لاپایی با کاندوم

0 views
0%

سلام سعید هستم خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم برای حدودا شش ماه پیشه من کلا هر از گاهی حس با همجنس بودنم گور میگیره و دلم میخاد فقط یکی بغلم کنه ولی خیلی وقتا از ترس کون دادن نتونستم جلو برم آخه من کلا دوس ندارم توویی بدم و از رابطه سافت لامسه لذت میبرم واسه همینه که بعضی وقتا میام شهوانی تا بلکه یه کیس مطمئن پیدا کنم یکی از این دفعات با مردی آشنا شدم اسمشم یادم نمونده و بعد از سبک و سنگین کردنای زیاد راضی شدم برم سر قرار روز کاری بود و طرف زن و بچش بیرون بودن سرکار و مدرسه با ماشینش اومد دنبالم و سوار شدم و رفتیم به سمت خونشون آدم بی احساس و خشکی به نظر میومد خونه که رسیدیم نشستیم روو مبل یه کم از کار و بارم پرسید و وقتی فهمید از کامپیوتر سردر میارم شروع کرد به پرسیدن سوالا و مشکلاتش بعدش رفت و تشک پهن کرد روو زمین انگار قرار بود با یه آدم آهنی بخوابه به اصرار من لپتاپشو گذاشت روو تشک و گفتم چند تا فیلم سوپر برام گذاشت تا بلکه یه کم حس پیدا کنم آخه طرف هیچ حس و لطافتی نداشت صبر نکرد یه کم باحاش احساس راحتی بکنم اول بلند شدم و لباسامو در اوردم آها این رو هم بگم که قبل اومدن توو خونمون لباس زنونه داشتم پوشیدمشون از زیر لباسام یه ساپورت توری و شورت ساتن آبی تنگ که فقط جلو داشت و از پشت کلا رفته بود لای باسنم خیلی حال میکردم از پوشیدنش و یه لباس توری مشکی کلا ست توری کرده بودم براش لباسامو که دراوردم دیدم طرف اصلا انگار نه انگار که از زیر اون تیپ مردونه یه دفعه یه همچین تیپ کردنی اومده بیرون اونجا بود که فهمیدم قرار نقش آدم آهنی رو بازی کنم نشستم روو تشک گفت کیرمو میخوری گفتم آره به شرطی که کاندم بزاری دلم خنک شد تعجب کرد و رفت کاندوم اورد و تن کیرش کرد اینم بگم که کیرش متوسط بود و یه کله ی کنده داشت کاندوم رو که تن کیرش کرد خابید و من هم رفتم لای پاهاش دراز کشیدم و شروع کردم به لیسیدن کیرش بیشعور نکرده بود لااقل یه بار بشوره کیر و تخماشو تا بو نده به خاطر همین رغبت نکردم تخماشم بخورم یکم که کیرشو لیس زدم سرکیرشو کردم توو د هنم اولش سخت بود ولی یواش یواش سعی کردم قلقشو دستم بیارم و تا ته میکردم توو دهنم دیگه تا 5 دقیقه کارم همین بود دهنمو عقب جلو میکردم و کیرشم توو دهن من فکّم خسته شده بود از بس باز مونده بود همچین که دید خسته شدم و فهمیدم که فهمیده گفتم بیا لاپایی چون با اخلاقش زیاد حال نکرده بودم گفتم با همون کاندوم لاپام بزاه روو به شکم خابیدم و اون هم وازلین اورد و مالید به کیرشو پاهام بعدش اومد رووم چه حس لذت بخشیه یه چیز کلف بره لای پات از یه طرف قلقلکم میومد و از طرفی لذت میبردم کیرشو میکشید لای پاهام تند تند هی عقب جلو میکرد من هم که فقط خابیده بودم و کار دیگه ای نمیکردم همینجور که کیرشو عقب و جلو میکرد به کمرم چنگ میزد و بعضی وقتا میزد به کونم از این کارش خوشم میومد یه پنج دقیقه ای هم لاپایی زدنش طول کشید و آبش اومد البته فک کنم کاندم بیچاره دیگه پاره شده بود چون احساس خیسی میکردم لای پام آبش که اومد بی حس افتاد رووم و با چندتا تیک خودشو خالی کرد بعد زودی بلند شد و رفت دستمال کاغذی اورد و کیرشو پاک کرد و من هم باید خودم دستمال ازش میگرفتم تا لای پامو پاک کنم دست آخر هم ازم پرسید خوب بود یا نه منم که نمی تونستم جلو روش بگم چقدر گنده دماغه سری تکون دادم به علامت آره بعد از پوشیدن لباس و بدون اینکه تعارفی کنه چایی چیزی بخوریم منو برد تا یه جایی از مسیر و باقی شم خودم مجبور شدم برم خلاصه دیگه هر چی زنگ زد و پیامک داد جوابشو ندادم این بود خاطره لاپایی با کاندم من نوشته

Date: April 11, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.