مالیده شدن در اتوبوس

0 views
0%

سلام اسمم بهاره ۳۴ سالمه سبزه و هیکل و قد متوسط باسینه های درشت که برخلاف همه من به خاطر نگاه خیره مردها رو سینه ام همیشه معذبم یه شب داشتم بااتوبوس مسافرت میکردم تنها که وسط راه احساس کردم چیزی از پشت داره به بدنم میخوره توجه نکردم دیدم نه بابا پای مردی یه که از لای صندلی بدون کفش فرستاده داخل و من چون تابستون بود شلوار نازک پام بود دیدم انگشتاشو فرو کرده تو سوراخ کونم تمام بدنمو استرس گرفته بود عصبانی هم بودم هرچی خودمو جلو میبردم از رو نمی رفت طوری که تمام پاشو داده بود زیر بدنم و داشت انگشتاشو فرو میکرد تو کون و کوسم یهو دیدم خودشو چسبوند به صندل ی من و بادستش سینه هامو فشار می داد و دیگه طاقت نیاوردم رفتم به راننده گفتم یه جانگه داشت بامشت افتاد به جون مرده و منو برد جلو نشوند نوشته

Date: November 13, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.