لزچت من و هانی

0 views
0%

هانی سلام عزیزم من سلام نفسم چرابیداری هنوز هانی داشتم فیلم نگا میکردم من چه فیلمی هانی ازهمونا که برام فرستادی من وااااای نگو لعنتی تنهایی هانی جووووووون اره تواتاقمم البته امین هم خوابه توحال بردم خابوندمش من اوووووووووخ کثافت عکسشوبفرس ببینم کدوم فیلمو میدیدی هانی من اووووف هرزه اشغال خیس شدم هانی جوون کستو مث اون زنه بلیسم من وااااای هانیه اره هانی ماندانا میتونی وویس بدی من اخه بلند نمیتونم اونبار تنهابودم که دادم هانی اکی باشه پس بیا کسمونو از روشرت بمالیم بهم من واااااای دیووونم کردی کسو جنده توهم بگو هانی اووووف میخای مث حودم جندت کنم من آییییی اره بازبونت جرم بده هانی ماندانا برام بگو چجوری شوهرت میکرد توکست من اخخخ حیوووون چی میکرد هانی کسو اون کیرکلفتش رو که میگفتی کلفتیش اذیتت میکرد من اووووف هانی اولش فقط سرش میرفت دردم میگرفت هانی وااااااااااااای هرزه من تنگ بودم بعد یه شب که کیرداغشو فروکرد توش وااای هانی تف بهش زد و یکدفعه چپوندش توکسم هانی اووووووووووف جرت داد هرزه کسو من آخ اره میگفتم فرید نکن درد داره گریم گرفت هم درد داشت هم لذت هانی وااای جنده دیوونم کردی منم کیرکلفت میخام من جووون بهش زنگ میزنم بیاد هردومونو جربده فقط خیلی وحشیه هانی اخخخخ اره وجشی خوبه من تازه حشری میشه فحش میده هانی واااای کسو جنده من دوسدارم بزنه توگوشم و بزورمنو بگاد من اوووف کس کش میخای جرت بده لعنتی بیابشین رودهنم تاکستو بلیسم وااااای جووون کسوتوخیلی بهم حال میدی جنده کدوم گوری رفتی هانی هستم یه بالش اوردم گذاشتم توپام دارم میمالم مثلا تویی من اخخخخخ وااااای بمال هانی اوووووووووی ماندانا من نزدیکه بشم من اووووووووووف کسو جنده خودمی اونروز رو که توحموم بودیم یادت بیار یادته سوراخ کونمو چقدلیسیدی هانی اااااوووووف اره منو بگا بازبونت دارم میشم من بیابشین رودهنم تامیک بزنم اوووووم هوووووووم هانی آخ خیلی جنده ای واااااااااااااای من اوووووووووم خفه شو اه بکش کثافت کونتم میخورم هانی منم دارم میشم اخخخخخ وااااااای هانی جووون بریم جنده شیم آخخخخخخخ واااااااای من دارم میشم واااااااااااااای اخخخخخخخخخخخخ اووووف هانی ای داره از شهوت اشکم درمیاد بکن وااااای جوووووووووووووون آههههههههههه هانی من شدم توچی من اوووف اره خیلی خوب بود مرسی ادامه درصورتیکه خوشتون اومده باشه براتون مینویسم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.