ماساژور و شاگرد

0 views
0%

سلام من ماساژور هستم ۲۲ سالمه مدرس و تدریس کننده ماساژ هستم و مدرک میدم موسسه ای اولین دوره ماساژ رو تو شهرمون من برگزار کردم دوره های ماساژ عمومی هست و تکنیک ها روی مانکن انجام میشه و بعد تموم شرکت کننده ها رو مانکن انجام تمرین میکنن تو کار های ماساژ استقبال خانوما بیشتره و طبیعتا تو دوره من هم ک برای اولین بار برگزار میشد تو شهرمون و جدید بود استقبال خوبی شد اون روز اموزشو دادم و قرار شد انتهای دوره عکس و ویدیو هارو داخل گروه تلگرامی ک برای رفع اشکال و پشتیبانی زده بودیم بفرستم همه مشکل داشتن پیام میدادن تو دوره یکی از شاگرد هامو چشم گرفته بود چادری جوون و جذاب بود این هم ب من برای اشکالات پیام میداد میپرسید گذشت یه مدت و بعد از چند وقتس تماس گرفت ک تو یه باشگاه بدنسازی میخواد شروع به کار کنه و گیج میزنه بهش کمک کنم و یاد اوری کنم گفتم مشکلی نداره از خدا خواسته و قرار گذاشتیم همدیگرو ببینیم با ماشین رفتم دنبالش سوار شد رفتیم پارک جزوه ای ک داده بودم خیلی خلاصه بود همراش داشتو بهش توضیح دادم یه سری تکنیک هارو ک میگفتم نمیفهمید و رو دست خودم اجرا میکردم ک بازم نمیشد خوب اجرا کنم بهش گفتم نمیشه رو دست خودم درست اجرا کردو مانکن لازمه باید بیام منزلتون دوباره بگم ک گفت برادرش نمیزارنو میزننش و گفتم اوکی ک دستشو جلو اورد گفت خب رو دستم انجام بده ک منم از خدا خواسته انجام دادم رو دستش ولی ب خاطر اینک رو صندلی بودم و نامصلت مسلت مسلط مثلط گفتم نمیشه و شما بیاین جای ک من دارم رو مانکن انجام بدم اعتماد کرد بع از مِن مِن کردنهاشو بعد حرف زدیمو شوخیو اینا ک گفت یه جوری نگام میکنین منم پرو بازی گفتم ازت خوشم اومده جذابی اونم بعدش نیمدو طبغ صحبتهای ک کردیم قرار شد فردای همین روز ک باهم صحبت کردیم بریم چیتگر بیشتر اشنا بشیم خلاصه فرداش سوارش کردمو رفتیم چیتگرو دچرخه سواریو دُر دُر ک موقع نهار رفتیم رستوران همونجا و الاچیغ الاچیغ بود غدارو سفارش دادیمو قلیون سفارش دادم براشو من قل نمیکشم غذارو خوردیم کنارم نشتسته بود و قل رو اوردن ک بعد از چند دیقه تعارف کرد بکشم گفتم نمیشکم اما دودشو بزن تو صورتم بوش رو دوست دارم من ریم خرابه بخاطر قلیون های ک قبلا میکشیدم ۱ سال نمیکشم واسه این بوشو دوست دارم و ب عزیزی قول داده بودم ک نکشم و نکشیدم بعد از همین دود تو صورت زدنها من دودو شروع کردم ب داخل کشیدن از جهتی ک اون ب سمتم میده و همینطور اون تکرار میکرد و من تا هعی بهم نزدیکو نزدیکتر شدیم و در نهایت لب گرفتیمو قلو کنار گذاشت یک یا دو دقیقه ای لب گرفتیم و بعدش گفتم بریم خیلی وقته اینجا موندیم خارج شدیم ب سمت ماشین حرکت کردیم و از فرعی های تپه مانند مارک جنگلی ک بغل رستوران بود از لا بلاهای درختها رفتیم سمته خیابونه پایینی ای ک ماشین پارک بود تو مسیر باز لب تو بب شدیمو اینبار سینه هاشو باستنشو با دستم میمالیدم و باز ادامه دادیمو رفتیم تو ماشینو از پارک جنگلی ب سمته دریاچه حرکت کردیم و قایق سوار شدیم وسیله ها اارو سوار شدیم تو پارکشو بعد از یکی دوساعت سوار ماشین شدیم رفتیم از مسیر پارک جنگلی ک خارج شیم یه قسمت مارک چیتگر ک کسی نبودو خاکی بود زدم بغلو سینشو تز زیر مالیدمو لبو بعدش به خودش اومد گفت بیشتر ادامه نده بریم ما کیر سیخ بودو تو کف اما رفتیم تو مسیر برگشت تو ازادگان دستم لا پاش بودو میمالیدم خلاصه انتهای مسیر رسیدن به شهرمون دستمو بردم تو شرطش و شروع کردم مالیدن خیلی مالیدم خدای انقدر مالیدم ک ارضا شد تقریبا و دستمو در اورد و بوسم کرد منم بالا بودم کیرو رد اوردم و مالوند تا رسیدیم تو شهر از کمربندی نزدیک شهر و نمشید ادامه داد و بعد رفتیم خونه شب زنگو صحبتو اس ام اس بازی و صجبت روزی ک گزروندیمو کردیمو قرار ماساژو ست کردیم برای پس فرداش خلاصه گذشت و روز ماساز رسید تختو بردم تو مکان تخت ساکشو ک تو ماشین جا میشه و رفتم دنبالش سوارش کردم اومدیم دیر رفته بودم شاکی بود نشستیم رو مبل گفتم امادشو با اعصبانیت ک چرا دیر اومدی شهر کوچیکه منو میبینن میشناسن گفت سرم درد گرفته چند دیقه صبر کن و حرفش تموم شد رو پام خوابیدو سرشو رویه چهار سر رونم گذاشت و دستشم زیر سرش ک میشه روی کیر من گذاشت منم دستم جلوی بازو هاش و سینش بود دیدم دستشو داره رو کیرم تکون میده حرکت حاصی نکردم دلش سکس میخواست مالوندو ما راست بودیم راستر شدیم اما کمالوندمش ک بیشتر تلاش کنه و فک نکنه حولم بعد از چند مین بلند شد یه اب به صورتش زد و اومد اینبار با باستن رو من ک رو مبل نشسته بودم نشست دیگه نتونستم کنترل کنم بیشتر خودمو نگهدار سینشو گرفتن و مالوندم نفسش تند تر شد باستنشو تکون میداد جرخیدو شرول کردین لب بازی بلندش کردم همون لب تو لی خوابوندنشو کنارش خوابیدم و ادامه دادم ب لب بازی لباش عالی بود کم کم رفتم روش و روش خوابیدمو لبشو باز خوردم ب سمت گردنش رفتم گردنو خوردمو لیس میزدم تکون میخورد زیرمو نفس نفس میزد منم تلبه از روی لباس پیرهنشو در اوردم سوتین اسپورت تنش بود در اوردمو سینشو خوردم با نوک سینه هاش بازی میکردم و میخوردمشون با بوس کردن شکم رفتم سمت کوسش ساپورتی ک پاش بود رو در اوردم کوسش مثه برف سفید بود نرم و قشنگ بدون مو معلوم بود شبش زده بود و من با دیدن کوسش خیلی لذت بردم و شروع کردم به خوردن کوسشو با ولع یراش لیس میزدم با زبون باش بازی میکردمو یکی از دستام رو زمین بود و اون یکی رو سینش و کوسشو میلیسیدمو و شینشو میمالوندم و اون خوشش میومد ک کوسشو میخوردم صدای اهو نالش بلند شده بود و من حشری تر میکرد اومدم بالا و سینه شو باز خوردم و نوکشو گازای ریز مسگرفتمو میلیسیدم سرمو گرفت اورد بالا ازم لب گرفت پیرهمنو در اوردم و از جلوش اومدم کنار تا شلوارمو در بیارم شلوار رو در اوردمو شرت رو اون در اورد و کیرمو گرفت تو دستش کیرمم یه کیره عادیه ۱۶ سانت نهایت و کلفت و با دست میمالیدشو لب میگرفت ازم بهش گفتم بریم رو تخت ماساژ اومد و من خوابیدم رو تختو گفتم بخورش چیزی نگفت و رفت سمت کیرمو شروع کرد بوس کردنو زبودن زدن داشت دِغم میداد ک شوروع کرد پر تف ساک زدنو خوردن داشتم حال میکردمو احساس ارضا شدن داشتم ک اومد رو خوابید با دستش کیرمو گذاشت لا پاش و خودشو تکون میدادو تو چشام نگاه میکرد بعد از یکم تلمبه زدن بلند شدم و اوردمش زیرمو کیرمو گذاشتم رو کس قشنگش و شرو کردم از رو کس کردن تو کوس نمیشد کرد دختر بود هرچند ک ۳۰ سالش بود و شوهر نداشته کوچیک جُسته و سکسیو قشنگو خواستنی بود رو کس مالوندمو اومدم باز براش خوردم و کونشم پاش از جلو بالا بود و سوراخ کون معلوم لیس میزدم اینکارو کردم اهو نالع میکرد خیلی صداش بهم حال میدادو حشریم میکرد بر عکسش کردم و ب پشت خوابوندمشو کونشو با دست میمالیدم رفتم جلو و باسنشو بوس میکردمو لیس میزدم و یا دست هم میمالیدم خیلی داشت حال میکرد ک خوابیدم روش و کیرمو لای لَمبر های دوتا کونش گداشتمو لا مای شروع کردم ب کردن و همونطور ک روش خوابیده بودم از پشت گردنشو لیس میزدمو بوس های سکسی میکردم اون هو ناله میکرد من تلمبه میزدم عقب جلو میکردم به عبارتی ۳ ۴ دیقه ای ک کردم اومدم توف بزنم سُرترشه دیدم لاپاش زه اب سفیده ک ارزا شده بود تف زدم چشاشو بسته بود و شروع کردم کردن ۲ دیقه بعد ابم اومد و خالی کردم رو کمرشو با دستنال بعدش پاک کردمو رفتم رو زمین دراز کشیدم و اون رو تخت همینطور به پشت خوابیده بود ما اون روز سه بار سکسو تکرار کردیمو نهار خوردیمو اخرش تکنیک هارو رد بدن برهنه خود اجرا کردمو بهتر تونست بفهمه و رفتیم یک ماهی در ارتباط بودیم باز سوال میپرسید و بعد از یک ماه دیگه کات شد و ما فقط همون یک بارو باهم سکس کردیم به یادش چند باری جغ زدم و سکس عالی باهاش تجربه کردم من یه پسر ۲۲ ساله ک چهرن ب ادمایه ۲۸ یا ۳۰ ساله میخوره یه دختره بلَده کاره ۳۰ سالرو کردم سن بالا واقعا سکسو بلده و شیره ادمو میکشه خاطره اولم بود و دگ با ماساز دادن کسی نتونستم سکس کنم یعنی دگ زن یا دختری به پستم نخورد ک ماساژش بدم و فقط اقایون رو داخل موسسه یا استخر ها ماساژ میدم امید وارم خوشتون اومده باشه نوشته چس ناله های دهن پریود

Date: April 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.