ماجرای ممه های درشت ملکه

0 views
0%

روزی روزگاری مملکتی بود که یک ملکه داشت با سینه های بسیار زيبا و سفت و درشت و آبدار شوالیه اى بنام نيك هم به همین علت علاقه ی شدیدی به ممه هاى ملکه داشت اما اما می دانست کوچک ترین تماسی با ملکه به حکم مرگش ختم می شود یک روز او این علاقه اش را با دوستش هُراتیو در میان گذاشت هُراتیو پزشک مخصوص خاندان سلطنتی بود هراتیو مدتی به این قضیه فکر کرد و بعد به نیک گفت که می تواند ترتیبی بدهد که او بتواند به خواسته اش برسد به شرطی که در ازاء اين خدمت خطرناك هزار سکه بدهد نیک بدون تأمل قبول کرد روز بعد هراتیو مقداری پودر كه ايجاد خارش مي كرد درست کرد و ترتیبی داد تا وقتی ملکه در حال استحمام است در سینه بند او ریخته شود مدت کوتاهی از لباس پوشیدن ملکه نگذشته بود که خارش ها شروع شد و شدت پیدا کرد و شدت پيدا كرد ملكه از شدت خارش سينه هايش بى تاب شد و فرياد مي زد به ناچار پادشاه هراتیو را به دربار احضار کرد پزشك به شاه و ملكه گفت که داروى اين درد و خارش تنها در بزاق برخى افراد وجود دارد و اين بزاق هم در مجاورت هوا بى اثر ميشود لذا بايد مستقيماً از دهان آن فرد به مدت چهار ساعت به محل خارش ماليده شود شاه درحاليكه از فرياد هاى ملكه خسته و عصبى شده بود گفت آيا درين رابطه كسى را مى شناسى هراتيو پس ازاندكى فكر گفت بله قربان تنها کسی که بزاقش اين خاصیت را دارد شواليه نیکِ است پادشاه که خواستار کمک به ملکه اش بود دستور داد فوراً نیک را نزدش احضار کنند این جا بود که هراتیو پادزهر درمان خارش را به نیک داد تا در دهانش بریزد در چهار ساعت بعدی نیک بدون وقفه مشغول مکیدن و لیسیدن مشتاقانه ی سینه های ملکه بود سینه های ملکه از خارش افتاد نیک راضی و خوشحال از آن جا بیرون آمد و از او به عنوان قهرمان ملی تمجید هم شد به هنگام بازگشت هراتیو طلب 1000 سکه اش را کرد نیک که ديگر آرزويش برآورده شده بود و می دانست که هراتیو جرأت گزارش این جریان به پادشاه را ندارد از پرداخت بدهی سر باز زد روز بعد هراتیو براى گرفتن انتقام از شواليه نيك مقداری از همان پودر را در شورت پادشاه ریخت پادشاه فرمان داد فوراً نیک را حاضر کنند سپس لخت روى تخت منتظر شواليه دراز كشيد نتیجه ی اخلاقی داستان وقتی برجام را با ليسيدن ممه هاي موگرینی به نتیجه رسانديد موشک تان را به رخ دنيا نكشيد چون مجبور ميشويد سالها تخم هاي ترامپ را ليس بزنيد نوشته

Date: December 4, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.