لذت کون دادن بعد مدت ها

0 views
0%

سلام خدمت همه بچه های حشری شهوانی این سومین داستانیه که مینوسیم یه سریا خوششون میاد و یه سریا نه چون داستان من گی هست البته نه اینکه همه تمایلم گی باشه رابطه با جنس مخالف هم زیاد بوده ولی خب ترجیح میدم اینجا و تو فضای مجازی به تمایلاتی بپردازم که توی جامعه زیاد نمیشه بروزش داد به خاطر آبرو هرکی دوست داشت داستانم رو خوشحالم که به قدر چند دقیقه با خاطره من حال میکنه و سرحال میشه هرکیم دوست نداشت و فحشم داد بازم خوشحال میشم که فشار عصبیش با فحش دادن به من یه مقدار کم بشه خب بعد از پرحرفیم برسیم به اصل مطلب مدتی بود که اصلا حس مفعول بودن نداشتم و فقط گاهی به تاپیک های شهوانی سر میزدم نه اینکه دیگه دوست نداشته باشم ولی حسی نبود که وادارم کنه دوباره کون بدم ماشینم رو عوض کرده بودم دنبال روکش صندلی آس بودم و چندجایی رو سر زده بودم ولی چیز خوبی پیدا نکردم توی یکی از خیابون های دور از مرکز شهر یه گاراژ به چشمم خورده بود که روی تابلوش نوشته بود روکش و کفی خودرو فروشش هم به صورت کلی و جزیی بود چندباری از جلوش رد شده بودم و درش همیشه بسته بود تا اینکه یه بار دیدم در گاراژ نیمه بازه ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل کسی نبود فکر کردم تعطیله چندباری صاحبش رو صدا زدم و داشتم میرفتم بیرون که یه آقای میان سال با موهای جوگندمی و درشت هیکل از پشت قفسه ها اومد بیرون و با کمی بداخلاقی گفت بفرما رفتم نزدیک اولین چیزی که حس کردم بوی شدید تریاک بود که فهمیدم چرا بداخلاق بود بنده خدا رو از پای بساط بلند کرده بودم سلام کردم و گفتم روکش و کفی میخوام مدل ماشینم رو پرسید و با بی حوصلگی گفت انتهای سالن قفسه اخر سمت راست مدلاش هست برو ببین منم که قبلا یکی دوباری تجربه تریاک کشیدن رو داشتم از طرفی هم دیدم آقا رو از پای بساط بلند کردم گفتم حاجی مزاحم بساطت شدم شرمنده میخوای کارت رو تموم کن بعد میریم میبینیم من عجله ندارم گفت چکاری گفتم همون که بوش میاد و خندیدم خودشم خندید و گفت کاش همه مثل تو درک داشتن تعارفت نمیکنم ولی اگه اهلشی بیا دوتا دود با من بگیر منم که بدم نیومد از پیشنهادش و کار خاصی هم نداشتم رفتم پیشش نشستم یه اتاقک تر وتمیز راه انداخته برای خودش چایی ذغالی و میوه و منقل مشتی نشست به کشیدن منم دوتا دود ازش گرفتم و بیشترش رو قبول نکردم چون اهلش نبودم جنبش رو نداشتم از کار و بارم پرسید و کم کم صمیمی شدیم مدل نشستنش طوری بود که قلمبگی کیر و تخماش از روی شلوار پارچه ایش حسابی خودشو نشون میداد اونجا بود که بعد مدت ها ته دلم قلقلک شد و میخواستم کیرش رو لمس کنم پاشدیم و رفتیم سراغ قفسه ها چند مدل دیدیم و خوشم نیومد پرسیدم همینارو داری گفت یه مدلایی هست که باید سفارش بدی بدوزیم نمونش بالای قفسه است بذار برم چوب بیارم که بیارمش پایین ببینی قد من ازش بلند تر بود یه کم گفتم من میارمش رفتم روی جعبه ها همش تو فکرم بود چجوری بفهمم که اهلش هست یا نه از بالا برداشتم و موقع پایین اومدن چون پشت سرم بود طوری اومدم پایین که کونم از روی شکمش کشیده شد تا پایین نزدیک کیرش همونجا وایسادم و خودمو زدم به اون راه و بسته رو باز کردم و داشتم روکش رو نگاه میکردم که اونم از جاش تکون نمیخورد و همونجا وایساده بود گرمی بدنش رو حس میکردم گفتم جز این چیزی داری ببینم گفت اگه از سر راهم بری کنار میام ببینم هست یا نه گفتم نه که تو خیلی بدت اومده من اینجوری وایسادم خندید گفت کی بدش میاد به یه کون نرم و گرد بچسبه از اونی که فکر میکردم پرروتر بود که اینجوری جواب داد اومد جلو و دیدم کیرش از روی شلوار داره خودنمایی میکنه بهش گفتم بقیه رو نمیدونم ولی تو انگار خیلی خوشت اومده اینقدری که از شلوارت داره میزنه بیرون خندید و گفت یاد جوونیام افتادم که دوستایی شبیه تو داشتم گفتم هنوزم جوونی ولی گفت نه بابا سنی ازمون گذشته گفتم میخوای ببینی که هنوزم جوونی یا نه گفت اگر تو بخوای ببینی شک ندارم که جوونم گفتم اگر کسی نمیاد میتونیم تست کنیم گفت کسی نمیاد تا من در گاراژ رو ببندم برو تو اتاق من جلو بودم و اون پشت سرم داشتیم میرفتیم سمت ورودی سوله که دستش رو از روی کونم برنمیداشت و میگفت تکون خوردنش دیوونم کرده کرده عین ژله توی شلوارت داره میرقصه این حرفاش همون یه ذره دودلی هم که داشتم رو از بین برد و مطمئن شدم که میخوام بهش بدم رفتم توی اتاق و نشستم یکی دو دقیقه بعد اومد و گفت خیالت راحت هیچکس مزاحم نمیشه گفتم شلوارت رو دربیار ببینم چی اون زیره که اینقدر باد کرده گفت خودت درش بیار شلوارش رو باز کردم و با شرتش کشیدمش پایین وااااقعا از چیزی که فکر میکردم بزرگ تر بود سکس های قبلیم همش با کیر گنده ها بود ولی این دیگه طوری بود که سرش تو دهنم به زور جا میشد یه کم با کیرش بازی کردم گفت لخت شو بعد بخورش منم که عاشق ساک زدنم اگرم نمیگفت میخوردمش شلوار و پیراهنم رو دراوردم یه کم بدنم مو داشت ولی وقتی سفیدی و فرم بدن و کونم رو دید یه جووووون بلند گفت و محکم زد روی کونم از این زدنش خوشم اومد نشست روی زمین منم دمر خوابیدم جلوش و شروع کردم لیسیدن کیرش به زحمت تو دهنم جاش میکردم یه طعم گس کنار داغی و نبض زدن کیرش منو حریص تر میکرد واسه خوردنش چشاشو بسته بود و آه میکشید و کیرش تو دهنم لحظه به لحظه سفت تر میشد تریاک کار خودش رو کرده بود کمرش سفت سفت شده بود و با خودم گفتم کون رو به باد دادم صورتمو گرفت اورد بالا گفت بسه میخوام توی سوراخت جاش کنم از بوسیدن وسط گی خوشم نمیاد ولی بی هوا بوسم کرد و گفت تو باید زن میشدی نه مرد این کارش یه حس زنونه ی عجیب بهم داد گفتم فقط تورو خدا آروم بکن تا جا باز کنه چون خیلی وقته ندادم دوباره بوسم کرد و فقط گفت جووووون دمر خوابیدم و اومد روم رونای پشمالوی داغش رو گذاشت روی پاهای کم موی سفید من با دستام لای کونم رو باز کردم که گفت ولش کن میخوام از لای گوشت کونت رد کنم کیرمو یه تف گنده انداخت روی سوراخم و انگشتش رو فرو کرد توی سوراخم چون با خودم ور میرفتم همیشه انگشتش اذیتم نکرد چند دقیقه ای با سوراخم ور رفت و همزمان گوشم رو میخورد و آروم زمزمه میکرد طوری میکنمت که معتاد کیرم شی این حرفاش دیوونم میکرد دوتا انگشتش رو دراورد و دوباره یه تف گنده انداخت روی سوراخم که اینبار لیز خورد و رفت داخل بعد چند ثانیه حس کردم سر کیرش رو گذاشته روی سوراخم داغ بود عین گوله ی آتیش آروم آروم داشت فشار میداد که تازه فهمیدم چه غلطی کردم ولی دیگه واسه پشیمونی دیر بود طوری زیرش خوابیده بودم که کاملا مسلط بود بهم گفت نترس آروم میکنمش تو من فقط داشتم نفس نفس میزدم و دستم رو گاز میگرفتم از شدت درد کیرم خوابیده بود که حس کردم سر کیرش کامل رفته داخل گفتم نگهش دار فرو نکن عادت کنم بهش خوابید روم و دوباره شروع کرد به خوردن گوشم دردش داشت کم میشد ولی هنوزم زیاد بود کم کم کیرم راست شد دوباره از حس شهوتی که داشت بهم منتقل میکرد با وزن بدنش کیرش داشت آروم آروم میرفت تو و نفهمیدم چقدر گذشت که تا زیر نافم حسش میکردم و گفت فکر نمیکردم همش تو کونت جا بشه برگشتم نگاش کردم خودمو که نمیدیدم ولی گفت حالت چشات داره میگه بکنمت سرمو گذاشتم پایین و شروع کرد کم کم تلمبه هاش شدت گرفت و صدای شالاپ شلوپ کل اتاق رو گرفته بود سوراخم شده بود اندازه کیرش و کیر بزرگش از پروستاتم هم رد میکرد و داشت روانیم میکرد اگه دست به کیرم میزدم آبم میومد ولی نمیخواستم بیاد چون بعدش نمیتونستم بدم و اینجور که بوش میومد حالا حالاها قصد ارضا شدن نداشت با تمام وجودم داشتم حال میکردم داغ و سفت و کلفت تمام کیرش با تمام کونم یکی شده بود عرقش داشت میریخت روی بدنم که بهش گفتم اگه خسته شدی بخواب من بیام روت وقتی کیرش رو کشید بیرون انگار یه قسمت از بدن خودم جدا شد یهو کونم خالی و خنک شد دلم میخواست سریع دوباره فرو بکنمش توی بدنم نشستم روش و آروم آروم بالا پایین میکردم بعد ۳ ۴ دقیقه نگهم داشت گفت تکون نخور نمیخوام تو این حالت آبم بیاد پاشیدم از روی کیرش قیافه کیرش رو میدیدم مونده بودم این چطوری توی من بود دست ب سوراخم زدم اندازه یه زردآلو باز مونده بود حس فوق العاده شهوتی ای بود این حالت پاهام شل شده بود حالت سگی نشستم و تا جایی که میشد کمرمو قوس دادم که کونم قمبل شه دوتا محکم زد روی کونم و کپلم رو گاز گرفت کیرش رو با تف خیس کرد و تنظیمش کرد روی سوراخ دوباره با زحمت رفت تو شروع کرد بی رحمانه تلمبه زدن اینقدر این حالت لذت بخش بود که بدون دست زدن به کیرم آبم آروم آروم ریخت روی زمین اصلا نمیفهمیدم داره چه اتفاقی میوفته انگار کامل فلج بودم و تمام حس بدنم توی کونم خلاصه شده بود با داغ شدن کمرم به خودم اومدم که فهمیدم ارضا شده خوابید روم بدنش خیس عرق بود و نفس نفس زدنش خیلی دوست داشتنی بود بعد چند دقیقه بلند شدیم و تمام لای کونم و روی کمرم پر از آب کیرش بود با دستمال پاک کردم خودمو رفتم دسشویی و داشتم به این فکر میکردم که این گشادی کونم اصلا خوب میشه یا نه اومدم بیرون دیدم داره بهم میخنده گفت واقعا کون به خوبی تو نکرده بودم البته شاید چون خیلی وقت بود کون نکرده بود اینو میگفت چون من خیلیم آس نیستم سفارش روکش بهش دادم و دوبار دیگه هم کون بهش دادم روزای بعدش هربارم بعد ۲۴ساعت کونم جمع میشد و خیالم راحت بود اونطوری نمیمونه واقعا اگر زن بودم زنش میشدم بهترین حس گاییده شدن رو با اون داشتم ممنون از اینکه وقت گذاشتید و خوندید اگر طولانی شد ببخشید قشنگیش به جزییاتش بود دوستتون دارم نوشته یک پسر همه

Date: February 20, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.