دانلود

مامانی حشری و کون گنده

0 views
0%

اومده به بزرگیتون ببخشید وخوشحال فیلم سکسی میشم بهم بگید که اصلاحش کنم.من

نویسنده نیستم ونویسندگیم درحد آماتوری هست وفقط خواستم خاطره خودمو دراختیار شما گلها قرار سکسی بدم.میریم سر اصل داستان:من مانی21ساله،باهیکل ورزشکاری(کشتی

وکیک شاه کس بوکس میرم)باقدی حدود 180.موضوع ازاونجا شروع شد که ما

خونمونو فروختیم و وارد محله جدید کونی و ساختمون جدید شدیم.این خونه 8واحده است که ما واحد1رو خریدیم وجلوی خونمون خالی

بود جنده آخه تازه ساخت بود.این خونه حدود1ماهی فروخته نشد تااینکه

یه خانواده 4نفره(پدر+مادر+دختر+پسرکوچولو)وارد ساختمون شدن وهمچنین پستون همسایه در روبروی هم.خیلی خوشحال شده بودم آخه این دختر یه هلو به تمام

معنا بود.خوشگل کوس وناز.بالاخره بعد چندوقت رفت وآمدهای مامانها شروع شد.چون

من دانشگاه میرفتم بیشتر خونه ما میومدن.درهمین اوضاع متوجه شدم که شیدا(دخترهمسایه)هم دانشجو هست(عمران)ومن دانشجوی مکانیک هستم.وهمین رفت وآمدها سبب شد که سکس داستان من باشیدا راحتر

باشم و یه نوع وابستگی عاطفی بهش پیدا ایران سکس کردم.چون خیلی

جذاب ودلربا و باحیا بود.تواین گیر ودار امتحاناتمون شروع شد که اصلا حسش نبود. دیگه 1یا2امتحان مونده بود که تموم بشه امتحان شیدا شروع شد وچون ریاضیش قوی نبود بهم زنگ زد وازم خواست که برم خونشون تابهش یاد بدم.رفتم خونشون همشون بودن حتی باباش.بالاخره بعداز سلام واحوالپرسی رفتیم تو اتاق شیدا.بهش درس دادم.آخرای درس بود که ناخودآگاه شهوت وشیطنت باعلاقه قاطی شده بود.ولی زود بای کردمو رفتم خونه.بعد تاصبح به فکرجورکردن یه فرصت توپ بودم که بهش بگم دوست دارمو عشق بازی کنم باهاش.بعدمدتی تعطیلی بین ترم شروع شد.دمش گرم به محض شروع شدن تعطیلات دخترخاله بابام تو شهرستان(ازخونه تااونجا 7ساعت راه بود) مرد.و بابا اینا رفته بودن ولی ازشانس گند من باید میرفتم خونه داداش اینا.دعوتم کرده بودن.بالاخره تاشب وقت داشتم.به بهانه مرور درسها ومتوجه نشدن بعضی جاهای درس به شیدا زنگ زدم تا بیاد بهم بگه.خب بعدنیم ساعتی اومد ودروباز کردم وطبق معمول باهاش دست دادمو اومدتو و نشست روی مبل.براش یه کیک +شربت آوردم.بعد خوردنشون نشستیم روزمین ودرسو شروع کردیم.حدود 2ساعت که یکسره درس خوندیم،یهو وسط توضیح دادن گفتم بسه شیداجون…خداییش خسته شدم!شیدا گفت باشه یه یکربع استراحت.دیدم الان بهترین وقت گفتن حرفهای دلم هست.بالاخره بعداز منو من بهش گفتم شیدا یه چی میخوام بهت بگم اما روم نمیشه واونم گفت بگو دیگه مانی.ما قایم بوشک بازی نداشتیما.بعداز5مین منو من بهش گفتم که شیدا بهت علاقه پیداکردمو دوست دارم.اون بیچاره شوکه شده بود چیزی نمیگفت وفقط نگام میکرد.بعد اونو بطرف خودم کشوندمشون.طوریکه که سرش روی شونه هام بود و اون خودشو کنار کشید وگفت مانی من به درد تو نمیخورم وبرو دنبال یکی دیگه وخواست بلندبشه وبره که دوباره بغلش کردم وایندفعه لپشو یه بوس کردم که خیلی عصبی شد و یهو داد زد وگفت مانی ولم بود ویواش بهش گفتم که من حق ندارم عشقمو ببوسم واین دفعه باتمام پررویی(البته باترس ودلهره)لبامو رو لباش گذاشتم که رنگش پریدو گفت مانی تمومش کن.و گفتم دلیل این همه مقاومت چیه؟گفت که مانی میترسم بهم دل ببندیمو درآخر بهم نرسیم،بعد نمیشه آبروریزی رو جمع کرد.گفتم شیدا دوس داری بیام خواستگاریت(بالبخند)که گفت کاش میتونستی.وایندفعه راحت لب دادمو شیدا باترس همکاری کرد.درهمین وقت سینه هاشو لمس کردمو که گفت مانی میترسم ومن درگوشش گفتم نترس عشق من ودوباره لب دادمو تی شرتشو دادم بالا.جون عجب سینه ها وپوست سفیدی داشت.سوتین صورتی خوشگل تنش بود.اونو درآوردم وای خدای من 2تا انار افتاد بیرون.دیگه چیزی نمیفهمیدم وجوری خوردمشون که2تا شو کبود کردم.دیگه شیدا حال نداشت وتو شهوت غرق شده بود و آه و ناله میزد وهمین ناله ها باعث میشد که بیشتر وحشی بشم.بعد به من گفت برو پایین دیگه که رفتم پایین وشلوارشو کشیدم پایین وشورت صورتی رنگ پاش بود.که به مدت زیادی کوسشو ازرو شورت بوکردمو حسابی خوردم که دیدم داره التماس میکنه که درست بخور…بعد ناله های زیبا میزد..شورتشو کشیدم پایین….جون..عجب چیزی بود..جون..کوس نبود که قیصی بود..آخ جون…کوس بودا…چنان خوردم که شیدا دادوناله میزد وتو بینابین این ناله ها لرزید وارضا شد.جون…چقد خوشمزه بود،فوق العاده بود.بعدخوردن بلند شدم و تی شرتمو درآوردمو بعدش شلوارمو کشیدم پایین وشورت تو پام بودواسکافیل داشت شورتموپاره میکرد.دیگه داشت میترکید.که شورتو درآوردمو اسکافیلو بردم جلوی صورت شیدا که بخوره ولی زیاد نخورد چون خوشش نمیومد.(ساک زدن بلد نبود)بعد بهش گفتم شیدا جون میذاری بذارم تو کونت؟گفت مانی درد داره.گفتم اولش چرا ولی بعدش نه.بالاخره راضی شد.اول بایه انگشت وبعد با2انگشت با سوراخ کونش بازی کردم.بعدش کرم ومقداری روغن مایع ریختم رو اسکافیل وگذاشتم دم کون تنگ(آخه هرچی سعی میکردم سوراخ کونش زیاد باز نمیشد) وزیبای شیدا وبعد یواش سرشو فشار دادم ولی اینقد تنگ بود که به راحتی تو نمیرفت(هی میخواست بره تو که شیدا خودشو سفت میکرد.آخه خیلی میترسید).بعد بهش گفتم که اگه دوس داره کمتر درد بکشه وبیشتر حال کنه باید خودشو شل کنه تابشه راحت بفرستمش تو.بعد فشارو بیشتر کردم وایندفعه سرش رفت توکونش که دیدم شیدا داره درد میکشه وناله وداد میزنه.التماس میکرد که بیرون بیارم ولی به حرفش گوش نمیدادم وهمونجوری توش نگه داشتم.بعد یخورده توش نگه داشتم تا جاباز کنه.بعد1مین فشارو بیشترکردم وایندفعه نصفش رفت تو.بعدش یواش شروع کردم به تلمبه زدن..آخ چه ناله ای میکرد..جون..هی قربون صدقه کیرم و خودم میرفت هی میگفت..جون….وووااایییی…جرم بده نازی…وایکه بااین ناله ها دیگه داشت آبم میومد که آوردم بیرون وآبمو ریختم رو پشتش.که انگار آتش نشانی شده بودم.قطع نمیشد.دیگه ازحال رفته بودم..وافتادم کنار شیدا جونم..ویه لب اساسی دادیم….بعدش خودشو پاک کردم افتاد روم…و بعد لباسشو پوشید موقع رفتن گفت مانی منم دوست دارم وبعد رفت.و الان حدود 4ماهه دوستیم.ممنون میشم اگه جاهای خرابشو بهم بگید تا اصلاحش کنم.

Date: September 28, 2019
فیلم سوپر خارجی آبروریزی آماتوری ‫آوردم ازاونجا ازشانس استراحتدیدم اسکافیل اسکافیلو اصلاحش التماس العاده امتحان امتحاناتمون اومدتو اون اینادعوتم باانگشت باباشبالاخره باتمام باشیدا باعلاقه بالاجون باهاشبعدمدتی ببخشید ببندیمو بخوربعد بدمرفتم بدممیریم بزرگیتون بشمبعد بعد بعدنیم بفرستمش بلندبشه بهترین بوداچنان بوداونو بوداین بودبعدخوردن بودتواین بودجونکوس بودخوشگل بودفوق بودمقطع بودموافتادم بودنبالاخره بودواسکافیل بودولی بوکردمو بیچاره بیروندیگه بیشترکردم بینابین پایینجونعجب پرروییالبته پشتشکه پیداکردمو تااونجا تااینکه تعطیلات تعطیلی تنگآخه توبعدش توکونش جونکوس جونمویه چندوقت چیهگفت حدودماهی حرفهای خانواده خرابشو خریدیم خواستگاریتبالبخندکه خواستم خوانندگان خواهشمندم خوردمشون خوردنشون خوشحال خوشمزه خوندیمیهو خونشون خونمون خونمونو خونهبعد دادمآخرای دادوناله دادیمبعدش دارم دارهگفتم داستان:من داشتسوتین داشتمبعد داشتمبه دانشجو دانشجوی دانشگاه دخترخاله درآوردم درآوردمو دراختیار درگوشش دوباره دوستیمممنون روبروی روزمین ریاضیش ساختمون شدجونچقد شدمشیدا شدیماین شلوارمو شهرستانازخونه شهوانیمن شورتموپاره شیدابهش شیداجونخداییش شیدادخترهمسایههم عزیزان فروخته فروختیم فکرجورکردن کرددرهمین کردگفتم کردمبعدش کردمچون کردمدیگه کردیمحدود کشوندمشونطوریکه کنهبعدمین کونتگفت گذاشتم لباسشو مامانها مانیسالهباهیکل مانیما مبلبراش مقاومت مکانیک میترسم میترسیدبعد میترکیدکه میتونستیوایندفعه میخواست میخوام میذاری میرفتم میرمباقدی میزدشورتشو میزنهالتماس میکردآخه میکردبعد میکردجونهی میکرددیگه میکردم میگفتجونووواااییییجرم میومدندرهمین ناخودآگاه نازیوایکه نبودبعد نداشتیمابعدازمین نرسیمبعد نشستیم نفرهپدرمادردخترپسرکوچولووارد نمیخورم نمیدادم نمیرفتهی نمیشددیگه نمیفهمیدم نمیگفت نمیومدساک نهبالاخره نویسندگیم نویسنده هستبالاخره هستعمرانومن هستموهمین همخیلی همسایه همکاری وآمدها وآمدهای وابستگی واحدرو واحوالپرسی واعضای وایندفعه وبیشتر وخواست وخوشحال ودروباز ودلربا ودلهرهلبامو ودوباره ورزشکاریکشتی وزیبای وشلوارشو وشیطنت وگذاشتم ومتوجه ومقداری ونازبالاخره ونویسندگیم وهمچنین وهمونجوری یاامتحان یخورده

Leave a Reply

Your email address will not be published.