دانلود

مامانی خیلی کار دارم زود ابم رو بیار

0 views
0%

سکس و این چیزا را فیلم سکسی یاد گرفتماون موقع خیلی دلم میخواست

یکیو بکنمتوی محله ی ما فقط 2 تا دختر بود یکی دختر همسایمون ندا سکسی خانوم و یکیم دختر داییمحدودا 13

یا شاه کس 14 سالم بوددختر همسایمونم 14 سالش بودتا حالا دید

سکسی بهش نداشتم ولی اون روز کونی یه دید کلی بهش انداختمپوستش سبزه بود سینه های تقریبا بزرگ و باسن خیلی

تپل جنده مپلداشتم منفجر میشدماز شانس خوب من مامانم اینا خونه

نبودن بابامم طبق معمول ماموریت بودندا پستون اومد در خونمون گفت یه تحقیق میخوام میتونی واسم پیدا کنیمنماز خدا خواسته بهش

گفتم چرا کوس که نه حتما بیا تو تا واست تحقیق

پیدا کنمخلاصه اومد توتا خونه رو دید گفت مامانت اینا اینجا نیستن گفتم نه رفتن بیرون مشکلی هستگفت نه ولی اگه همسایه سکس داستان ها بفهمند منو

تو تنهاییم چی پشت سرمون میگنمن فهمیدم که ایران سکس یه چیزایی

حالیشه به خاطر همین امیدم بیشتر شدوقتی رفتیم سراغ کامپیوتر دروغی بهش گفتم اینترنت قطع شده ببین سیمش از پشت کامپیوتر در اومدهاونم خم شد و دنبال سیم میگشتمن نتونستم جلوی خودمو بگیرم بخاطر همین باسنشو با دستم نوازش کردمدیدم چیزی نمیگهبلند شدم سر پا یه دفه سرشو اور بیرون گفت نکنه میخوای کار بد بکنی گفتم طوری نیست که کسی هم اینجا نیست که بفهمهگفت اگه خودت گفتیاین حرفو که زد فهمیدم که خودشم دلش میخوادگفتم به هیچکس نمیگمگفت باشه فقط زوداگفتم باشهشروع کردم به در اوردن لباساش اولش نمیزاشت ولی بعد خودش لباساشو در اورد یه شرت آبی داشتمنم شرتمو در اوردم تا کیرمو دید گفت اگه اینو بکونی تو کونم که پاره میشم(آخه من یکم کیرم بزرگه(حدود 20 سانتو الان هست))بهش گفتم همشو نمیکنم تو کونت کهنصفشواونم قبول کردخوابوندمش (چهار دستو پا)وبهش گفتم یکم آب دهنشو بریزه روی کیرم اونم آب دهنشو یخت رو کیرمتا که سره کیرمو کردم تو کونش جیغ زدگفت فقط تورو خدا آروم بکن دردم میادمنم آروم آروم کیرمو تا ته کردم تو کونش و بعد شروع کردم به کردنشمن یکمم زود انزال بودمبه دو دقیقه نمیرسید که آبم میومد ولی میدونستم واسه ی بار دوم 10 دقیقه ایو طول میکشهبار اول که آبمو ریختم تو کونش گفت چی بود ریختی تو کونم منم بهش گفتم آب تخممهگفت بد بختم کردی حالا اگه حامله شدم چیشرو کردم خندیدن بهشگفت چته خنده داره من حامله بشمگفتم آخه از کون حامله نمیشی کهبا هزاره التماس دوباره قبول کرد که بدهخوابوندمش و شروع کردم به کردنشبهم گفت میخوای خارجیش کنیمگفتم ؟آرهیه دفه یدم شروع کرد به آه آه کردن و خودشو عقب جلو کردنبهش گفتم آبم دوباره داره میادیه دفه برگشت گفت بریز تو دهنم میخوام ببینم چه مزه ایهخلاصه آبمو ریختم تو دهنش بعدش گفت چقدر ترشه ولی چون ماله توه خوش مزسبعد از اون روز تا حالا حدود 1000 بار کردمش ولی تا حال کسشو نکردمخیلی دلم میخواد کسشم بکم ولی پرده داره و آگه پاره شد واویلا میشهامید وارم سرتونو درد نیاورده باشمنظر حتما بدین

Date: August 22, 2019

One thought on “مامانی خیلی کار دارم زود ابم رو بیار

  1. سلام عزیزم اهل سکسم اسمم مهین 26 سالمه تهرانم خیلی تنگ وباارزشم یه سکس کامل انجام میدم عقب‌.جلو.ساک هم میزنم قیمتم برای شب تا صبح 200 میگیرم یه ساعتی 100 هزار هرشهری بخواید میام اول نصف قیمت شماره کارت میدم پول دلیلش چیه پیش پرداخت میگیرم چون تاحالا چندبار گولم زدن اومدن هرکاری کردن پول ندادن وقت الکی هم ندارم بیام سرقرار یا توخیابون پول حضوری بدید همه پیش پرداخت میدن وقت تنظیم میکنم براش انقدم وقت ندارم خونه بشینم منتظر کسی باشم استرس داشته باشم ببینم پول میدی یانه من اگه سه شبانه روز سکس کنم 3 میلیون حداقل درمیارم پس گدای پول شما نیستم کثافتم نیستم مشتری زیاد دارم ولی تنوع دوست دارم عکس سکسی بعد پیش پرداخت اهل رفاقت هم هستم ولی بار اول پیش پرداخت بده بیا بعد شرایط گفتم خواستی قبول کنی نصف قیمت پیش پرداخت شماره کارت میدم پول بفرستی در غیر این صورت بلاکی نخواستی هم توروخدا تورو جون ناموست قسم اگه مسخرم کنی یاتوهین کنی یا سرکارم بذاری هیچی نگو جز کلمه بای اینم شمارمه 09338617680

Leave a Reply

Your email address will not be published.