عملیات سکسی در باشگاه ۱

0 views
0%

سلام من علی مستعار هستم ۱۵ سالمه من همیشه میام شهوانی و داستان هارو میخونم میخام داستان سکس خانوم مربی با مربی بدنسازیمو تعریف کنم اول از مشخصات خودم بگم که خداییش قیافم خوبه موهام فرفری سیاهه که همیشه دورشو خالی میکنم میشه مثل خروس قدم۱۷۳ چون دوسال بدنسازی کار میکنم و پودرو از این کسشرا میخورم بدنم توپه توپه خوب بریم سراغ داستان صبح ساعت ده از خواب بیدار شدم داشتم کلش اف کلنز بازی میکردم که دیدن رفیقم بهم زنگ زد گفت باشگاه بازه بیا بریم دور بزنیم که کاش نمیرفتم چون مثل خر ازم کار کشید اقا من رفتمو دیدم رفیقم اونجاس مربی هم همینطور که بهم گفت بیاین دوتایی باشگارو یکم تمیز کنین اقا کار ما تموم شد رفتم یه دلستر گرفتم سه تایی خوردیم که مربی خواست بره که ما گفتیم یکم تو باشگاه بمونیم تنیس روی میز بازی کنیم چون باشگامون میز تنیس داشت گفت باشه ولی تا ساعت یک ظهر باید درو ببندین برین ماهم یکم تنیس بازی کردیمو بعد رفتیم نشستیم یکم کلش بازی کردیمو فیلم سوپر دیدیم که من یه فکری زد به سرم که تا ساعت چهار که سانس زنا بود همونجا بشینیم که اگه مربی زنا اومد دیدش بزنیم از مربی زنا بگم که یه زن قد تقریبا ۱۷۵سنشو نمیدونم با سینه های ۸۵کون و رون ورزشکاری پوستش سفید سفید با صورت خیلی خوشگل اقا ما نشسته بودیم که یهو مربیمون اومد عصبانی به ما گفت مگه نگفتم زود برین رفیق کسخولم ممد اسم واقعی گف من میگم بریم علی میگه نه خلاصه ما رو انداخت بیرون خودش رفت تو درم بست زنگ زد به یه نفر گفت زود بیا اینا رفتن منم به مربی شک کردم به ممد گفتم هستی اینجا کشیک بدیم اونم که بیکار تر از من قبول کرد یه ربعی رو نیمکت اونور خیابون نشستیم که ممد گفت تو هم بیخودی به مردم شک میکنی مربی ادم خوبیه که منم گفتم کس نگو حاضرم شرط ببندم که میخاد ترتیب خانوم مربی رو بده که ممد گفت اصلا دلش میخاد کس بکنه به ما چه گفتم کس نگو کونده دیگی که واس من نجوشه میخام سر سگ توش بجوشه که باز حرف خودشو زد که اعصابم کیری شد زدم در کیونش که دعوامون شد که یهو گفت علی اونجارو نگا کن من اونورو نگا کردم دیدم بعله خانوم مربی که همیشه با سمند سفیدش میومد اینبار با اژانس اومده ممد بلند شد گفت بلند شو بریم ببینیم که تو همین موقع ممد گف علی گوشیمو تو باشگا جا گزاشتم که یه فکری به سرم زد که برم ازشون فیلم بگیرم بعد همیشه خانوم مربی رو بکنم تا کیر بره تو هبکل سکسیش اقا گفتم پاشو بریم رفتیم تو کوچه پشتی باشگاه که یه پنجره به دفتر مربی داشت ففط باید از دیوار بالا میرفتی من سریع از دیوار رفتم بالا پشت یه ستون قایم شدم که به باشگاه دید داشت یکم نگا کردم چیزی ندیدم که دیدم صدای خنده خانوم مربی میاد یکم خم شدم که واییییییییییییییییییی چشام دوازدهتا شد دیدم یه زیر انداز انداختن مربی داره بدن خانوم مربی رو با روغن ماساژ میده وهردو لختن مربی با یه کیر که فکر کنم ۲۵ سانتی میشد خابید روی بدن چرب و سفید خانوم مربی و از لذت چشاشو بستو خودشو تکون میداد منم که ضربان قلبم بالا رفته بود کیرمم حسابی شق شده بود سریع گوشیمو در اوردم دستم از شهوت میلرزید که دیدم کیر عالم بره تو این گوشی که شارژ نداره و خاموشه سریع برگشتم رو دیوار که به ممد بگم گوشیشو بهم بده دیدم یه پراید که توش یه مرتیکه ریشو پشمک بسیجی با یه زن که قیافش از مرده تخمی تر بود جلومون وایساد و گفت بچه اینجا چیکار داری دزد بچه خیابونی مگه پدرو مادر ندارین ممد بش گف به تو چه کله کیری کسمیخ یارو پشمکه عصبانی شد اومد بیرون ما هم که خلاف متحرک دوتا چاقو دراوردیم و دعوا اغاز شد که مربی مون هم اومد مارو جدا کنه گف شما اینجا چیکار میکنین که ممد گف من اومدم واسه گوشیم و قضیه ماسمالی شد اونم دوباره رفت تو باشگا پی گاییدن کس سفید خانوم مربی منم حرصم گرفت ادامس تو دهنمو چسبوندم به زنگ باشگاهو فرار کردم خلاصه فهمیدم که این بار اولشون نیستو قبلا زیاد سکس کردن و باز هم میکنن امشب میخایم اخر باشگا تو باشگا دوربین جاساز کنیم که ازشون فیلم بگیریم که براتون حتما داستانشو مینویسم به نظر شما چجوری مچ اونارو بگیریم من حقیقتو گفتم لطفا فحش ندین نوشته علی جیمز

Date: April 24, 2019

One thought on “عملیات سکسی در باشگاه ۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.