنم کونم خوش فرم بزرگ بشه گفتم تنها راهش به من کون دادن عزیزم گفت نمی خوام گفتم مگه به خواست تو گفت منظور برگشتم لبامو گذاشتم رو لباش و دستام پشتش قفل کردم مقاومت نکنه یه لبی ازش گرفتم لا مصب چند بار زبونم گاز گرفت که منم نیشگونش می گرفتم که یهدستم گذاشتم سینه هاشو مالیدم می خوااست جیغ بزنه یه سیلی گوشش زدم یه دفعه لال شد بعد به کارام ادامه دادم منم حموم نکرده بودم از کیرم بوی بدی میومدشلوارمو کشیدم پایین دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم گفتم بهش بخور ممانعت می کرد با زور سرشو بردم پایین خورد با هر دندانی که به کیرم میخورد نیشگون یا یه سیلی به کونش میزدم بعد شلوارشو باز کردم شروع به خوردن کس زیباش کردم که مستم کرده بود همین طوری لیس میزدم که مایع چسبناکی شد گفت تورو خدا باهام این کار نکن علی گفتم نترس با کوست کاری ندارم برو پشت ماشین بخواب دمر خوابیدبا یه تف ب دستم به کونشو لای پاش زدم بعددیدم کیرم داره منفجر میشه و ممکنه آبم بیاد زود لای پایی دادم خوابیدم روش بچند تلمبه زدم داشتم میمردموقتی لا کوسش میخورد نفسم تند تندمیزددیدم داره آبممیاد کشیدم بیرون نریختم بعد بازم تف زدم به کونشو با دستام مالش میدادم کیرم از اون حالت در اومده بود یهو زیر فرمان لیدوکایین دیدم که پدرم وقتی دندونش درد می کرد میزد زدم به کیرم بی حس شد بعد با انگشتام کون سمیرا میمالیدم یکی یکی توش جا میکردم گفت علی تورو خدا در بیا درد داره گفتم مگه نمی خواستس کونت بزرگ بشه مگه کیر 18 سانتی نمی خواستی بعد غلط کردم گفتم به من ربطی نداره من باید بکنمت کمی براش ناراحت شدم دستم کشیدم بیرون با کیرم ور می رفتم و با دست دیگه چوچولشو میمالیدم که داشت اهههههاههههههه می کرد خیلی خوب داشت ارضا می شد بعد کیرم یواش گذاشتم تو کونش یه دو سه سانتی از کیرم رفت تو یهو ولو شدم ر و کمرش تمام کیرم رفت تو دیدم داره نفسش بند میاد بعد یواش کشیدم بیرون بعد گریه می کرد که منم یواش تلمبه میزدم در گوشش بهش دلداری میدادم بعد دستام از دو طرف بردم سینهاش شروع فشار دان کیرم با تمام وجود داشت اه و ناله می کرد من از پشت سینه هاشو میمالید بعد از ده دقیقه آبم اوم کشید بیرون برشگردوندم ریختم رو سینه هاش بعد با کیرم به همه جای سینه هش کشیدمو شروع به لای سینه هاش کردم بعد تموم شدن دیدم کونش باز شده که د ختره هی می گوزید از پشت بعدش خودمو جمع و جور کردم یه دستمال دادم خودشو پاک کنه بعد آبی زد صورتشو بعد در گوشش از پشت گفتم دوست دارم ناگهان برگشت یه سیلی تو صورتم خوابوند بعد چند لحظه بهم خندیدیم و برش گردوندم خونشون بعد اون روز باهم قرار نذاشتیم تاحالا اگه قرار بذاریم ادامه شو میگم البته اگه خوشتون اومده باشه نوشته

Date: September 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.