لمس کردنش

0 views
0%

دلم میخواستش زنانگی وجودم مثل نبض میزد برای یکی شدن با مردانگی وجودش لباس زیرم خیس می شد با حرف زدن باهاش میخواستمش حسی که تو کل عمرم فقط نسبت به اون پیدا کرده بودم گرم میشد وجودم با حرف هاش پر از حرارت میشدم قبل از اون نسبت به کسی این حس رو نداشتم آدم هایی میومدند تو زندگیم و ابراز علاقه میکردند اما حتی فکر هم آغوشی باهاشون رو نمی تونستم بکنم یه دختر خنثی بودم نسبت به جنس مخالفم سر همین موضوع وایستادم رو در روی همه ی فامیل نمی تونستم بگم که خواستگارامو به خاطر اینکه نمی تونم برم تو بغل شون رد میکنم اما وایستادم رو در روی همه و چقدر سخته دختر بودن و نتونستن با کسی که خودت میخوای اگه اون سراغت نیاد شب چه عذاب بزرگی میشه برات شرایط منو اون جوری بود که هر دو با خیال راحت باهم دوست شدیم چون فقط دوستی میخواستیم نه رابطه ی بین دوست دختر و دوست پسر با یه کل کل با هم آشنا شدیم هم دیگه رو درک می کردیم واسه همین دوستی مون پا برجا موند و روز به روز بیشتر شد ماه ها طول کشید که باور کنیم این دوستی دیگه دوستی نیست همون چیزی شده که نمیخواستیم عشق به هم نمی گفتیم که همو به عنوان عشق خودمون دوست داریم نه دوست مون اما جایی که من خواستم برم و تموم کنم این دوستی رو که فکر میکردم یه عشق یه طرفه ست اعتراف کرد که عاشقم شده اما نمی شد مال هم باشیم همسر و هم سر هم باشیم دلم همه چیز شو فقط واسه خودم میخواست دلم میخواست لمسش کنم ببوسمش و دلم میخواست زن شدن رو با اون تجربه کنم نمیشه مال هم باشیم اما دلم فقط مال اون شدن رو میخواد هیچ مردی به چشمم نمیاد جز اون هیچ حسی ندارم به مردهای دیگه نمیدونم برم باهاش هم آغوش بشم یا نه حسرت من میشه میدونم سخته لمس نکردن کسی که همه ی وجودت اونو میخواد اما شاید سخت تر باشه دلتنگی واسه لمس کردن کسی که تجربه کردی بدون تو آغوشش رو من چیکار کنم بعد اون مطمئنا دلم داشتن رابطه رو با کسی نمی خواد اما اگه لمسش کنم با دلتنگی بعدش چیکار کنم نمی شد این حرفها رو جای دیگه زد اگه بگی دوست دارم با عشقم سکس داشته باشم در موردت هزار جور فکر ناجور میکنن اما شاید اینجا کمی بهتر بشه امثال من رو درک کرد نوشته

Date: March 12, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.