مادر خانم شیطون

0 views
0%

سلام من مهرداد هستم و چند سالی هست ازدواج کردم 23 سالمه قدم180وزنم 93 سفیدپوست و ظاهری مرتب دارم از اوایل ازدواج مادرخانمم محبت و علاقه زیادی نسبت بهم بروز میداد و منم خوشحال از زندگی صمیمی که داشتم تا زمانی که احساس کردم مادر خانمم دیگه نمیتونه حتی یروزم منو نبینه مادر خانمم 43 سالشه تپل و سفید پوست با سینه های بزرگ و فوق العاده حشری خلاصه گذشت و وابستگی ما به حدی رسید که یا باید من میرفتم اونجا یا اون میومد صدای همه دراومده بود زنم پدر زنم فامیل و همسایه ها همه فهمیده بودن که ما خیلی وابسته هم شده بودیم همیشه وقتی میومد خونمون یکراست می رفتیم روی تختم و دو نفری تو بغل هم صحبت میکردیم اگه خانمم بود من وسط دراز می کشیدم نمیدونستم چه حسیه برام گنگ بود یه چیزی تشکیل شده از حس مادر و فرزندی و دوستی و شهوت که اینو خودمم بعد چند ماه فهمیدم که نسبت بهش حس دارم وقتی میومد بغلم سرمو میزاشتم روی دستش وناخوداگاه چون سینه هاش بزرگ بود صورتم میخورد بهش خیلی نرم بود عاشق بغل کردنش و بوی تنش شده بودم چند ماه گذشت و چند باری وقتی توی بغلم بود یهو کیرم نیمه راست میشد وتکون میخورد می فهمیدم که به تنش میخوره و متوجه میشه اما به روی خودمون نمیاوردیمو لبخند میزدیم تازمانی که خودم بهش گفتم از سینه هات خوشم میاد و اگه میشه از روی لباس باهاش بازی کنم قبول کردو به مرور زمان از روی لباس رسید به زیر لباس و از مالیدن رسید به خوردن ولی دلیل قبول کردنش این بود که میگفت فکر میکنم بچه خودمی و کوچیکی و داری شیر میخوری بهم میگفت تحریک نمیشم چون چشمامو میبست منم فکر میکردم راست میگه تازمانی که یهو یه آهیی کشید و گفت بسه دیگه نخور گفتم چرا گفت درد میگیره حالا نگو خیس میکرده حسابی کسشو و کیر میخواسته اینو بعدا گفت بهم خلاصه گذشت و یه شب اومد خونمون خونشون کسی نبود تنها بود اومد پیش مابخوابه رفتیم توی حال توشک پهن کردیم و من طبق معمول وسط خوابیدم تقریبا دو ساعتی خودمو به خواب زدم خانمم خوابید و مادر خانمم هم مثلا خوابیده بود ولی نخوابیده بود من دیدم جفتشون خوابیدن برگشتم سمت مادر خانم و آروم آروم از پشت بغلش کردم و کم کم سینه هاشو گرفتم چون زنم هم کنارم بود واز خودمادرخانمم هم کمی می ترسیدم چون تمام رفتارهای ما در قالب مادر و فرزندی بود باهاش یک ساعت ور رفتم و قشنگ کیرم داشت میترکید و از پشت چسباندم به کونش و دلو زدم به دریا شهوتم رسیده بود به آخرش قلبم داشت جوری می تپید که صدای اونو قشنگ می شنیدم پاشدم رفتم اون سمت کنار دیوار و رفتم توی بغلش از جلو تا رفتم توی بغلش بر گشت و پشت شو کرد سمت من من فکر کردم بیدار بوده و ناراحت شده برگشت و پشت شو کرد به من و کونش و داد عقب وبه من فشار داد یه لحظه قفل کرد مخم خلاصه خیلی ترس داشتم و خیلی شهوت اون بهترین حس و لذت زندگیم بود برگشته بود و کونش و قنبل کرده بود من آروم آروم تقریبا دو ساعت طول کشید که شلوارشو یکم بدم پایین اول کیرمو از روی شلوار مالیدم به کون لختش بعد که دیدم چیزی نمیگه کیرمو در آوردم و گذاشتم لای کپلاش همینجوری نیم ساعت ایستادم نصفه شب شده بود از شدت شهوت داشتم آتیش میگرفتم و دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و هنوز شک داشتم که خوابه یا بیدار دلمو زدم به دریا و کیرمو گذاشتم دم سوراخ کونش ولی شلوارش مزاحم بود یهو دیدم خودش شلوارشو کشید پایین و بر گشت گفت آبتو بریز توی کونم وااااااااااااااااااااااااااااااای نمیتونم به زبون بیارم درجا این حرفو زد داشت آبم میومد چون تقریبا چهار پنج ساعت داشتم باهاش حال میکردم خلاصه درجا یه تف زدم سر کیرمو تا ته فرو کردم توکونش آنقدر شیرین بود تلمبه نزدم و تقریبا پنج دقیقه توی همون حالت ایستادم آنقدر حشری شده بود منو به دیوار فشار میداد که کیرم بیشتر بره داخل خلاصه دوتا تلمبه زدم دیدم آبم اومد و خالی کردم تو کونش و بلند شد رفت دستشویی خالیش کرد منم جوری شل شده بود بدنم که نمیدونستم تکان بخورم اونشب قشنگ ترین شب زندگیم بود جوری حال کردم که الان که دارم می نویسم کلی آب شهوت از کیرم اومده بعداز اون بالای دویست بارسکس کردیم روزی چند بار هر جا که یک ثانیه تنها میشدیم شلوار اونو می کشیدیم پایین و یه شکم سیرسکس میکردم باهاش موفق باشید نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.