فانتزی بی دی اس ام دختر برده

0 views
0%

نامزد من خیلی خشنه و سر کوچک ترین چیزی تنبیه میشم ما توی یه رابطه بی دی اس ام هستیم داستان مربوط به روزی میشه که با هم رفتیم خرید تو پاساژ یه پسر نوجوون به باسن من دست زد و فرار کرد منم فحش خیلی بدی بهش دادم همونجا نامزدم برم گردوند خونه اون فحش دادنو ممنوع کرده بود خیلی عصبانی بود و تو ماشین شیشه دودیمون که نشستیم بلافاصله دستهامو محکم با طناب بست و شوکر برقی رو چند بار با ولت بالا روی چوچولم گذاشت بار اول جیغی از درد و لذت کشیدم همزمان با درد کشش خاصی تو کسم ایجاد شده بود دفعات بعدی اونقدر بیحال شده بودم که فقط ناله میکردم تا برسیم خونه هم گیره روی نوک سینه هام وصل بود و کونمو انگشت میکرد وقتی رسیدیم منو توی رد روم اتاق مخصوص شکنجه یا تنبیه هل داد پاهامو از هم بازشون کرد و هر کدوم رو به یکی از میله های چهارچوب مخصوص بست به گردنم قلاده ای بست و اونو به زمین وصل کرد طوری که کاملا خم شده بودم شلاق رو برداشت و گفت تنبیه سختی در انتظارته شلاق رو با تمام قدرت روی کسم فرود آورد داد زدم که دهنمو با توپ بردگی بست به شلاق زدن ادامه داد ضربه بعدی درست روی چوچولم نشست ناله کردم درد لذت تنها حسی بود که داشتم به همین ترتیب ده ضربه روی چوچولم زد کم مونده بود اشکم دربیاد بازم کرد و بردم سمت میز طوری که پشتم به میز بود دستهامو به پایه هاش بست شکمم رو چند بار بشگون گرفت و بعد چند ثانیه اولین مشت روی شکمم فرود اومد اوه دردش زیاد بود ولی خیس شدم بعد هر مشت همون قسمت رو شلاق میزد بعد از بیستمین مشتش به شکمم سه مشت پشت سر هم زد که باعث شد هم جیغ بزنم و هم به ارضا شدن نزدیک شم دهنمو باز کرد بلافاصله گفتم راب کافیه خواهش میکنم بریم رو تخت دستشو لای پاهام کشید و گفت برای خیس شدن حین تنبیه هم مجازات میشی و امشب از سکس خبری نیست عذابم میداد و از اینکارش راضی بود بردم سمت صندلی مخصوصمون وسط صندلی یه ویبراتور کلفت بود منو طوی روش نشوند که ویبراتور روی چوچولم قرار بگیره دکمه شو زد و و من ضعف کردم داشتم به اورگاسم میرسیدم که با دکمه دیگه ای بهم شوک قویی وارد کرد و از اورگاسم جلو گیری کرد دیگه حاضر بودم برای ارضا شدن بهش التماس کنم از کمرم گرفت و یهو من رو روی ویبراتور نشوند و ویبراتور رفت داخلم اینبار فقط شوک داد کاملا بیحال و خیس بودم به زحمت به دستورش بلند شدم گفت این برای خیس شدنت سر تنبیهت بود بخواب روی تخت خوشحال شدم چون فکر کرده بودم قراره سکس داشته باشیم ولی اون با طناب شروع به باندیج کردنم کرد همونطور باندیج شده از میله بارفیکس توی چهارچوب در آویزونم کرد طوری بسته شده بودم که پاهام کاملا از هم باز بودن و دستهام بالای سرم صاف بسته شده بودن افقی آویزون بودم اما هنوز تنبیه اصلی مونده بود دوتا دیلوی کلف رو بدون چرب کردن توی کس و کونم فرو کرد سر یه خودکار رو باز کرد و توی نافم گذاشت و چند بار محکم فشارش داد درد شدید و خاصی داشت که دوباره خیسم کرد گفت باز هم خیس شدن بیجا رفت و با پودر فلفل قرمز برگشت اونو دور دیلو کالید و دوباره دیلو رو توی کونم فرو کرد کونم حسابی دردناک شده بود یه کش اسکناس آورد و شروع کرد به زدن به نوک چوچولم ناله هام خونه رو پر کرده بود گفت گفته بودی اسپنک رو هنگام سکس بیشتر دوست داری گفتم الان آرزو میکنم کاش فقط اسپنکم کرده بودی گلومو گرفت و محکم فشار داد حس خفگی که بهم میداد رو دوست داشتم کمی بعد ولم کرد و از اتاق رفت بیرون و با شلاق برگشت دیلوی کسمو درآورد و شروع به شلاق رو چوچولم کرد درد زیادی داشت ولی لذتش چند برابر بود میگفتم آه آره محکم تر بیشتر و باز هم تحریک شدم گفت دیگه شلاق تاثیر گذار نیست دوباره سر خودکار رو چندبار محکم توی نافم فشار داد ویبراتور رو آورد روی شوک تنظیم کرد و گذاشت روی چوچولم گفتم خواهش میکنم نه دیگه تحمل ندارم ولی با بیرحمی پنج شوک قوی بهم وارد کرد که جیغ زدم دیگه ولم کرد ولی تا نزدیک های صبح آویزان بودم و گاهی موهامو میکشید و ده دقیقه یبار کسمو محکم شلاق میزد نوشته

Date: December 29, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.