لا كونی دادن به مرد غریبه

0 views
0%

سلام من آرمينم ١٩ سالمه من از ١٤ ١٥ سالگى دوس داشتم با كير بازي كنم ساك بزنم منتهي از انرس آبروم ميترسيدم هميشه خودمو با سكسچت ارضا ميكردم تا اينكه ٥ماه پيش يروز كه داشتم با يه آدم جديد حرف ميزدم كه همشهريه خودم دراومد خيلي حشرم زد بالا ديگه دلو زدم دريا رفتم موهاي پاها و كونمو زدم يكي از شرتاي مامانمو پوشيدم كه بيشتر حال كنه آدرسشو گرفتم رفتم خونش يه خونه دو طبقه بود كه اون خونش بالا بود به مرد تقريبا ٤٣ ٤٤ ساله با موهاي جو گندمي بود خونشم يه خونه كوچيك دو خوابه كه تو يكي از اتاقاش چنتا مبل بود با تلويزيون تو اتاق كه رفتم ديدم گوشه اتاق يه رختخواب پهن كرده ارفتم نشستم و يه نخ سيگار كشيدم خودشم يه نخ كشيد اومد پيشم نشست دستشو گزاشت رو پام با اينكه بدم مياد از مرد لب بگيرم واسه اينكه ناراحت نشه يكم بهش لب دادمو از رو شلوار كيرشو ماليدم كيرش كه راست شد گفت آرمين جون وايسا لخت شم واسم بخور شلوارشو در آورد كيرشو بوسيدم و سرشو كردم تو دهنم شروع كردم ساك زدن يكم كه واسش خوردم گفت بخواب رو تشك رفتم دراز كشيدم اومد برعكسم كرد نشست رو پاهام شلوارمو كشيد پايين شرت زنونمو كه ديد از خوشحالي سكته كرد يكي زد رو كونم شرتمو كشيد پايين شروع كرد ليسيدن كونم يهو وسطاش يه گاز از كونم گرفت كه چشام رفت پاشد دو باره نشست رو پام لاي كونمو باز كرد كيرشو گزاشت لاي كونم سرشو خواست فشار بده تو كه ترسيدم خودمو سفت كردم ايكم اصرار كرد ولي نزاشتم ديگه كيرشو گزاشت لاي لمبراي كونم هي ميماليد منم حشري ازش خواستم بهم فحش بده اونم گفت كوني و زير كير مني كيرم لا كونته يهو گفت آبمو چيكار كنم پاشد سگي كونمو دادم عقب آبشو پاشيد رو كونم بعدش كيرشو ماليد به رون پام و خوب كيرشو تميز كرد ولي من هنوز حشري بودم خدايي نامردي نكرد دارز كشيد روم كيرشو چسبوندم با كيرم با هم ديگه جق زدم و آبم اومد يه نخ سيگار كشيدم و اومدم خونه نوشته آرمين كون

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.