ماجرای سکس من ومامان جندم – جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ – داستان سکسی ارسالی

0 views
0%

سلام من امیرحسین هستم 24 سال و مادرم زهزا 46یه روز مادر من حشرش زد بالااز لای در اتاق دیم سر صدا میاد رفتم گوش دادم دیدم مادرم داره اه ناله میکنه فهمیدم داره خود ارضای میکنه من کیرم شق شده بودداشتم جغ میزدم یهو دیدم مادرم دراتاق بازکرد گفت چرا داری جغ میزنی بیا منو بکن گفتم میشه گفت چرا نمیشه رفتم تواتاق شرت سوتینشو کندم شرتمو دراوردم شروع کرذم به خودن کسش کس مادرم همین جوذی میخوردم داشت اه ناله میکرد دستشو تف زد مالید به کسش بعد کیرمو کردم تو کس مادرم شروع کردم به تلمبه زدن مادرم اه ناله میکشیدبعدکیرمو کشیدم بیرون کردم تو کونش تلمبه زدن کیرمو کشیدم بیرون کیرم گرفت تو دستش کرد تو دهنش شروع کرد به ساک زدن انقدر ساک زد تا ابم اومد کیرمو کشیدم بیرون اب کیرمو خالی کردم رو صورت مادر جندم سفیدش کردم بعد ریدم رو بدنش کلی اه ناله کرد این بو ماجرای سکس من ومامان جندم پایان

 

ارسالی از امیر حسین [email protected]

Date: August 3, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.