ماجرای گی من با امید

0 views
0%

این ماجرای من شروین با امید یکی از بچه های شهوانیه خوب بعد از اینکه باهم رفتیم خونه و یه گپ سکسیه حسابی باهم زدیم و چند تا فیلم گی باهم دیدیم شروع کرد به خوردن لبام عزیزم بده من لباتو بعد من شروع کردم خوردن و لیسیدن گردنش چون من خیلی دوست دارم این حرکتو وای بخور عزیزم اوووووف بعد کم کم رفتم پایین سینه هاشو با لذت میمکیدم و می لیسیدم بعد رفتم پایینتر تا روناش و پاهاش همه جاشو میخوردم من خیلی دوست دارم بعد برگشتم سراغ کیرش واسه ساک زدن ولی بهم گفت صبر کن اینجا میخوام یه حال اساسی بهت بدم بهم گفت بخواب روی مبل بعد من برعکس میخوابم روی تو واسه 69 یعنی تو واسه من ساک میزنی و من واسه تو اووووووووووووف چه حالی میداد واییییییییییی اون بخور من بخور که اینجا یه بارآبش اومد و من آبشو خوردم دیونش کردم بعد که خوب حال اومدیم اون پا شد رفت یه چیزی بیاره رفت با یه خیار خوش تراش برگشت گفت میخوام با این خیار بهت حال بدم یکم کرم زد به سوراخم بعد قمبل کردم اونم سر خیارو کم کم کرد تو سوراخ نازم یواش یواش کردش تو کونم تا سوراخم باز بشه بعد خیارو داد دست خودم و رفت عقب تماشا کرد من باخودم بازی کردم و اون نگام میکرد خیلی این حرکتو دوست داشت همونطور که با خیار حال میکردم بهش گفتم کیرتو میخوام اونم قربون صدقه من میرفت گفت مال خودته عزیزم ازم لب می گرفت و با کیرم بازی میکرد فکر کنم خیلی بهش حال دادم چون گفت ممکنه آبم بیاد بعد از یه حال اساسی رفتیم سراغ اصل موضوع اون خوابید روی مبل و من نشستم روی کیرش با دستم سرشو تنظیم کردم روی سوراخم بعد یواش یواش نشستم سر کیر داغش یواش یواش بالا پایین می کردم تا کیرش تا ته بره توی کون گرمم صدای آخو آوخمون در اومده بود جوووووون اون قربون صدقم میرفت بهم گفت جیگرم عزیزم بشین رو کیرم منم میگفتم کیرتو میخوام بعد پا شدم به سینه خوابیدم رو مبل اونم خوابید روم با دستاش لمبرهامو باز کرد کیرشو کرد توکونم و خوابید همونجوری که من دوست دارم شروع کرد به تلمبه زدن تق تق تق تق اوففففففف سرشو میاورد نزدیک صورتم و بهم میگفت کیرم کجاته عزیزم منم با لحن حشری میگفتم تو کونمه اون میگفت داری چیکار میکنی و منم بهش میگفتم دارم بهت کون میدم امیدم بعد که خوب منو کرد پا شدم به پشت خوابیدم و لنگامو دادم بالا همونجوری که اون دوست داشت ساقای تمیزمو گذاشتم روی شونه هاش اونم خوابید لای پام و کیرشو کرد تو کونم و تلمبه میزد میگفت خودتو محکم بگیر چون میخوام محکم بکنم میزنم تا صدای تق تقش در بیاد عاشق این صدا بود تق تق تق تق اوفففف آخخخخخخ داشت میومد من گفتم بریزش توم اومد وای آبشو تا ته خالی کرد تو کونم منم گفتم سوختم آبت چه گرمه اونم گفت نوش جونت عزیزم همونجوری یکم خوابید روم تانفسش بیاد سرجاش بعد بلند شد بهم دستمال کاغذی داد تا خودمو پاک کردم نوشته

Date: August 14, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.